Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

kemin

Kemin là một cuộc tấn công panhandle phía đông bắc của Vùng Chuy ở phía bắc Kyrgyzstan. Diện tích của nó là 3.533 km2, làm cho nó trở thành huyện lớn nhất của Vùng Chuy, và dân số của nó là 44.118 trong năm 2009. Trụ sở hành chính của nó là tại Kemin.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch kemin
Hỏi đáp du lịch kemin
#Godygram