Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

nookat

Nookat, cũng là Eski-Nookat, Iski-Naukat hay Naukat, là một thành phố thuộc Vùng Osh của Kyrgyzstan. Đó là chỗ của Quận Nookat. Theo điều tra dân số năm 2009, dân số của Nookat là 14,371 người.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch nookat
Hỏi đáp du lịch nookat
#Godygram