new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
kaindy
mask
Đã đi
Sắp đi
3 Gody-er đã đến

kaindy

Kaindy là một thành phố thuộc vùng Chuy của Kyrgyzstan. Nó đã trở thành một thành phố vào năm 2012. Dân số của nó là 7.526 vào năm 2009. Đây là thủ phủ của quận Panfilov, Kyrgyzstan.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. Y TẾ

2. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 05/02/2024