stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 5374
  [created_approved] => 2019-10-09 11:54:04
  [blog_title] => ĐẢO ĐIỆP SƠN
  [albums] => 85039,85040,85041,85042,85043,85044,85045,85046,85047,85048,85049|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/c112bb38f7eaee30f73cb6c866532d45.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/4c16a197096db61e3ab584d3c3326395.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/927919cd0b8d2bfcae15a5b0dd1b68f5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/c393bfdd7f0ee370f9cdb9b61f87303a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/bdbc43f63af84caa9a436d6962132058.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/d3d2e89309516709faa266388f18689d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/238ef5a0f469427a9ae6295e573223bb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/e5f2f9d773e09cf67f7dcc70d37cccf0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/1e99659ca417f39b900ea4a3297da79e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/0c630e5faca9ca06e23fc0a43e305e86.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/df2c81b5530a993278cdb9b9a85b3bfb.jpg|public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049,public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [list_auto_comment] => 
  [total_auto_comment] => 0
  [tags_destination] => 3228,1141,1686,229|khanh-hoa,nha-trang,diep-son,dao-diep-son-dia-diem|khánh hòa,nha trang,Điệp Sơn,Đảo Điệp Sơn|3,2,0,1|10906,10907,10908,10909
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-10-09 12:04:56
  [blog_created] => 2019-10-09 11:45:32
  [categorys] => 
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/4332a43915227742e4367941c23a9ce76a4355c1.jpg
  [blog_author] => duy.phuc277049
  [official_account] => 
  [blog_description] => Con đường đi bộ trên biển
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => dao-diep-son
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_cost] => 0
  [total_like] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="b10d64f7-fb50-d8d1-c7fe-b5cf4128c47b">Hiện nay để đi đến đảo Điệp Sơn bạn chỉ có thể ra Cảng Vạn Giã . Bạn có thể đi xe máy đến cảng hoặc đi xe khách đến cầu vạn giã , rồi đi xe ôm vào cảng .&nbsp;<br></div><div class="" data-paraid="d6332a4a-f27e-0a87-9d5b-d46d497fe73b">Giá Cano 200k khứ hồi . Ra đến cảng gửi xe ở đối diện cảng , 15k 2 ngày . Nếu đi cano của họ thì đi khoảng 15ph qua đến bãi chơi luôn, ko phải đến bến của điệp sơn , </div><div class="" data-paraid="d6332a4a-f27e-0a87-9d5b-d46d497fe73b">đi cano thì không tốn tiền thuê bãi . </div><div class="" data-paraid="d6332a4a-f27e-0a87-9d5b-d46d497fe73b">Sđt Cano : 0169 574 2679 Cường cano . </div><div class="" data-paraid="6ddf17fe-9f71-d79c-b65e-a4fc44b6b8df"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="df2c81b5530a993278cdb9b9a85b3bfb.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/df2c81b5530a993278cdb9b9a85b3bfb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/df2c81b5530a993278cdb9b9a85b3bfb.jpg" w="960" h="540"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="ab1655a1-44a9-bb7e-2ef0-57e404ca59a6">Các bạn lên đảo ko cần phải báo chính quyền xã như trước nữa nhé . Một số thay đổi hiện nay</div><div class="" data-paraid="a039ff56-5ddc-9a24-1697-6a00a4e254e3"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0c630e5faca9ca06e23fc0a43e305e86.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/0c630e5faca9ca06e23fc0a43e305e86.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/0c630e5faca9ca06e23fc0a43e305e86.jpg" w="960" h="720"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1e99659ca417f39b900ea4a3297da79e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/1e99659ca417f39b900ea4a3297da79e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/1e99659ca417f39b900ea4a3297da79e.jpg" w="960" h="720"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Trên đảo có 1 cái giếng làng nằm ở gần Cồn các bạn có thể hỏi người dân hoặc vào nhà dân gần đó xin tắm nhờ . Các bạn nhớ gởi tiền cho họ sau khi tắm xong nha 10k/1 người hoặc đưa hơn nếu bạn muốn . Còn tắm ở giếng làng thì các bạn vào nhà dân mượn gàu múc là được </div><div class="" data-paraid="f80efeee-bf3c-be8f-2397-9f01741337f0">Thời gian nước rút lộ thiên con đường là vào khoảng 1h đêm và nước bắt đầu lên là vào khoảng 8h sáng . Có khi 9h đến 10h&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e5f2f9d773e09cf67f7dcc70d37cccf0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/e5f2f9d773e09cf67f7dcc70d37cccf0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/e5f2f9d773e09cf67f7dcc70d37cccf0.jpg" w="960" h="640"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="2bd29b23-477c-9b8a-79b4-09c3d5e59033"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="238ef5a0f469427a9ae6295e573223bb.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/238ef5a0f469427a9ae6295e573223bb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/238ef5a0f469427a9ae6295e573223bb.jpg" w="960" h="640"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d3d2e89309516709faa266388f18689d.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/d3d2e89309516709faa266388f18689d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/d3d2e89309516709faa266388f18689d.jpg" w="960" h="640"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Các bạn nhớ leo lên núi Điệp Sơn để ngắm toàn bộ phong cảnh của Điệp Sơn nhé , ko lên hơi tiếc . </div><div class="">Các bạn nhớ mua than mang theo để BBQ hay đi vào làng kiếm củi . Nhớ mua theo cồn để đốt nha gió khó đốt lắm . Tụi mình mua 2 con 2kg4 giá 250k tự làm , 1 con nấu cháo gà xé phay , 1 con nướng giấy bạc . Vì tụi mình ra đảo cũng tối và gặp biển động nên ko thể mua thêm hải sản được , nếu các bạn muốn ăn hải sản thì có thể ra bến tàu để mua thêm . Đặc biệt tôm hùm xanh giá 1tr6 / con :3 </div><div class="" data-paraid="5f4f9220-6200-97bc-bd06-d3a5c2755d58">Buổi sáng tranh thủ dậy sớm để tận hưởng ko khí trên đảo và bắt đầu du ngoạn từ đảo này qua đảo kia .&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bdbc43f63af84caa9a436d6962132058.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/bdbc43f63af84caa9a436d6962132058.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/bdbc43f63af84caa9a436d6962132058.jpg" w="960" h="640"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c393bfdd7f0ee370f9cdb9b61f87303a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/c393bfdd7f0ee370f9cdb9b61f87303a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/c393bfdd7f0ee370f9cdb9b61f87303a.jpg" w="960" h="720"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="22946f24-965c-9384-ad8f-1eccac0076f2">Tranh thủ dạo chơi 1 vòng quanh đảo , trên đảo gần nhà trưởng thôn có chợ nhỏ , tạp hóa , ăn sáng , cafe . Đi 1 vòng dạo quanh xóm làng&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="927919cd0b8d2bfcae15a5b0dd1b68f5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/927919cd0b8d2bfcae15a5b0dd1b68f5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/927919cd0b8d2bfcae15a5b0dd1b68f5.jpg" w="960" h="720"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="06d24461-3141-aebd-c38f-3544c663b4dc"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4c16a197096db61e3ab584d3c3326395.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/4c16a197096db61e3ab584d3c3326395.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/4c16a197096db61e3ab584d3c3326395.jpg" w="1024" h="576"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c112bb38f7eaee30f73cb6c866532d45.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/c112bb38f7eaee30f73cb6c866532d45.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/28/duy.phuc277049/c112bb38f7eaee30f73cb6c866532d45.jpg" w="1024" h="576"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Lưu Ý : </div><div class="">- Các bạn cần chuẩn bị lều, túi ngủ . </div><div class="">- Chuẩn bị đồ ăn và nước uống vì trên đảo ít cửa hàng. </div><div class="">- Dự phòng pin, sạc và nhớ mang theo đèn pin. Điện chỉ có từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối nên nếu có sử dụng của dân thì nên trả phí cho họ. </div><div class="">- Hãy mang những túi nilon để đựng rác và nên nhớ không vứt rác bừa bãi. </div><div class="">- Hãy bảo quản đồ của mình mặc dù trên đảo không xảy ra trộm cắp </div><div class="">- Không cho trẻ, con nít tiền mà thay vào đó hãy cho quà. </div><div class="">- Vui chơi đúng lúc, đúng chỗ và không gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người dân. </div><div class="ce-element--focused" data-paraid="3f00de15-3414-cc7b-2705-90d5ddedf387">Chúc các bạn có 1 chuyến đi chơi vui vẻ và an toàn .</div><div class=""></div><div class="" data-paraid="ed1898d1-d58e-af23-c6c6-f204986b6bb6"><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phúc Võ
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v3.2/2341974822795634/picture?type=normal
  [follower_n] => 4
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Võ Trần Duy Phúc
  [travel_ambassador] => 0
)
  

ĐẢO ĐIỆP SƠN

Con đường đi bộ trên biển

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Hiện nay để đi đến đảo Điệp Sơn bạn chỉ có thể ra Cảng Vạn Giã . Bạn có thể đi xe máy đến cảng hoặc đi xe khách đến cầu vạn giã , rồi đi xe ôm vào cảng . 
Giá Cano 200k khứ hồi . Ra đến cảng gửi xe ở đối diện cảng , 15k 2 ngày . Nếu đi cano của họ thì đi khoảng 15ph qua đến bãi chơi luôn, ko phải đến bến của điệp sơn ,
đi cano thì không tốn tiền thuê bãi .
Sđt Cano : 0169 574 2679 Cường cano .
Các bạn lên đảo ko cần phải báo chính quyền xã như trước nữa nhé . Một số thay đổi hiện nay
Trên đảo có 1 cái giếng làng nằm ở gần Cồn các bạn có thể hỏi người dân hoặc vào nhà dân gần đó xin tắm nhờ . Các bạn nhớ gởi tiền cho họ sau khi tắm xong nha 10k/1 người hoặc đưa hơn nếu bạn muốn . Còn tắm ở giếng làng thì các bạn vào nhà dân mượn gàu múc là được
Thời gian nước rút lộ thiên con đường là vào khoảng 1h đêm và nước bắt đầu lên là vào khoảng 8h sáng . Có khi 9h đến 10h 
Các bạn nhớ leo lên núi Điệp Sơn để ngắm toàn bộ phong cảnh của Điệp Sơn nhé , ko lên hơi tiếc .
Các bạn nhớ mua than mang theo để BBQ hay đi vào làng kiếm củi . Nhớ mua theo cồn để đốt nha gió khó đốt lắm . Tụi mình mua 2 con 2kg4 giá 250k tự làm , 1 con nấu cháo gà xé phay , 1 con nướng giấy bạc . Vì tụi mình ra đảo cũng tối và gặp biển động nên ko thể mua thêm hải sản được , nếu các bạn muốn ăn hải sản thì có thể ra bến tàu để mua thêm . Đặc biệt tôm hùm xanh giá 1tr6 / con :3
Buổi sáng tranh thủ dậy sớm để tận hưởng ko khí trên đảo và bắt đầu du ngoạn từ đảo này qua đảo kia . 
Tranh thủ dạo chơi 1 vòng quanh đảo , trên đảo gần nhà trưởng thôn có chợ nhỏ , tạp hóa , ăn sáng , cafe . Đi 1 vòng dạo quanh xóm làng 
Lưu Ý :
- Các bạn cần chuẩn bị lều, túi ngủ .
- Chuẩn bị đồ ăn và nước uống vì trên đảo ít cửa hàng.
- Dự phòng pin, sạc và nhớ mang theo đèn pin. Điện chỉ có từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối nên nếu có sử dụng của dân thì nên trả phí cho họ.
- Hãy mang những túi nilon để đựng rác và nên nhớ không vứt rác bừa bãi.
- Hãy bảo quản đồ của mình mặc dù trên đảo không xảy ra trộm cắp
- Không cho trẻ, con nít tiền mà thay vào đó hãy cho quà.
- Vui chơi đúng lúc, đúng chỗ và không gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người dân.
Chúc các bạn có 1 chuyến đi chơi vui vẻ và an toàn .