Đã đi
Sắp đi
614 Gody-er đã đến

kediri

Kediri là một thành phố của Indonesia, nằm gần Sông Brantas thuộc tỉnh Đông Java trên đảo Java. Nó là một trong hai 'Daerah Tingkat II' có tên 'Kediri

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung