stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1572
  [created_approved] => 2018-12-13 18:50:00
  [blog_title] => NHÀ KÍNH XƯƠNG RỒNG VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ SÁT XỊT HÀ THÀNH
  [albums] => 24564,24565,24566,24567,24568,24569,24570,24571,24572,24573,24574,24575,24576,24577|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/47e19b7de93bc4ebb48a3cb687e74423.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2a4746864db91203188b4ae31539cabb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9c61e8607cc63b63c0ceecee8835e573.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/31c11be55194d0825b30bee1f47911e8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c3fa262f583b59cd26534117e0bc2d7e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0b276ddf79ff8afb3fc889f07001a97e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9795ec4fe7b02ba61ab96259c899ec4a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/1cd19379a124d3757bfbb8f4be2f557c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bd35e759df4de39ccd750a4059badba3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/89078289e3fb232e6a7213975ff4970f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b670d5d3869c1a1cc4e03372a5adf901.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a5cd5a21c7fd8057d8b5de30494038b9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/8c218b6fcdfba1c05252616212af1c69.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/be4e460b44a94eb7ebf9b641969d6399.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 10
  [list_auto_comment] => 399,400,401,402,403,404,405,406,407,408|2018-10-31 13:49:42,2018-10-31 01:39:48,2018-10-30 20:36:40,2018-10-31 15:35:48,2018-10-31 14:49:38,2018-10-31 14:43:39,2018-11-01 19:32:37,2018-11-03 00:41:41,2018-11-01 21:45:38,2018-11-02 07:42:44
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1,125,129,389,515|ha-noi,dia-diem-tham-quan,dia-diem-du-lich,ba-vi,kinh-nghiem-kham-pha|Hà Nội,Địa điểm tham quan,địa điểm du lịch,Ba Vì,Kinh nghiệm khám phá
  [blog_updated] => 2018-10-30 14:10:53
  [blog_created] => 2018-10-30 11:14:29
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/31861a1da8879d8fe26c9df79e1a40619e302343.JPG
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => thewolf6958
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Mỗi cuối tuần việc vi vu ra ngoại vi Hà Thành thì không thiếu chỗ, và tại ngay vườn Quốc gia Ba Vì chỉ cách Hà Thành 2h chạy xe có ngay một nhà kính xương rồng đẹp ma mị. Cùng tìm hiểu Nhà kính xương rồng Vườn Quốc gia Ba Vì sát xịt Hà Thành nào.
  [blog_slug] => nha-kinh-xuong-rong-vuon-quoc-gia-ba-vi-sat-xit-ha-thanh
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Cách Hà Thành 50km, tầm 2h chạy xe, Nhà kính xương rồng Vườn Quốc gia Ba Vì sát xịt Hà Thành là điểm đến lí tưởng cuối tuần để tận hưởng không khí trong lành, thư giãn và lấy lại năng lượng làm việc cho tuần mới.</div><div><div contenteditable="false" name="d1810dee-1238-aa9c-ba3d-020dcb35ec20-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d1810dee-1238-aa9c-ba3d-020dcb35ec20" name="d1810dee-1238-aa9c-ba3d-020dcb35ec20-c">1. Cách di chuyển đến vườn Quốc gia Ba Vì</h2></div></div><div class=""><b>- Cách 1:</b> Đi hết đường Láng Hoà Lạc, sau đó rẽ phải đi Sơn Tây. Hết Sơn Tây đến ngã tư cuối đường thì rẽ trái. Đi thêm 10km nữa sẽ thấy biển chỉ dẫn đến Vườn Quốc gia Ba Vì. </div><div class=""> <b>- Cách 2:</b> Đi đường Quốc lộ 32. Tuy nhiên đường này xa hơn lựa chọn số 1 khoảng 10 km.</div><div class="">Đường đi khá rộng rãi và đẹp, chỉ cách Hà Thành 50km nên rất khả thi cho bạn "bận rộn" có thể đi về trong ngày.&nbsp;</div><div class=""><b>- Cách 3: </b>Di chuyển bằng bus:</div><div class="">Đường đi vườn quốc gia Ba Vì bằng xe bus có lộ trình khá đơn giản. Nếu như du khách xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa, chỉ cần bắt chuyến xe 214 và dừng ngay trạm Xuân Khanh là đã đến rất gần với Ba Vì rồi. Xuống ở trạm này, nếu như du khách muốn có thêm nhiều kỉ niệm đẹp, có thể đi bộ khoảng 5km vào Ba Vì hoặc cũng có thể bắt xe ôm ngang đường để vào đó.&nbsp;</div><div class=""> Còn một đường đi bằng xe bus đến Ba Vì nữa chính là xuất phát từ Mỹ Đình, du khách hãy bắt xe 74 cũng đến trạm Xuân Khanh.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="34be21f8-fa69-d88b-7c77-1675dccab1bd">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="34be21f8-fa69-d88b-7c77-1675dccab1bd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/be4e460b44a94eb7ebf9b641969d6399.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/be4e460b44a94eb7ebf9b641969d6399.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="be4e460b44a94eb7ebf9b641969d6399.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/be4e460b44a94eb7ebf9b641969d6399.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1184" photoid="b78482c5-97bf-96fd-139b-3d74bf61a8ce" data-pagespeed-url-hash="3220787862" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="be4e460b44a94eb7ebf9b641969d6399.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="34be21f8-fa69-d88b-7c77-1675dccab1bd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/8c218b6fcdfba1c05252616212af1c69.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/8c218b6fcdfba1c05252616212af1c69.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8c218b6fcdfba1c05252616212af1c69.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/8c218b6fcdfba1c05252616212af1c69.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="700" photoid="c7696bde-5a41-4afe-76f5-b6a341d05709" data-pagespeed-url-hash="1213119864" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8c218b6fcdfba1c05252616212af1c69.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Vườn Quốc gia Ba Vì</div>           </div></div><div class=""></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6ad7d3c5-496c-cbe4-e92b-d5a7b5bccc0d-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6ad7d3c5-496c-cbe4-e92b-d5a7b5bccc0d" name="6ad7d3c5-496c-cbe4-e92b-d5a7b5bccc0d-c">2. Nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì</h2></div></div><div class="">Giá vé vào cổng: 10.000 VND.</div><div class="">Nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì mới được khai thác còn khá mới tuy nhiên không phải vì thế mà Nhà kính xương rồng sơ sài, với hơn 1200 giống xương rồng thuộc khắp nơi trên thế giới đang được nuôi trồng và bảo tồn, đây được xem là vườn xương rồng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a5cd5a21c7fd8057d8b5de30494038b9.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a5cd5a21c7fd8057d8b5de30494038b9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/a5cd5a21c7fd8057d8b5de30494038b9.jpg" w="960" h="640" data-pagespeed-url-hash="2702005064" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì</figcaption></figure></div></div><div class="">Xương rồng ở đây cũng có đủ kích cỡ, hình thù và độ độc riêng biệt. Có những cây bé xíu được đặt trong những chậu đất nung xinh xắn. Có cây lại tủa ra rất nhiều nhánh, với những hàng gai dài sắc nhọn và tạo nên vô số hình dáng kì lạ. Có cây cao chạm nóc nhà kính cực kì hoành tráng như đang chứng tỏ cho tất cả những ai ghé thăm rằng nó có một sức sống mãnh liệt, bền bỉ.</div><div class="">Xương rồng được trồng và chăm chút kĩ càng tạo cảm giác ma mị, cổ kính khi du khách đến đây. Cứ giơ máy ảnh lên là bạn chắc chắn sẽ có hàng chục bức hình sống ảo triệu Like.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b649af72-835f-baf6-b191-d48f7bdc001d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b649af72-835f-baf6-b191-d48f7bdc001d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b670d5d3869c1a1cc4e03372a5adf901.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b670d5d3869c1a1cc4e03372a5adf901.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b670d5d3869c1a1cc4e03372a5adf901.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/b670d5d3869c1a1cc4e03372a5adf901.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="700" photoid="ddb3d873-1eb9-ed84-bc1f-c257be69f816" data-pagespeed-url-hash="110550815" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b670d5d3869c1a1cc4e03372a5adf901.