Tả Vu - Hữu Vu (Huế)

16 reviews
Viết review
Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế.

Thông tin cần biết

  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Cửa Ngăn, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế. Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19.
Đã cập nhật vào ngày 11/10/2019
4.56
dựa trên 16 đánh giá
5
68.75%
11
4
18.75%
3
3
12.5%
2
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar