new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
shamla
mask
Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

shamla

Shamalaji, là một trung tâm hành hương Hindu chính ở quận Aravalli thuộc bang Gujarat của Ấn Độ. Đền Shamlaji được dành riêng cho Vishnu hoặc Krishna. Một số ngôi đền Hindu khác nằm gần đó.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

2. SÂN BAY QUỐC TẾ

3. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 08/11/2023
Blog du lịch shamla
Hỏi đáp du lịch shamla
#Godygram