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b649af72-835f-baf6-b191-d48f7bdc001d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/89078289e3fb232e6a7213975ff4970f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/89078289e3fb232e6a7213975ff4970f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="89078289e3fb232e6a7213975ff4970f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/89078289e3fb232e6a7213975ff4970f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="960" photoid="abbdb4c0-0125-1de1-7db3-bae1a66b8de9" data-pagespeed-url-hash="3464479624" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="89078289e3fb232e6a7213975ff4970f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b649af72-835f-baf6-b191-d48f7bdc001d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bd35e759df4de39ccd750a4059badba3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bd35e759df4de39ccd750a4059badba3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bd35e759df4de39ccd750a4059badba3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/bd35e759df4de39ccd750a4059badba3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="605" photoid="39280d80-ca97-ce37-a5ed-6c2fc10cce4f" data-pagespeed-url-hash="3594152629" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bd35e759df4de39ccd750a4059badba3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b649af72-835f-baf6-b191-d48f7bdc001d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/1cd19379a124d3757bfbb8f4be2f557c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/1cd19379a124d3757bfbb8f4be2f557c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1cd19379a124d3757bfbb8f4be2f557c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/1cd19379a124d3757bfbb8f4be2f557c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="720" photoid="507b7fb7-da6b-2724-0c52-a3585100f3f2" data-pagespeed-url-hash="1764270646" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1cd19379a124d3757bfbb8f4be2f557c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Nhà kính xường rồng Vườn Quốc gia Ba Vì</div>           </div></div><div class="">Bên cạnh đó một yếu tố tạo nên cảm giác thích thú, tươi mát của nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì đó chính là cấu trúc vòm kính của nhà.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="7b8acb29-d68c-9fba-f0f5-0e674e2f073d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7b8acb29-d68c-9fba-f0f5-0e674e2f073d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9795ec4fe7b02ba61ab96259c899ec4a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9795ec4fe7b02ba61ab96259c899ec4a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9795ec4fe7b02ba61ab96259c899ec4a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9795ec4fe7b02ba61ab96259c899ec4a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="2e4eca06-038e-66aa-3b25-4edbde4d9cf2" data-pagespeed-url-hash="3997801156" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9795ec4fe7b02ba61ab96259c899ec4a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7b8acb29-d68c-9fba-f0f5-0e674e2f073d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0b276ddf79ff8afb3fc889f07001a97e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0b276ddf79ff8afb3fc889f07001a97e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0b276ddf79ff8afb3fc889f07001a97e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/0b276ddf79ff8afb3fc889f07001a97e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="a618845a-7e43-bcd6-3bed-5b0d8d83aa0b" data-pagespeed-url-hash="337030415" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0b276ddf79ff8afb3fc889f07001a97e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Nhà kính xường rồng Vườn Quốc gia Ba Vì</div>           </div></div><div class="">Bước chân vào đây bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác: thế giới của màu xanh tươi mát, của sự mới lạ đến từ chiếc mái vòm hứng trọn nắng vàng và thế giới của sự yên bình tách biệt với cái xô bồ bên ngoài. Nhiều cảm xúc lẫn lộn, choáng ngợp, thích thú, ma mị...và từ đó hàng ngàn bộ ảnh đẹp nhức nhối được ra đời.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="ed84aa44-cd28-f968-4f89-7d207f70e47f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ed84aa44-cd28-f968-4f89-7d207f70e47f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c3fa262f583b59cd26534117e0bc2d7e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c3fa262f583b59cd26534117e0bc2d7e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c3fa262f583b59cd26534117e0bc2d7e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c3fa262f583b59cd26534117e0bc2d7e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="799" photoid="81d779f1-885e-cf71-172a-ee602b6de17b" data-pagespeed-url-hash="675982013" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="c3fa262f583b59cd26534117e0bc2d7e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ed84aa44-cd28-f968-4f89-7d207f70e47f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/31c11be55194d0825b30bee1f47911e8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/31c11be55194d0825b30bee1f47911e8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="31c11be55194d0825b30bee1f47911e8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/31c11be55194d0825b30bee1f47911e8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1071" h="1200" photoid="02466715-bba8-c244-83f5-7a872b0ad59d" data-pagespeed-url-hash="1474189572" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="31c11be55194d0825b30bee1f47911e8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ed84aa44-cd28-f968-4f89-7d207f70e47f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9c61e8607cc63b63c0ceecee8835e573.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9c61e8607cc63b63c0ceecee8835e573.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9c61e8607cc63b63c0ceecee8835e573.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/9c61e8607cc63b63c0ceecee8835e573.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="640" photoid="cf84b34b-1c15-8ce1-bec1-ab0d35b5f2cf" data-pagespeed-url-hash="867278646" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="9c61e8607cc63b63c0ceecee8835e573.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ed84aa44-cd28-f968-4f89-7d207f70e47f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2a4746864db91203188b4ae31539cabb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2a4746864db91203188b4ae31539cabb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2a4746864db91203188b4ae31539cabb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2a4746864db91203188b4ae31539cabb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="510e02bd-18a8-f9cc-d81e-c2b401f41994" data-pagespeed-url-hash="2390454743" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2a4746864db91203188b4ae31539cabb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ed84aa44-cd28-f968-4f89-7d207f70e47f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/47e19b7de93bc4ebb48a3cb687e74423.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/47e19b7de93bc4ebb48a3cb687e74423.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="47e19b7de93bc4ebb48a3cb687e74423.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/47e19b7de93bc4ebb48a3cb687e74423.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="809" photoid="a814500f-5867-d307-455a-6e76d8808eb9" data-pagespeed-url-hash="2897599193" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="47e19b7de93bc4ebb48a3cb687e74423.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Nhà kính xường rồng Vườn Quốc gia Ba Vì</div>           </div></div><div class="">Chỉ với 10k, cách 50km, và với một ngày cuối tuần ngắn ngủi cũng đủ cho bạn trốn khỏi bộn bề thành thị tìm đến một khu ngoại ô cổ kính, ma mị của nhà kính xương rồng, với không khí tươi xanh, nắng vàng chiếu rọi. Chắc chắn nhà kính Xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì không làm bạn thất vọng chút nào.</div><div class="">Xem thêm:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/trangth14121535/post/green-forest-ba-vi-national-park-1418" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Vi vu Ba Vì từ A-Z trong ngày cuối tuần.</a></div><div class="">Xem thêm:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/choi-gi-o-ha-noi-vao-cuoi-tuan-1203" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Hà Nội vào cuối tuần.</a></div><div class="">Nguồn: Tổng hợp</div><div class="">Ảnh: Tổng hợp</div><div class=""><br></div><div class=""></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => The Wolf
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/thewolf6958/30119107-20180912100449.JPG
  [follower_n] => 2126
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

NHÀ KÍNH XƯƠNG RỒNG VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ SÁT XỊT HÀ THÀNH

Mỗi cuối tuần việc vi vu ra ngoại vi Hà Thành thì không thiếu chỗ, và tại ngay vườn Quốc gia Ba Vì chỉ cách Hà Thành 2h chạy xe có ngay một nhà kính xương rồng đẹp ma mị. Cùng tìm hiểu Nhà kính xương rồng Vườn Quốc gia Ba Vì sát xịt Hà Thành nào.

Hà Nội Địa điểm tham quan địa điểm du lịch Ba Vì Kinh nghiệm khám phá
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Cách Hà Thành 50km, tầm 2h chạy xe, Nhà kính xương rồng Vườn Quốc gia Ba Vì sát xịt Hà Thành là điểm đến lí tưởng cuối tuần để tận hưởng không khí trong lành, thư giãn và lấy lại năng lượng làm việc cho tuần mới.

1. Cách di chuyển đến vườn Quốc gia Ba Vì

- Cách 1: Đi hết đường Láng Hoà Lạc, sau đó rẽ phải đi Sơn Tây. Hết Sơn Tây đến ngã tư cuối đường thì rẽ trái. Đi thêm 10km nữa sẽ thấy biển chỉ dẫn đến Vườn Quốc gia Ba Vì.
- Cách 2: Đi đường Quốc lộ 32. Tuy nhiên đường này xa hơn lựa chọn số 1 khoảng 10 km.
Đường đi khá rộng rãi và đẹp, chỉ cách Hà Thành 50km nên rất khả thi cho bạn "bận rộn" có thể đi về trong ngày. 
- Cách 3: Di chuyển bằng bus:
Đường đi vườn quốc gia Ba Vì bằng xe bus có lộ trình khá đơn giản. Nếu như du khách xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa, chỉ cần bắt chuyến xe 214 và dừng ngay trạm Xuân Khanh là đã đến rất gần với Ba Vì rồi. Xuống ở trạm này, nếu như du khách muốn có thêm nhiều kỉ niệm đẹp, có thể đi bộ khoảng 5km vào Ba Vì hoặc cũng có thể bắt xe ôm ngang đường để vào đó. 
Còn một đường đi bằng xe bus đến Ba Vì nữa chính là xuất phát từ Mỹ Đình, du khách hãy bắt xe 74 cũng đến trạm Xuân Khanh.
Vườn Quốc gia Ba Vì

2. Nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì

Giá vé vào cổng: 10.000 VND.
Nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì mới được khai thác còn khá mới tuy nhiên không phải vì thế mà Nhà kính xương rồng sơ sài, với hơn 1200 giống xương rồng thuộc khắp nơi trên thế giới đang được nuôi trồng và bảo tồn, đây được xem là vườn xương rồng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì
Xương rồng ở đây cũng có đủ kích cỡ, hình thù và độ độc riêng biệt. Có những cây bé xíu được đặt trong những chậu đất nung xinh xắn. Có cây lại tủa ra rất nhiều nhánh, với những hàng gai dài sắc nhọn và tạo nên vô số hình dáng kì lạ. Có cây cao chạm nóc nhà kính cực kì hoành tráng như đang chứng tỏ cho tất cả những ai ghé thăm rằng nó có một sức sống mãnh liệt, bền bỉ.
Xương rồng được trồng và chăm chút kĩ càng tạo cảm giác ma mị, cổ kính khi du khách đến đây. Cứ giơ máy ảnh lên là bạn chắc chắn sẽ có hàng chục bức hình sống ảo triệu Like.
Nhà kính xường rồng Vườn Quốc gia Ba Vì
Bên cạnh đó một yếu tố tạo nên cảm giác thích thú, tươi mát của nhà kính xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì đó chính là cấu trúc vòm kính của nhà.
Nhà kính xường rồng Vườn Quốc gia Ba Vì
Bước chân vào đây bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác: thế giới của màu xanh tươi mát, của sự mới lạ đến từ chiếc mái vòm hứng trọn nắng vàng và thế giới của sự yên bình tách biệt với cái xô bồ bên ngoài. Nhiều cảm xúc lẫn lộn, choáng ngợp, thích thú, ma mị...và từ đó hàng ngàn bộ ảnh đẹp nhức nhối được ra đời.
Nhà kính xường rồng Vườn Quốc gia Ba Vì
Chỉ với 10k, cách 50km, và với một ngày cuối tuần ngắn ngủi cũng đủ cho bạn trốn khỏi bộn bề thành thị tìm đến một khu ngoại ô cổ kính, ma mị của nhà kính xương rồng, với không khí tươi xanh, nắng vàng chiếu rọi. Chắc chắn nhà kính Xương rồng vườn Quốc gia Ba Vì không làm bạn thất vọng chút nào.
Xem thêm: Vi vu Ba Vì từ A-Z trong ngày cuối tuần.
Xem thêm: Hà Nội vào cuối tuần.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp