Chùa hang Mahapasana (Mahapasana)

0 reviews Viết review
Hoàn toàn nhân tạo, hang động vĩ đại này là nơi Hội nghị Phật giáo thứ sáu được tổ chức vào năm 1954, 566 trùng với kỷ niệm 2500 năm ngày giác ngộ của Đức Phật

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Kabaaye Pagoda Compond Yangon Myanmar (Burma)

  • Giờ mở cửa: Mỗi ngày 7:00-18:00

  • Giá vé: Miễn phí

Hoàn toàn nhân tạo, hang động vĩ đại này là nơi Hội nghị Phật giáo thứ sáu được tổ chức vào năm 1954, 566 trùng với kỷ niệm 2500 năm ngày giác ngộ của Đức Phật. Đo 456ft x 371ft, hang động, có thể chứa tới 10.000 người, được xây dựng trong 14 tháng bởi 63.000 lao động tình nguyện. Các nghi lễ tôn giáo lớn vẫn được tổ chức ở đây.


4
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh