Bảo tàng Địa chất

18 reviews Viết review
Bảo tàng Địa chất là một bảo tàng chuyên ngành ở Việt Nam, lưu giữ các mẫu vật địa chất - khoáng sản. Bảo tàng Địa chất nằm trong hệ thống các Bảo tàng khoa học tự nhiên ở Việt Nam, và là thành viên chính thức của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Chí Nguyễn | Bình Khen, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Giờ mở cửa: Tất cả các ngày trong tuần .

  • Giá vé: Miễn phí

Bảo tàng Địa chất là nơi lưu giữ các mẫu vật địa chất - khoáng sản. Bảo tàng chuyên ngành này lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 mẫu đá, các lõi khoan, 50 sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản của các mỏ điển hình của Việt Nam cùng nhiều sưu tập mẫu khoáng vật của các nơi trên thế giới.
Sau khi Sở Địa chất Đông Dương thành lập năm 1898, hai nhà địa chất Pháp là Honoré Lantenois và Henri Mansuy được giao xây dựng Bảo tàng Địa chất. Bảo tàng được xây trong khuôn viên của Sở và hoàn thành năm 1914.
Năm 1954 đất nước chia cắt, Sở Địa chất Đông Dương được coi là di dời vào Sài Gòn. năm 1973 thì các mẫu vật được chuyển theo. Các mẫu được giao cho Nha Tài nguyên Khoáng sản thuộc Bộ Kinh tế Việt Nam Cộng hòa, và Bảo tàng Địa chất đặt ở số 31 Hàn Thuyên. Năm 1970 nhà trưng bày được xây mới ở số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, cạnh Thảo Cầm Viên. Năm 1975 chiến tranh kết thúc, quản lý Bảo tàng Địa chất này được giao cho Liên Đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, một đơn vị thành viên của Tổng cục Địa chất Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Từ 2003 Bảo tàng Địa chất là cơ quan chuyên về bảo tàng. Đến 2008 thì Bảo tàng Địa chất Miền Nam được nhập vào tên chung và là chi nhánh phía nam.

0.9
dựa trên 18 đánh giá
5
5.56%
1
4
11.11%
2
3
5.56%
1
2
0%
0
1
5.56%
1

Hình ảnh