Đã đi
Sắp đi
614 Gody-er đã đến

cianjur

Cianjur là một thị trấn và tiểu khu ở tỉnh Tây Java của Indonesia, và là thủ đô của Cianjur Regency. Tiểu khu Cianjur nằm dọc theo một trong những con đường chính giữa Jakarta và Bandung. Dân số là 164.511 tại Tổng điều tra năm 2018. Do vị trí của nó, một số cư dân của Cianjur đi làm hoặc ở Bandung hoặc ở Jakarta.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung