Đã đi
Sắp đi
621 Gody-er đã đến

tarakan

Tarakan là thành phố lớn nhất của tỉnh Bắc Kalimantan của Indonesia. Đảo Tarakan nằm ở phía bắc Borneo, ngay bên kia biên giới Sabah, Malaysia.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung