new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
nookat
mask
Đã đi
Sắp đi
0 Gody-er đã đến

nookat

Nookat, cũng là Eski-Nookat, Iski-Naukat hay Naukat, là một thành phố thuộc Vùng Osh của Kyrgyzstan. Đó là chỗ của Quận Nookat. Theo điều tra dân số năm 2009, dân số của Nookat là 14,371 người.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

2. SÂN BAY QUỐC TẾ

3. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 05/02/2024
Blog du lịch nookat
Hỏi đáp du lịch nookat
#Godygram