Up hình trong bài viết như thế nào là đẹp?

Hiện tại Gody.vn đã tạo một Frame hình rất đẹp, giúp các bạn Travel Blogger có thể trình bày bài viết mình đẹp và thu hút người đọc hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách up hình trong bài viết trên Gody.vn như thế nào là đẹp.

Go-coin được tặng: 0
Hiện tại Gody.vn đã tạo một Frame hình rất đẹp, giúp các bạn Travel Blogger có thể trình bày bài viết mình đẹp và thu hút người đọc hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách up hình trong bài viết trên Gody.vn như thế nào là đẹp.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Bước 1: Bên cạnh cách up hình bình thường, hiện tại Gody đã có thêm phần up hình mới gọi là Chèn Albums, Frame hình như hình mẫu bên dưới.
Chọn chèn Albums, Frame hình
Bước 2: Bạn chọn vị trí cần chèn hình và Click vào Chèn Albums, Frame hình sẽ hiện lên giao diện sau: 
Bước 3: Tại đây ngay cột phải, bạn thấy 2 kiểu hiển thị hình trong bài viết: 
- Canh giữa: là hình ảnh ở trong lề bài viết.
- Tràn lề: là hình ảnh tràn ra bên ngoài lề bài viết.
Có 2 kiểu cho bạn chọn
Bước 4: Canh giữa: Bạn chọn canh giữa sau đó Click "tải hình lên" 
Sau khi tải hình lên, bạn sẽ có kho hình ngay bên dưới, lúc này bạn trình bày bố cục hình trong bài viết bằng cách kéo hình ở khung bên dưới vào bên trong. Bạn kéo thả vào bên trong nếu thích, hoặc ngược lại bạn có thể kéo hình về kho ảnh bên dưới đều được nhé. 
Kéo ảnh vào hoặc ngược lại
Bạn trình bày bố cục sao cho đẹp, và bấm "chèn ngay" là xong. 
Đây là kết quả của chèn hình canh giữa, nếu bạn vẫn chưa ưng ý có thể sửa bằng cách rê chuột vào Albums hình sẽ hiện lên "sửa" hoặc "xóa". 
Bước 5: Tràn lề: Bạn chọn tràn lề sau đó Click "tải hình lên" như bước 4 
Tương tự, bạn kéo thả theo ý thích của bạn ngay lúc này. 
Tương tự, sau khi up xong, bạn có thể sửa hoặc xóa. Tuy nhiên, ngay lúc này bạn chưa có thể nhìn thấy ảnh tràn lề bạn nhé, sau khi đăng xong mới có thể thấy. 
Sau cùng bạn sẽ có bài viết trình bày hình ảnh đẹp như này: http://gody.vn/blog/donvacspruillqu6371/post/vi-vu-thien-duong-nhiet-doi-malaysia-5-ngay-4-dem-chi-voi-4-trieu-dong-607
Xem thêm: 
Giá khách sạn xung quanh