Bạn đã khám phá được bao nhiêu % Việt Nam? Đã đến được bao nhiêu tỉnh thành? tạo ngay
My TravelMap Việt Nam My TravelMap Quốc tế
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA QUẦN ĐẢO HOÀNG SA (Việt Nam) (Việt Nam) QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (Việt Nam) (Việt Nam)
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA QUẦN ĐẢO HOÀNG SA (Việt Nam) (Việt Nam) QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA (Việt Nam) (Việt Nam)

Bản đồ du lịch Việt Nam

Dấu chân cộng đồng

Bạn có biết: bạn có thể lưu lại hành trình của mình qua tính năng bản đồ du lịch và khoe với cả thế giới nơi bạn từng khám phá!

Bản đồ du lịch, bản đồ du lịch Việt nam, bản đồ du lịch nước ngoài, bản đồ checkin các địa điểm đã đến …. Là chức năng được GODY phát triển để cho phép mỗi user, thành viên trong cộng đồng du lịch GODY checkin lưu lại các địa điểm đã đặt chân, tham quan hoặc trải nghiệm trong hành trình nhỏ bé của mình. Thành viên có thể checkin in lưu lại theo mốc thời gian cụ thể như:
  • - Đất nước đã đến.
  • - Tỉnh thành phố đã đến ( bao gồm Việt nam và nước ngoài )
  • - Địa điểm chi tiết đã đến ( ví dụ: Chợ Bến thành, Cầu Trường tiền, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh …)

“Hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi bé nhỏ”

User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin
User checkin

Địa điểm được checkin nhiều nhất

Tỉnh thành được checkin nhiều nhất

Đất nước được checkin nhiều nhất