tarakan
mask
Đã đi
Sắp đi
2 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

tarakan

Tarakan là thành phố lớn nhất của tỉnh Bắc Kalimantan của Indonesia. Đảo Tarakan nằm ở phía bắc Borneo, ngay bên kia biên giới Sabah, Malaysia.

1.

1. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

2. VĂN HÓA

3. ĐỊA LÝ

4. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

2.

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. MỨC TIÊU THỤ

2. ĐỔI TIỀN

3. THẺ TÍN DỤNG

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 13/03/2024