Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

bordunskiy

Bordunskiy là một khu định cư kiểu đô thị ở quận Kemin của vùng Chuy của Kyrgyzstan. Dân số của nó là 125 vào năm 2009.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch bordunskiy
Hỏi đáp du lịch bordunskiy
#Godygram
Du lịch bordunskiy
Đi đến Đi lại Ăn uống Mua sắm Đi khi nào Sự kiện - Lễ hội Thông tin cần biết