Đã đi
Sắp đi
615 Gody-er đã đến

madiun

Madiun là một thành phố ở phía tây của Đông Java, Indonesia, nổi tiếng với trung tâm nông nghiệp của nó. Đó là trước đây là thủ đô của Madiun Regency, nhưng bây giờ đã được phân cách hành chính khỏi chế độ nhiếp chính.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung