Đã đi
Sắp đi
847 Gody-er đã đến

Naples

Naples (Napoli) là thành phố lớn thứ ba của Ý sau Roma và Milano và là thủ phủ của vùng Campania. Khu vực đô thị đang tiếp tục được mở rộng của nó (vươn ra ngoài cương vực của Thành phố đô thị Napoli) là vùng đô thị lớn thứ hai hoặc thứ ba tại Ý. Được những người Hy Lạp định cư đầu tiên vào khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, Napoli là một trong những khu đô thị lâu đời nhất có mặt con người sinh sống trên thế giới.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Lịch trình du lịch Naples