Tượng đài Vua Anouvong (King Anouvong Statue)

10 reviews Viết review
Tượng đài Vua Anouvong (King Anouvong Statue) là biểu tượng của lòng anh dũng và nỗ lực vì độc lập thống nhất của Lào, tọa lạc ở công viên ven sông Mê Công, Viêng Chăn, Lào.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Mekong Shore Boardwalk,, Vientiane, Lào

  • Giờ mở cửa: 24/24

  • Giá vé: miễn phí

Điểm hấp dẫn nhất trong các tòa nhà của thành phố ở Viêng Chăn là tượng vua Anu. Năm 1827, nhà vua nổi dậy chống lại cuộc nổi dậy của lãnh chúa Xiêm, và bây giờ là một huyền thoại quan trọng của chủ nghĩa dân tộc Lào, tuyên bố lòng dũng cảm và nỗ lực anh hùng của mình cho độc lập và thống nhất dân tộc.

4.2
dựa trên 10 đánh giá
5
70%
7
4
10%
1
3
10%
1
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh