Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

khaidarkan

Khaidarkan là một thành phố thuộc vùng Batken của Kyrgyzstan. Dân số của Khaidarkan lên tới 10.331.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch khaidarkan
Hỏi đáp du lịch khaidarkan
#Godygram