Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

naryn

Naryn là trung tâm hành chính khu vực của Vùng Naryn ở miền trung Kyrgyzstan. Diện tích của nó là 84 km2, và dân số của nó là 34.822 vào năm 2009. Nó nằm trên cả hai bờ sông Naryn, cắt một hẻm núi đẹp như tranh vẽ qua thị trấn. Thành phố có hai bảo tàng khu vực và một số khách sạn, nhưng nếu không thì là khu dân cư.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch naryn
Hỏi đáp du lịch naryn
#Godygram