stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2680
  [created_approved] => 2019-02-03 08:00:00
  [blog_title] => Những địa chỉ mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh
  [albums] => 43817,43818,43819,43820,43821|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/1eb86dcd85cb3aa6d866cf4c7e0f7549.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/eec6a15e95fe7ccdc4a9f70a629cf7f5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/d63726a09bb88b6aa3b592150986d789.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/14859da3eb6a83e86a6a98e2eb242566.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/aaa02d230377a99d7bd751b1831e2f4b.jpg|public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485,public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485|2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 3141,3142,3143,3144,3145|2019-02-03 20:10:02,2019-02-03 21:11:05,2019-02-04 00:20:02,2019-02-03 23:17:10,2019-02-04 20:16:21
  [tags_destination] => 
  [tags] => 150,252,290|cam-nang-du-lich,trung-quoc,bac-kinh|cam nang du lich,Trung Quốc,Bắc Kinh
  [blog_updated] => 2019-01-31 10:06:55
  [blog_created] => 2019-01-30 15:51:34
  [categorys] => 158|bai-toi-chia-se|Bài tôi chia sẻ
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/4d07959420b0f06968a4022ffa9fbb19e9aecdef.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => trunghieu99st7485
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Thành phố Băc Kinh không thiếu những địa chỉ mua sắm sầm uất. Dưỡi đây là những nơi mua sắm không thể bỏ qua khi bạn du lịch Bắc Kinh.
  [blog_slug] => nhung-dia-chi-mua-sam-noi-tieng-o-bac-kinh
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 6
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div> <div contenteditable="false" name="fa67e841-1a13-0e1e-41e7-0aab417dbc9b-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="fa67e841-1a13-0e1e-41e7-0aab417dbc9b" name="fa67e841-1a13-0e1e-41e7-0aab417dbc9b-c">Khu phố mua sắm Wangfujing</h2> </div> </div> <div>Wangfujinh năm ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng quảng trường Tian&rsquo;anman. Đ&acirc;y l&agrave; khu phố mua sắm cổ v&agrave; nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Wangfujing l&agrave; con phố sầm uất với nhiều trung t&acirc;m thương mại. Bạn cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng t&igrave;m thấy những studio chụp ảnh, những nh&agrave; s&aacute;ch lớn. Con phố n&agrave;y bạn rất nhiều đồ cổ truyền thống nhiều như những cửa h&agrave;ng quần &aacute;o vậy</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="aaa02d230377a99d7bd751b1831e2f4b.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/aaa02d230377a99d7bd751b1831e2f4b.jpg" h="600" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/aaa02d230377a99d7bd751b1831e2f4b.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="5ca23536-947c-4873-955f-5108ac0cf9f3-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="5ca23536-947c-4873-955f-5108ac0cf9f3" name="5ca23536-947c-4873-955f-5108ac0cf9f3-c">Con phố Qianmen</h2> </div> </div> <div>Phố Quianmen cũng gần quảng trường Tian&rsquo;anman. Bạn c&oacute; thể đến đ&acirc;y v&agrave;o buổi tối để chi&ecirc;m ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của con phố dưới &aacute;nh đ&egrave;n v&agrave; cảm nhận kh&ocirc;ng kh&iacute; y&ecirc;n tĩnh v&agrave;o buổi tối. Phố Qianmen rất kh&aacute;c biệt so với những con phố kh&aacute;c ở Bắc Kinh. Ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều trung t&acirc;m mua sắm lớn m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; rất nhiều cửa h&agrave;ng nhỏ. Ngo&agrave;i quần &aacute;o v&agrave; đồ cổ, ở đ&acirc;y c&ograve;n c&oacute; h&agrave;ng vịt quay Quanjude nổi tiếng.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="14859da3eb6a83e86a6a98e2eb242566.jpeg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/14859da3eb6a83e86a6a98e2eb242566.jpeg" h="532" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/14859da3eb6a83e86a6a98e2eb242566.jpeg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="43c3f05c-482d-b29a-df0a-6b12d9b367ba-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="43c3f05c-482d-b29a-df0a-6b12d9b367ba" name="43c3f05c-482d-b29a-df0a-6b12d9b367ba-c">Xidan Commercial Street</h2> </div> </div> <div>Ở đ&acirc;y c&oacute; rất nhiều trung t&acirc;m thương mại lớn giống Wangfujing. Ngo&agrave;i ra ở đ&acirc;y c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c khu chợ thực phẩm, những cửa h&agrave;ng quần &aacute;o với thương hiệu nổi tiếng. Mua sắm, ăn uống, giải tr&iacute; v&agrave; văn ho&aacute; l&agrave; sự kết hợp tuyệt vời khi đi kh&aacute;m ph&aacute; con phố Xian.&nbsp;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d63726a09bb88b6aa3b592150986d789.jpeg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/d63726a09bb88b6aa3b592150986d789.jpeg" h="571" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/d63726a09bb88b6aa3b592150986d789.jpeg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="5f904739-b6df-9d52-a1ab-b57c48865916-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="5f904739-b6df-9d52-a1ab-b57c48865916" name="5f904739-b6df-9d52-a1ab-b57c48865916-c">Sanlitun Village</h2> </div> </div> <div>Sanlitun c&oacute; 19 t&ograve;a nh&agrave; lớn được xậy dựng với kiến tr&uacute;c hiện đại. Đ&acirc;y l&agrave; địa chỉ mua sắm l&yacute; tưởng đối với những người th&iacute;ch shopping. Trung t&acirc;m mua sắm n&agrave;y bao gồm c&aacute;c thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, chuỗi nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n bar sang trọng với gi&aacute; cả hợp l&yacute;, rạp chiếu phim, khu vui chơi&hellip;</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eec6a15e95fe7ccdc4a9f70a629cf7f5.jpg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/eec6a15e95fe7ccdc4a9f70a629cf7f5.jpg" h="451" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/eec6a15e95fe7ccdc4a9f70a629cf7f5.jpg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="3b5496bd-5fc0-d524-141b-40f001d186e4-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3b5496bd-5fc0-d524-141b-40f001d186e4" name="3b5496bd-5fc0-d524-141b-40f001d186e4-c">Xiushui Street</h2> </div> </div> <div>Xiushui l&agrave; con phố đi bộ nổi tiếng của Bắc Kinh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; khu bu&ocirc;n b&aacute;n lớn với rất nhiều mặt h&agrave;ng như quần &aacute;o, phụ kiện v&agrave; cả đồ ăn. Một lợi thế khi mua sắm ở đ&acirc;y l&agrave; hầu hết mọi người đều biết tiếng Anh.</div> <div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1eb86dcd85cb3aa6d866cf4c7e0f7549.jpeg"> <div class="img-thumb-post-action">&nbsp;</div> <div class="img-thumb-post-remove">&nbsp;</div> <figure class="aligncenter"><img class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/1eb86dcd85cb3aa6d866cf4c7e0f7549.jpeg" h="600" src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/11/20/trunghieu99st7485/1eb86dcd85cb3aa6d866cf4c7e0f7549.jpeg" w="800" /> <figcaption class="image-description" contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)"> </figcaption> </figure> </div> </div> <div> <div contenteditable="false" name="58e3f9bc-92d0-944f-9576-16c8b11e571c-p"> <h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="58e3f9bc-92d0-944f-9576-16c8b11e571c" name="58e3f9bc-92d0-944f-9576-16c8b11e571c-c"> </h2> </div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Trung Hiếu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/trunghieu99st7485/104741121-20190125094317.jpg
  [follower_n] => 20
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Những địa chỉ mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh

Thành phố Băc Kinh không thiếu những địa chỉ mua sắm sầm uất. Dưỡi đây là những nơi mua sắm không thể bỏ qua khi bạn du lịch Bắc Kinh.

Bài tôi chia sẻ cam nang du lich Trung Quốc Bắc Kinh
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Khu phố mua sắm Wangfujing

Wangfujinh năm ở phía đông quảng trường Tian’anman. Đây là khu phố mua sắm cổ và nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Wangfujing là con phố sầm uất với nhiều trung tâm thương mại. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy những studio chụp ảnh, những nhà sách lớn. Con phố này bạn rất nhiều đồ cổ truyền thống nhiều như những cửa hàng quần áo vậy
 
 
 

Con phố Qianmen

Phố Quianmen cũng gần quảng trường Tian’anman. Bạn có thể đến đây vào buổi tối để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của con phố dưới ánh đèn và cảm nhận không khí yên tĩnh vào buổi tối. Phố Qianmen rất khác biệt so với những con phố khác ở Bắc Kinh. Ở đây không có nhiều trung tâm mua sắm lớn mà thay vào đó là rất nhiều cửa hàng nhỏ. Ngoài quần áo và đồ cổ, ở đây còn có hàng vịt quay Quanjude nổi tiếng.
 
 
 

Xidan Commercial Street

Ở đây có rất nhiều trung tâm thương mại lớn giống Wangfujing. Ngoài ra ở đây còn có các khu chợ thực phẩm, những cửa hàng quần áo với thương hiệu nổi tiếng. Mua sắm, ăn uống, giải trí và văn hoá là sự kết hợp tuyệt vời khi đi khám phá con phố Xian. 
 
 
 

Sanlitun Village

Sanlitun có 19 tòa nhà lớn được xậy dựng với kiến trúc hiện đại. Đây là địa chỉ mua sắm lý tưởng đối với những người thích shopping. Trung tâm mua sắm này bao gồm các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, chuỗi nhà hàng, quán cà phê và các quán bar sang trọng với giá cả hợp lý, rạp chiếu phim, khu vui chơi…
 
 
 

Xiushui Street

Xiushui là con phố đi bộ nổi tiếng của Bắc Kinh. Đây cũng là khu buôn bán lớn với rất nhiều mặt hàng như quần áo, phụ kiện và cả đồ ăn. Một lợi thế khi mua sắm ở đây là hầu hết mọi người đều biết tiếng Anh.