Tượng đài Vua Anouvong (King Anouvong Statue)

9 reviews
Viết review
Tượng đài Vua Anouvong (King Anouvong Statue) là biểu tượng của lòng anh dũng và nỗ lực vì độc lập thống nhất của Lào, tọa lạc ở công viên ven sông Mê Công, Viêng Chăn, Lào.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Mekong Shore Boardwalk,, Vientiane, Lào

Điểm hấp dẫn nhất trong các tòa nhà của thành phố ở Viêng Chăn là tượng vua Anu. Năm 1827, nhà vua nổi dậy chống lại cuộc nổi dậy của lãnh chúa Xiêm, và bây giờ là một huyền thoại quan trọng của chủ nghĩa dân tộc Lào, tuyên bố lòng dũng cảm và nỗ lực anh hùng của mình cho độc lập và thống nhất dân tộc.

Đã cập nhật vào ngày 16/10/2019
4.67
dựa trên 9 đánh giá
5
77.78%
7
4
11.11%
1
3
11.11%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar