stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4648
  [created_approved] => 2019-08-24 09:40:00
  [blog_title] => Nghỉ dưỡng tại Atlantis the Palm - Dubai
  [albums] => 73270,73271,73272,73273,73274,73275,73276,73277,73278,73287|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/4f96f8f5e0b8756b754f692992749eef.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/f51630ebecc177b1c0cd33adfcfd0174.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/bd2aa9fd75c6cad88ad48835e870dbcf.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/4241ecd4f9dfd1230984c9e01d2a632f.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/8dbc810c39f5175ee883a3ea95ca6e79.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/35fba0ff932335c141286e278e8363c0.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/5f4453ae9036b13b6d2459fc592f9348.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/d662c529ddf5b7966e0c83dccd00d072.jpeg,blob:https://gody.vn/dcb5dd4c-fd42-4d0a-9470-52a6ad5c722c,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/593af021fb31ccca3cf80a092aff507a.jpeg|public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546,public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 7675,6479,8547|trung-tam-dubai-dubai-creek,thuy-cung-dubai-va-so-thu-duoi-nuoc-dubai-aquarium-and-underwater-zoo,khach-san-atlantis-atlantis-the-palm|Trung Tâm Dubai ( Dubai Creek),Thủy cung Dubai và Sở thú dưới nước (Dubai Aquarium and Underwater Zoo),Khách Sạn Atlantis ( Atlantis the Palm )|3,3,3|8838,8839,8840
  [tags] => 17557,17556,8547,6479|unforgettabletrip,chuyendithanhxuan,khach-san-atlantis-atlantis-the-palm,thuy-cung-dubai-va-so-thu-duoi-nuoc-dubai-aquarium-and-underwater-zoo|unforgettabletrip,chuyendithanhxuan,Khách Sạn Atlantis ( Atlantis the Palm ),Thủy cung Dubai và Sở thú dưới nước (Dubai Aquarium and Underwater Zoo)
  [blog_updated] => 2019-08-24 09:50:43
  [blog_created] => 2019-08-24 08:15:39
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/96faa8014ee902453b3cb67b5ce994092890e1a0.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => raynguyen21546
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => #Chuyendithanhxuan
#unforgettableTrip
Nếu đã đến Dubai mà chưa lần nào ghé thăm Atlantis the Palm thì đúng là sự thiếu xót to lớn. Nơi đây có đầy đủ những chỗ vui chơi tránh nóng, đầy những món ngon và những chỗ chụp hình đẹp.
  [blog_slug] => nghi-duong-tai-atlantis-the-palm-dubai
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="4cd068bf-7bd7-c8a5-b346-04a4a5faf8d5">Mình đã đi Dubai 8-9 lần, và phải công nhận Atlantis the Palm là nơi đáng đi nhất.</div><div class="" data-paraid="8c572571-2a34-a3b9-c0a8-5f4caf698031">Từ phi trường Dubai để đến Atlantis the Palm (đảo cọ) thì có những cách đi như sau: đi kết hợp train, tram và monorail mất gần 1 tiếng 15 phút với phí khoảng 35 dirham. Từ Terminal 3 đi đến trạm Dubai Marina, các bạn đổi từ train qua tram và đi tiếp đến trạm Palm Jumeirah thì xuống. Sau đó đi bộ 10 phút để đi monorail tại trạm Gateway để tới đảo cọ. Cách đi dễ nhất đó là đi taxi chỉ mất khoảng 40 phút với phí là 80 dirham.</div><div class="" data-paraid="cadff66c-8ecc-b7af-47b0-a45c06261321"><span>Thời tiết bên này chia làm 2 mùa, mùa nóng và lạnh, nên mùa nóng mà qua dubai thì lên đảo chơi là tuyệt vời nhất, có thể đi dạo nghỉ dưỡng bên trong khách sạn hoặc đi công viên nước.</span></div><div class="" data-paraid="700ca455-9a56-3449-a084-6e2f5db12867"><span><br></span></div><div class="" data-paraid="c761bab8-a58f-0928-f702-064b70326b2c"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d662c529ddf5b7966e0c83dccd00d072.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/d662c529ddf5b7966e0c83dccd00d072.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/d662c529ddf5b7966e0c83dccd00d072.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1664859067" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="792e1c92-dc28-3797-d983-0308b2b0e331"><span>Đây là resort đầu tiên được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo. Từ trên cao nhìn xuống, khách sạn này có hình thù như một cây cọ, còn bên trong được thiết kế theo kiểu cung điện cổ xưa.&nbsp;</span></div><div class="" data-paraid="072560c4-2bdc-fada-eb6f-821c8340e39b"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5f4453ae9036b13b6d2459fc592f9348.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/5f4453ae9036b13b6d2459fc592f9348.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/5f4453ae9036b13b6d2459fc592f9348.