Đã đi
Sắp đi
615 Gody-er đã đến

pekalongan

Pekalongan là một thành phố thuộc tỉnh Trung Java. Thành phố Pekalongan có diện tích 17,55 km², dân số năm 2003 là 272.000 người. Thành phố này là thủ phủ của huyện Pekalongan. Đây là cảng quan trọng nhất của Trung Java

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung