Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA

Chuyến tham quan Đại học Harvard - USA vào mùa thu, lá đổi màu cực đẹp và quyến rũ
Một số hình ảnh vụn vặt ghi chép chuyến đi.  

Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA
Một số hình ảnh chuyến tham quan Đại học Harvard - USA

Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)