Đền Heping

0 reviews Viết review
Trước đây được gọi là Đền Longwang, Đền Heping đã mời các công nhân xây dựng cổ đại Dali vào tháng 11 năm 1997 để khôi phục và xây dựng lại Đền thờ Hòa bình trên địa điểm của Longwangmiao ban đầu.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Làng tự nhiên phía bắc Xinmin Guanfeng, thị trấn Quảng Hoa, huyện Vĩnh Thắng, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam

  • Giờ mở cửa: cả ngày

  • Giá vé: miễn phí

Trước đây được gọi là Đền Longwang, Đền Heping đã mời các công nhân xây dựng cổ đại Dali vào tháng 11 năm 1997 để khôi phục và xây dựng lại Đền thờ Hòa bình trên địa điểm của Longwangmiao ban đầu. Nó được xây dựng trong 3 năm và là một ngôi nhà cổ điển hình với cấu trúc bằng gạch và gỗ.

4
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh