stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 2019-09-18 00:00:00
  [blog_id] => 5064
  [created_approved] => 2019-09-18 16:46:24
  [blog_title] => ĐẾN BANGKOK, GHÉ NHÀ JIM THOMPSON
  [albums] => 80517,80518,80519,80520,80521,80522,80523,80524,80525,80526,80527,80528,80529,80530,80531,80532,80533,80534,80535,80536,80537,80538,80539|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/b5ccd6bc5080902dfe08a81c7b2b4353.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/3a0972c03042e63475d9864989a9b248.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/060dbcfdd354e9a2dc1354d63cba7edf.jpg,9c5ed1d588303f50fa57bb0417c2d3a0.jpg,8a583fd3acd641cfcc2068bde9430ebb.jpg,50010075c8a26dab6b88e29111bc082f.jpg,af5d339da7f428968e48636f064f6133.jpg,ceff038762993c9ac23648a7afdcfef0.jpg,050a4e9e1578002719c98767c582b061.jpg,3fccc062179bfff1a86a833cf09d586c.jpg,19e55e10f0b5744a946e9a2ba1096c82.jpg,a3ff50afef60f5ead4e19eb2aee655e5.jpg,780c294a970de609b9182cae4c32a3f8.jpg,f045f4f261fe9669e5493a0e472bf174.jpg,05f1b493c589ae2a38c961ef261551f6.jpg,1d8f5cf9cec94af04e34ab4ebe703a46.jpg,ff0203aed189d568e5ff273377a1cebd.jpg,90b327fd08d82e1b0acef00d2558d218.jpg,328838e7c7d0190074d9b13047aa0887.jpg,43fb2cec25abd31edb7d0471436a27b0.jpg,d7fe1ae0609cc2106314a0cbd2ed098a.jpg,13b3a1f8d9efc5128ff8cb36fb07af6c.jpg,f04058df6c4612633b8807431e3a332d.jpg|public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146,public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146|2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
  [list_auto_comment] => 17029,17030,17031|2019-09-19 18:52:48,2019-09-20 10:09:26,2019-09-19 19:05:46
  [total_auto_comment] => 3
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1718,1651,8725,8732,3250|dia-diem,thailand,jim-thompson-house,bao-tang-jim-thompson-house-jim-thompson-house-museum,bangkok|địa điểm,thailand ( thái lan ),Jim Thompson House,Bảo tàng Jim Thompson House (Jim Thompson House Museum),bangkok
  [blog_updated] => 2019-09-18 16:56:57
  [blog_created] => 2019-09-18 16:47:01
  [categorys] => 
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/93804edc7e951116eb4ace828225f80ee932f096.jpg
  [blog_author] => phuocvu23089146
  [official_account] => 
  [blog_description] => Giữa Bangkok hối hả, hãy dành chút ít thời gian trong chuyến đi của bạn để ghé thăm nhà của Jim Thompson - vị kiến trúc sư, nhà sưu tầm cổ vật và cũng là vị doanh nhân tài ba đã làm hồi sinh ngành tơ lụa xứ chùa Vàng.
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => den-bangkok-ghe-nha-jim-thompson
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 1
  [total_replys] => 0
  [days] => 1418|8732|bao-tang-jim-thompson-house-jim-thompson-house-museum|3|3|Bảo tàng Jim Thompson House (Jim Thompson House Museum)|0|90e14b38-d64e-089a-1d2d-ff5f14adf2dd
  [total_cost] => 7
  [total_like] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="eae3f6a1-3897-8678-7df8-2050f26ba77e"><b >Giữa Bangkok hối hả, hãy dành chút ít thời gian trong chuyến đi của bạn để ghé thăm nhà của Jim Thompson - vị kiến trúc sư, nhà sưu tầm cổ vật và cũng là vị doanh nhân tài ba đã làm hồi sinh ngành tơ lụa xứ chùa Vàng.&nbsp;</b><br></div><div class="" data-paraid="a014b76e-22cc-6173-1060-3d4f7cf4eef5"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="060dbcfdd354e9a2dc1354d63cba7edf.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/060dbcfdd354e9a2dc1354d63cba7edf.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/060dbcfdd354e9a2dc1354d63cba7edf.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="5f30c5b2-6fae-14c8-d2fa-c83db658a6d5"><b ><br></b></div><div class="" data-paraid="a208ed1a-686e-b5a1-bd4d-903706aa33d0"><i>Trong khung cảnh tựa một khu rừng rậm nhiệt đới, ngôi nhà thực là một ốc đảo bí ẩn dung chứa sự tinh tế đặc biệt của một số phận đặc biệt. </i></div><div class="" data-paraid="d176c6bd-6f7a-3c2e-313e-acdf4e5b017e"><i>Bạn sẽ hiểu hơn về tinh hoa kiến trúc truyền thống của nước Thái và sự hoà trộn các phong cách kiến trúc đối lập của chủ nhân. </i></div><div class="" data-paraid="d1262416-b6ee-9da7-79ef-e5c2fb7e00e5"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3a0972c03042e63475d9864989a9b248.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/3a0972c03042e63475d9864989a9b248.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/3a0972c03042e63475d9864989a9b248.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="9be0980d-fffe-12c4-5f77-f12c5c03190c">... </div><div class="" data-paraid="bdaf59c3-da83-7506-3572-f59191ce971e"><b>JIM THOMPSON LÀ AI?&nbsp;</b></div><div class="" data-paraid="65c91e21-d3af-d54d-13f8-d473c1b75016"><i>James Harrison Wilson Thompson sinh năm 1906 tại Greenville, Delaware, Mỹ. Ông nghiên cứu về kiến trúc và sau đó được cử tới Thái Lan để phục vụ Thế Chiến II. Nhận thấy tiềm năng kinh doanh ở đây nên sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã chuyển đến Bangkok. Ông đã khôi phục hoạt động buôn bán tơ lụa ở Thái Lan và điều này đã mang đến cho ông giải thưởng Huân chương Bạch Tượng vì những cống hiến đặc biệt cho nước Thái. Không ai biết chuyện gì đã xảy đến với “Farang” huyền thoại này (Farang là tên người Thái đặt cho người Phương Tây). Trong một kỳ nghỉ với bạn bè vào năm 1967, ông đã biến mất ở cao nguyên Cameron (Malaysia) và không ai còn nhìn thấy ông kể từ đó. </i></div><div class="" data-paraid="c19065da-1ff1-c3f7-095f-7907b406b518"><b> THÔNG TIN HỮU ÍCH&nbsp;</b></div><div class="" data-paraid="a208ed1a-686e-b5a1-bd4d-903706aa33d0"><i>- Vị trí: Gần khu trung tâm Siam, đối diện với Sân vận động Quốc gia. </i></div><div class="" data-paraid="a208ed1a-686e-b5a1-bd4d-903706aa33d0"><i>- Di chuyển: Bạn có thể đến đây bằng taxi, tuk-tuk hoặc đi bộ vài phút từ BTS gần nhất Ratchathewi (Green Line). </i></div><div class="" data-paraid="a208ed1a-686e-b5a1-bd4d-903706aa33d0"><i>- Thời gian mở cửa: Từ 09:00 sáng đến 06:00 chiều. </i></div><div class="" data-paraid="85e342bf-5a8d-105a-93a7-a4071298ba69"><i>- Phí tham quan: 200Bath/người lớn, trẻ em Free. </i></div><div class="" data-paraid="e355062e-928c-8000-10f3-f4e820242319"><i>- Thời gian tham quan: 35 phút với Thuyết minh viên tại điểm (bắt buộc &amp; bao gồm trong giá vé), chia thành các nhóm khách nhỏ với các ngôn ngữ phổ biến Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung &amp; Thái. </i></div><div class="" data-paraid="3892a5a5-6aa2-e6ba-0cff-ceddc163ab9c"><i>Chúc bạn một chuyến đi tốt đẹp !</i></div><div class="ce-element--focused"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b5ccd6bc5080902dfe08a81c7b2b4353.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/b5ccd6bc5080902dfe08a81c7b2b4353.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/9/12/phuocvu23089146/b5ccd6bc5080902dfe08a81c7b2b4353.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="90e14b38-d64e-089a-1d2d-ff5f14adf2dd" data-day="0"><b>#godytravel #everywherewithvu #divakechuyen #bangkok #thailand #jimthompsonhousemuseum</b></div>
  [total_comment] => 5
  [user_name] => Ho Phuoc Vu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/phuocvu23089146/22429857-20190912104540.jpg
  [follower_n] => 5
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

ĐẾN BANGKOK, GHÉ NHÀ JIM THOMPSON

Giữa Bangkok hối hả, hãy dành chút ít thời gian trong chuyến đi của bạn để ghé thăm nhà của Jim Thompson - vị kiến trúc sư, nhà sưu tầm cổ vật và cũng là vị doanh nhân tài ba đã làm hồi sinh ngành tơ lụa xứ chùa Vàng.

địa điểm thailand ( thái lan ) Jim Thompson House Bảo tàng Jim Thompson House (Jim Thompson House Museum) bangkok
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: 18/09/2019 Số ngày: 1 Tổng chi phí: 7đ

Tóm tắt lịch trình:

Giữa Bangkok hối hả, hãy dành chút ít thời gian trong chuyến đi của bạn để ghé thăm nhà của Jim Thompson - vị kiến trúc sư, nhà sưu tầm cổ vật và cũng là vị doanh nhân tài ba đã làm hồi sinh ngành tơ lụa xứ chùa Vàng. 

Trong khung cảnh tựa một khu rừng rậm nhiệt đới, ngôi nhà thực là một ốc đảo bí ẩn dung chứa sự tinh tế đặc biệt của một số phận đặc biệt.
Bạn sẽ hiểu hơn về tinh hoa kiến trúc truyền thống của nước Thái và sự hoà trộn các phong cách kiến trúc đối lập của chủ nhân.
...
JIM THOMPSON LÀ AI? 
James Harrison Wilson Thompson sinh năm 1906 tại Greenville, Delaware, Mỹ. Ông nghiên cứu về kiến trúc và sau đó được cử tới Thái Lan để phục vụ Thế Chiến II. Nhận thấy tiềm năng kinh doanh ở đây nên sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã chuyển đến Bangkok. Ông đã khôi phục hoạt động buôn bán tơ lụa ở Thái Lan và điều này đã mang đến cho ông giải thưởng Huân chương Bạch Tượng vì những cống hiến đặc biệt cho nước Thái. Không ai biết chuyện gì đã xảy đến với “Farang” huyền thoại này (Farang là tên người Thái đặt cho người Phương Tây). Trong một kỳ nghỉ với bạn bè vào năm 1967, ông đã biến mất ở cao nguyên Cameron (Malaysia) và không ai còn nhìn thấy ông kể từ đó.
THÔNG TIN HỮU ÍCH 
- Vị trí: Gần khu trung tâm Siam, đối diện với Sân vận động Quốc gia.
- Di chuyển: Bạn có thể đến đây bằng taxi, tuk-tuk hoặc đi bộ vài phút từ BTS gần nhất Ratchathewi (Green Line).
- Thời gian mở cửa: Từ 09:00 sáng đến 06:00 chiều.
- Phí tham quan: 200Bath/người lớn, trẻ em Free.
- Thời gian tham quan: 35 phút với Thuyết minh viên tại điểm (bắt buộc & bao gồm trong giá vé), chia thành các nhóm khách nhỏ với các ngôn ngữ phổ biến Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung & Thái.
Chúc bạn một chuyến đi tốt đẹp !
#godytravel #everywherewithvu #divakechuyen #bangkok #thailand #jimthompsonhousemuseum
+12