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="924596249" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đảo cọ nhìn từ trên trực thăng</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="7af7f1de-cdc3-62d6-d4d9-a93cf96ce1f1"><span>Vòng vòng theo hành lang bên trong khách sạn được bao bọc bởi thuỷ cung và thuỷ cung được mô phỏng như thành phố Atlantis huyền thoại bị chìm dưới đáy biển bởi một trận sóng thần hàng ngàn năm trước.&nbsp;</span></div><div class="" data-paraid="6feb058c-db63-8531-a32b-718138cb16fe"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="35fba0ff932335c141286e278e8363c0.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/35fba0ff932335c141286e278e8363c0.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/35fba0ff932335c141286e278e8363c0.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="414663362" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Thuỷ cung dọc hành lang</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="48d42f3d-de23-2926-22ec-92195e34fcae"><span>Nội thất bên trong được thiết kế theo kiểu trung đông, và mùi thơm bên trong cũng như vậy.&nbsp;</span></div><div class="" data-paraid="1b5b4849-272b-9d0b-b58d-055323ed2475"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8dbc810c39f5175ee883a3ea95ca6e79.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/8dbc810c39f5175ee883a3ea95ca6e79.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/8dbc810c39f5175ee883a3ea95ca6e79.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2106187340" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Phòng thường</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="982bceaf-4842-dc4e-212a-6456c8d50d5c"><span>Bên Dubai, ngày đầu tiên trong tuần là chủ nhật. Nên tối thứ năm và tối thứ sáu, giá phòng là mắc nhất. Giá phòng sẽ dao động từ $300 cho đến vài ngàn, tuỳ theo loại phòng. Giá phòng mỗi ngày đã bao gồm vé vào thuỷ cung, công viên nước và hồ bơi, nếu không đăng ký chúng ta sẽ tốn khoảng 320 dirham vé vào cửa . Nên khi đăng ký phòng, chúng ta nên ghi rõ bao nhiêu người để có thể lấy vé miễn phí. Ngoài ra mỗi phòng còn được 1 tiếng chụp hình với thợ chuyên nghiệp.</span></div><div class="" data-paraid="522a80f8-7e04-8803-f4cb-9046d0d5403d"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4241ecd4f9dfd1230984c9e01d2a632f.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/4241ecd4f9dfd1230984c9e01d2a632f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/4241ecd4f9dfd1230984c9e01d2a632f.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="3915619694" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Thuỷ cung bên trong khách sạn</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="8829d1be-a2a9-8447-52f4-e3459635f5fe"><span>Bên trong resort có rất nhiều nhà hàng sang trọng họ nhận visa trên đây nên chúng ta cũng không cần đổi tiền mặt nhiều nếu chỉ ở resort chơi.</span></div><div class="" data-paraid="817e3ed9-ead0-dbbd-4d39-50850276f2fa"><span>Nobu, nhà hàng nhật, mỗi tuần chỉ có đúng 1 ngày có buffet vào buổi trưa thứ sáu. Nhà hàng này thì có thể mặc đồ thoải mái. Đồ ăn siêu ngon. Giá 1 người không uống chất có cồn khoảng 120$.</span></div><div class="" data-paraid="817e3ed9-ead0-dbbd-4d39-50850276f2fa"><span>Saffron, international buffet, đồ ăn ngon có thể đánh giá 8/10. Vô đây tha hồ ăn đồ trung đông mà không nghe mùi quế hồi gì hết. Giá 1 người không uống rượu khoảng 70$.</span></div><div class="" data-paraid="817e3ed9-ead0-dbbd-4d39-50850276f2fa"><span>Seafire steakhouse, nhà hàng này ăn cũng tạm được, nhưng với giá mắc như vậy thì không nên đi.</span></div><div class="" data-paraid="58a164e9-5370-7c19-474c-eddbc18a05b0"><span>Và nhà hàng mình cực kỳ thích đó là Ossiano, một khung cảnh cực kỳ yên tĩnh, vừa ăn vừa ngắm cá.</span></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="43b4819c-0afe-208f-a0cc-1d4850be7238"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="593af021fb31ccca3cf80a092aff507a.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/593af021fb31ccca3cf80a092aff507a.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/593af021fb31ccca3cf80a092aff507a.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="3479b284-0ff7-c66d-90a3-c18fb5706673"><span>Vô đây phải nhớ coi dress code nếu không họ sẽ không cho vô. Những người phục vụ rất chuyên nghiệp. Nhìn cách cắt cá như nhà ảo thuật. Nguyên con cá thật bự, cắt xong còn đúng 2 dĩa chút xíu. Mỗi lần cắt bỏ lớp bột, thay dĩa, lột da cũng thay dĩa, lóc xương cũng thay dĩa. Cắt hết con cá đó chắc thay cũng 6 cái dĩa. Vô đây chúng ta không chỉ ăn bằng miệng mà còn ăn bằng mắt. Giá 1 người không uống bia rượu khoảng 150$.</span></div><div class="" data-paraid="4b304638-63ae-4b60-2341-dccdf7d4e59f"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bd2aa9fd75c6cad88ad48835e870dbcf.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/bd2aa9fd75c6cad88ad48835e870dbcf.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/bd2aa9fd75c6cad88ad48835e870dbcf.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="690145653" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="817e3ed9-ead0-dbbd-4d39-50850276f2fa"><span>Ngoài ra còn nhiều nhà hàng khác nhìn rất đẹp nhưng thật tiếc vì chưa được ăn thử.</span></div><div class="" data-paraid="4f667e6d-64b7-a505-6c3a-75d65a66ef97"><span>Trên đảo còn có nhiều thú vui chơi khác như đi lặn với cá heo, thuê những chiếc xe đắt tiền, đi trực thăng ngắm cảnh toàn thành phố, vẽ henna...</span></div><div class="" data-paraid="d5226b17-9ed0-30a7-1a7f-a300c0426c2a"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f51630ebecc177b1c0cd33adfcfd0174.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/f51630ebecc177b1c0cd33adfcfd0174.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/f51630ebecc177b1c0cd33adfcfd0174.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2223191892" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đi trực thăng ngắm thành phố</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="351e904b-e81f-1e7e-4529-c8d9e545ff75"><span></span><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4f96f8f5e0b8756b754f692992749eef.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/4f96f8f5e0b8756b754f692992749eef.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/7/27/raynguyen21546/4f96f8f5e0b8756b754f692992749eef.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2518860159" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Siêu xe đậu trước khách sạn</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="534fc2f0-f5fc-90a4-0cdc-fed03eb6bd00"><span>Nếu có book phòng ở đây thì khi đi chơi bên trong công viên nước cứ kêu họ gửi hoá đơn về phòng, chúng ta sẽ không cần cầm tiền theo để ăn uống. Chỉ cần cầm tiền lẻ để trả tiền locker nếu muốn. Khi đi chơi trong công viên nước sẽ có nhân viên chụp hình cho chúng ta và đưa chúng ta sợi dây đeo trên tay để đi lấy hình, mọi người hãy chụp nhiều vô, vì khi đi lấy hình có package lấy tất cả hình, nên chụp ít hay nhiều cũng bao nhiêu đó tiền.</span></div><div class="" data-paraid="3791eca2-45fe-774e-9dc9-71e7d697e126">Nếu bạn nào có ý định cầu hôn thì nơi đây là nơi lý tưởng nhất, hãy dắt bạn gái vào ăn tối tại nhà hàng dưới đáy biển, và thuê 1 anh thợ lặn cầm theo tấm bảng cầu hôn thì cơ hội thành công khá cao :).</div><div class="" data-paraid="e1acdd26-0659-af4b-3ed5-d1552642aa9d">Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ.</div><div class="" data-paraid="817e3ed9-ead0-dbbd-4d39-50850276f2fa"><span><br></span><div class="" data-paraid="8da8fad7-7758-efc6-446b-7b6e292d9e9a"><br></div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => ray nguyen
  [user_avatar] => https://lh3.googleusercontent.com/-lUN3sQeaNRk/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/ACHi3rfTqRWb9j0uV2FcovMC3Tp2FVa-QQ/s50/photo.jpg
  [follower_n] => 10
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Nghỉ dưỡng tại Atlantis the Palm - Dubai

#Chuyendithanhxuan #unforgettableTrip Nếu đã đến Dubai mà chưa lần nào ghé thăm Atlantis the Palm thì đúng là sự thiếu xót to lớn. Nơi đây có đầy đủ những chỗ vui chơi tránh nóng, đầy những món ngon và những chỗ chụp hình đẹp.

unforgettabletrip chuyendithanhxuan Khách Sạn Atlantis ( Atlantis the Palm ) Thủy cung Dubai và Sở thú dưới nước (Dubai Aquarium and Underwater Zoo)
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Mình đã đi Dubai 8-9 lần, và phải công nhận Atlantis the Palm là nơi đáng đi nhất.
Từ phi trường Dubai để đến Atlantis the Palm (đảo cọ) thì có những cách đi như sau: đi kết hợp train, tram và monorail mất gần 1 tiếng 15 phút với phí khoảng 35 dirham. Từ Terminal 3 đi đến trạm Dubai Marina, các bạn đổi từ train qua tram và đi tiếp đến trạm Palm Jumeirah thì xuống. Sau đó đi bộ 10 phút để đi monorail tại trạm Gateway để tới đảo cọ. Cách đi dễ nhất đó là đi taxi chỉ mất khoảng 40 phút với phí là 80 dirham.
Thời tiết bên này chia làm 2 mùa, mùa nóng và lạnh, nên mùa nóng mà qua dubai thì lên đảo chơi là tuyệt vời nhất, có thể đi dạo nghỉ dưỡng bên trong khách sạn hoặc đi công viên nước.

Đây là resort đầu tiên được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo. Từ trên cao nhìn xuống, khách sạn này có hình thù như một cây cọ, còn bên trong được thiết kế theo kiểu cung điện cổ xưa. 
Đảo cọ nhìn từ trên trực thăng
Vòng vòng theo hành lang bên trong khách sạn được bao bọc bởi thuỷ cung và thuỷ cung được mô phỏng như thành phố Atlantis huyền thoại bị chìm dưới đáy biển bởi một trận sóng thần hàng ngàn năm trước. 
Thuỷ cung dọc hành lang
Nội thất bên trong được thiết kế theo kiểu trung đông, và mùi thơm bên trong cũng như vậy. 
Phòng thường
Bên Dubai, ngày đầu tiên trong tuần là chủ nhật. Nên tối thứ năm và tối thứ sáu, giá phòng là mắc nhất. Giá phòng sẽ dao động từ $300 cho đến vài ngàn, tuỳ theo loại phòng. Giá phòng mỗi ngày đã bao gồm vé vào thuỷ cung, công viên nước và hồ bơi, nếu không đăng ký chúng ta sẽ tốn khoảng 320 dirham vé vào cửa . Nên khi đăng ký phòng, chúng ta nên ghi rõ bao nhiêu người để có thể lấy vé miễn phí. Ngoài ra mỗi phòng còn được 1 tiếng chụp hình với thợ chuyên nghiệp.
Thuỷ cung bên trong khách sạn
Bên trong resort có rất nhiều nhà hàng sang trọng họ nhận visa trên đây nên chúng ta cũng không cần đổi tiền mặt nhiều nếu chỉ ở resort chơi.
Nobu, nhà hàng nhật, mỗi tuần chỉ có đúng 1 ngày có buffet vào buổi trưa thứ sáu. Nhà hàng này thì có thể mặc đồ thoải mái. Đồ ăn siêu ngon. Giá 1 người không uống chất có cồn khoảng 120$.
Saffron, international buffet, đồ ăn ngon có thể đánh giá 8/10. Vô đây tha hồ ăn đồ trung đông mà không nghe mùi quế hồi gì hết. Giá 1 người không uống rượu khoảng 70$.
Seafire steakhouse, nhà hàng này ăn cũng tạm được, nhưng với giá mắc như vậy thì không nên đi.
Và nhà hàng mình cực kỳ thích đó là Ossiano, một khung cảnh cực kỳ yên tĩnh, vừa ăn vừa ngắm cá.
Vô đây phải nhớ coi dress code nếu không họ sẽ không cho vô. Những người phục vụ rất chuyên nghiệp. Nhìn cách cắt cá như nhà ảo thuật. Nguyên con cá thật bự, cắt xong còn đúng 2 dĩa chút xíu. Mỗi lần cắt bỏ lớp bột, thay dĩa, lột da cũng thay dĩa, lóc xương cũng thay dĩa. Cắt hết con cá đó chắc thay cũng 6 cái dĩa. Vô đây chúng ta không chỉ ăn bằng miệng mà còn ăn bằng mắt. Giá 1 người không uống bia rượu khoảng 150$.
Ngoài ra còn nhiều nhà hàng khác nhìn rất đẹp nhưng thật tiếc vì chưa được ăn thử.
Trên đảo còn có nhiều thú vui chơi khác như đi lặn với cá heo, thuê những chiếc xe đắt tiền, đi trực thăng ngắm cảnh toàn thành phố, vẽ henna...
Đi trực thăng ngắm thành phố
Siêu xe đậu trước khách sạn
Nếu có book phòng ở đây thì khi đi chơi bên trong công viên nước cứ kêu họ gửi hoá đơn về phòng, chúng ta sẽ không cần cầm tiền theo để ăn uống. Chỉ cần cầm tiền lẻ để trả tiền locker nếu muốn. Khi đi chơi trong công viên nước sẽ có nhân viên chụp hình cho chúng ta và đưa chúng ta sợi dây đeo trên tay để đi lấy hình, mọi người hãy chụp nhiều vô, vì khi đi lấy hình có package lấy tất cả hình, nên chụp ít hay nhiều cũng bao nhiêu đó tiền.
Nếu bạn nào có ý định cầu hôn thì nơi đây là nơi lý tưởng nhất, hãy dắt bạn gái vào ăn tối tại nhà hàng dưới đáy biển, và thuê 1 anh thợ lặn cầm theo tấm bảng cầu hôn thì cơ hội thành công khá cao :).
Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ.