Bảo tàng Quân đội Nhân dân Lào (Laos Military History Museum)

3 reviews Viết review
Bảo tàng Quân đội Nhân dân Lào (Laos Military History Museum) là một bảo tàng về lực lượng quân đội nhân dân của Lào ở Viêng Chăn.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Vientiane, Lào

  • Giờ mở cửa: 08:00-12:00 & 13:00-16:00

  • Giá vé: 5000 jeep

Bảo tàng Quân đội Nhân dân Lào (Laos Military History Museum) là bảo tàng thuộc quân đội Lào, bên trong trưng bày nhiều mô hình phỏng theo những người lính Lào ngày xưa, mang dù và vũ khí... trang thiết bị bên trong bảo tàng tương đối đơn giản, nhưng bào tàng này vẫn là một tòa nhà tráng lệ, những sinh viên quan tâm đến lịch sử hiện đại của Lào có thể đi xem.

Cách đi:
Nó nằm ở một vị trí nổi bật bên cạnh đường Feng Sơn ở Kaishan, Viêng Chăn, Lào.

3.3
dựa trên 3 đánh giá
5
66.67%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh