Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

Osh

Osh là thành phố lớn thứ 2 ở Kyrgyzstan, nằm ở thung lũng Fergana phía nam quốc gia này, thường được gọi là "thủ đô phía nam". Đây là trung tâm hành chính của Osh oblast kể từ năm 1939

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Blog du lịch Osh
Hỏi đáp du lịch Osh
#Godygram