new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
madiun
mask
Đã đi
Sắp đi
615 Gody-er đã đến

madiun

Madiun là một thành phố ở phía tây của Đông Java, Indonesia, nổi tiếng với trung tâm nông nghiệp của nó. Đó là trước đây là thủ đô của Madiun Regency, nhưng bây giờ đã được phân cách hành chính khỏi chế độ nhiếp chính.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

3.

1. INTERNET

2. MẠNG

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 10/11/2023