new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
cimahi
mask
Đã đi
Sắp đi
1 Gody-er đã đến

cimahi

Cimahi là một thành phố nằm ở phía tây Bandung, Tây Java, Indonesia trong khu vực đô thị Bandung. Thành phố là một nhà sản xuất dệt may lớn, và là nơi có nhiều trung tâm đào tạo quân sự.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. Y TẾ

2. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 01/02/2024