Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

shamla

Shamalaji, là một trung tâm hành hương Hindu chính ở quận Aravalli thuộc bang Gujarat của Ấn Độ. Đền Shamlaji được dành riêng cho Vishnu hoặc Krishna. Một số ngôi đền Hindu khác nằm gần đó.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch shamla
Hỏi đáp du lịch shamla
#Godygram
Du lịch shamla
Đi đến Đi lại Ăn uống Mua sắm Đi khi nào Sự kiện - Lễ hội Thông tin cần biết