Đã đi
Sắp đi
614 Gody-er đã đến

probolinggo

Probolinggo là một thành phố trên bờ biển phía bắc của tỉnh Đông Java, Indonesia. Nó có diện tích 56,67 km 2, và có dân số 217.062 trong Tổng điều tra 2010; ước tính chính thức mới nhất là 223,159. Nó được bao quanh ở phía đất liền bởi Probolinggo Regency nhưng không phải là một phần của nhiếp chính

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung