Đã đi
Sắp đi
623 Gody-er đã đến

cilegon

Cilegon là một thành phố công nghiệp ven biển lớn ở tỉnh Banten, Indonesia, có diện tích 175,51 km². Nó nằm trên đảo Java. Thành phố có dân số điều tra là 374.464 người trong năm 2010; dân số ước tính liên tỉnh chính thức là 416.464 cho năm 2014.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung