Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

balykchy

Balykchy là một thị trấn ở cuối phía tây của hồ Issyk-Kul ở Kyrgyzstan, ở độ cao khoảng 1.900 mét. Diện tích của nó là 38 km2, và dân số là 42.875 người vào năm 2009

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch balykchy
Hỏi đáp du lịch balykchy
#Godygram
Du lịch balykchy
Đi đến Đi lại Ăn uống Mua sắm Đi khi nào Sự kiện - Lễ hội Thông tin cần biết