stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4274
  [created_approved] => 2019-07-24 13:30:00
  [blog_title] => Dẹp Hết Công Việc, Cuối Tuần Mình Kéo Nhau Đi Phan Rang – Vĩnh Hy 2 Ngày 1 Đêm
  [albums] => 66996,66997,66998,66999,67000,67001,67002,67003,67004,67005|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/fbf9dda313271733060704e07bbaa538.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0defd57dcd29aaa2c8bae0baf0bde5b8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1cbb55767cfc9d0ba54e6a3251599ddd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7f6456e93cf0d52db8bb674db94d1773.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e8cbd7e0d303ef74c33c3a7673fb330.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6988ada1d2e3bd2265fcd0d0b418c9d4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e64fbf3efdad153fe2b098606c0bb608.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7084d2230e69fc8b3b843347e9ef23ae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/72e650aed1c90fff620e8044929389d8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5048cf83d03f3d8c194e2856f7d9e361.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 11807,11808,11809,11810|2019-07-24 22:51:10,2019-07-24 23:40:13,2019-07-24 16:41:21,2019-07-26 02:48:20
  [tags_destination] => 13265,13266,13264,13263,1679,1675,1731,9943,3197,1150,1978,1691,690|thang7,thang8,thang6,thang5,kinh-nghiem-du-lich,review,homestay-binh-thuan,bau-trang-binh-thuan,binh-thuan,phan-rang-thap-cham,phan-rang,vinh-hy,vinh-vinh-hy|Thang7,Thang8,Thang6,Thang5,Kinh nghiệm du lịch,Review,Homestay Bình Thuận,Bàu Trắng Bình Thuận,bình thuận,phan rang-tháp chàm,Phan Rang,Vĩnh Hy,Vịnh Vĩnh Hy|0,0,0,0,0,0,0,3,3,2,0,0,1|6911,6912,6913,6914,6915,6916,6917,6918,6919,6920,6921,6922,6923
  [tags] => 1691,3229,1978|vinh-hy,ninh-thuan,phan-rang|Vĩnh Hy,ninh thuận,Phan Rang
  [blog_updated] => 2019-07-24 11:17:09
  [blog_created] => 2019-07-24 10:39:22
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5b4d014eca7555edc86e67be1c61d39778c45ed8.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => nguyentoan
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Phan Rang là một nơi đang trở thành điểm du lịch hot ngang Đà Lạt hay Phú Yên luôn, ai đi rồi mới biết nó đáng đến như thế nào. Các điểm tham quan chỗ nào cũng đẹp mà con người thì lại chất phác thân thiện.
  [blog_slug] => dep-het-cong-viec-cuoi-tuan-minh-keo-nhau-di-phan-rang-vinh-hy-2-ngay-1-dem
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 441,442,443|5746,701,690|thap-cham-poklong-garai,vuon-nho-thai-an,vinh-vinh-hy|3,1,1|3,1,1|Tháp Chăm Pôklong Garai,Vườn nho Thái An,Vịnh Vĩnh Hy|0,0,0|4fed93f4-0467-3c3a-b68d-9bab6d2a3063,aaf3b217-e17c-e0a7-7b5f-08f60babc684,1aef5629-9b05-f8e2-4484-4f8f53d12fe1
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="bd20a42b-07e7-b649-102b-b7a81ab3e105">Phan Rang nắng gió nhiều nhưng mình đi thấy khá mát mẻ, còn mát hơn cả sài gòn, đến gần biển còn nhém trúng gió. Con người và cuộc sống nơi đây khá bình dị, ôn hoà, không cầu kì, không văn vẻ. Điểm tham quan du lịch nào cũng đẹp, đặc sắc. Không hiểu sao du lịch không phát triển như những nơi khác vì nơi đây đầy tiềm năng luôn.&nbsp;<br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5048cf83d03f3d8c194e2856f7d9e361.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5048cf83d03f3d8c194e2856f7d9e361.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5048cf83d03f3d8c194e2856f7d9e361.jpg" w="1024" h="1603" data-pagespeed-url-hash="4216525393" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2>1. Phương tiện di chuyển&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="403ed99b-0598-4c4b-84f4-ca621223f35e">&nbsp; - Máy bay: Ninh Thuận không có sân bay nên nếu book vé bay sẽ đến sân bay Cam Ranh sau đó bắt xe đến Phan Rang tầm 1-2 tiếng&nbsp;</div><div class="" data-paraid="41e0def2-638d-65f6-772f-371e860de9f1">- Xe khách: bạn có thể lên vexere.com có rấ nhiều hãng xe đến thẳng Ninh Thuận (Mình book xe Tuấn Tú giá 200k) ngủ 1 đêm 6 tiếng là đến nơi. </div><div class="" data-paraid="cf02ec03-f995-2c1f-9b83-4a16bf90064a"><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden ta-center gody-embed"><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/bintruong22228605/post/lich-trinh-du-lich-bui-phan-rang-ninh-thuan-cho-mua-he-2019-3026/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><h2 class="ce-element--focused" data-paraid="a8e7580e-c950-6d8b-2874-b4faee948a16"><span>2. Nơi lưu trú trong chuyến đi</span></h2><div class="" data-paraid="f7b9f6a6-ac1c-5e38-59be-24ed861594e2">&nbsp;Mình book "Li Ti Ơ Homestay" phòng decor dễ thương, cây cối sân vườn rộng rãi. 1 đêm 500k. Anh chủ thân thiện chỉ đi chơi nhiều nơi hay ho. Tại đây mình thuê xe máy 150k/ngày. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="72e650aed1c90fff620e8044929389d8.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/72e650aed1c90fff620e8044929389d8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/72e650aed1c90fff620e8044929389d8.jpg" w="1024" h="792" data-pagespeed-url-hash="749687191" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="259574d4-3b36-abcb-c55b-0a7ca00082f1">3. Hành trình gợi ý đi chơi - ăn gì &nbsp;</h2><div class="" data-paraid="a00b07cb-cead-64a0-0c7e-dd130bdd37ea">&nbsp;<b> Ngày 1&nbsp;</b></div><div class="" data-paraid="e6006beb-09b2-897d-8de6-e740b575e0b8">- Sáng sớm tới nơi mình tìm đặc sản ăn sáng là món Bánh Canh Nhường gần trung tâm ở mình ở. Ở đây decor món ăn trông đơn giản nhưng vị thì khá ngon với mình ăn hợp khẩu vị. </div><div class="" data-paraid="4fed93f4-0467-3c3a-b68d-9bab6d2a3063" data-day="0">- Sau đó mình di chuyển đến Tháp Chăm Poklongarai cách trung tâm khoảng 10-15 phút đi xe máy. Đến đây những ngôi đền nguy nga vẫn giữ được nét cổ kính bao đời, một công trình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Chămpa. Vé vào cổng chỉ 15k chụp ảnh siêu lung linh cổ kính. </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e1f80f6e-21a6-a085-aba3-262b1d7dd537">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e1f80f6e-21a6-a085-aba3-262b1d7dd537" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7084d2230e69fc8b3b843347e9ef23ae.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7084d2230e69fc8b3b843347e9ef23ae.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7084d2230e69fc8b3b843347e9ef23ae.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7084d2230e69fc8b3b843347e9ef23ae.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1512" h="2016" photoid="4b6ca01f-0523-a5c5-818b-ec514617d880" data-pagespeed-url-hash="4199522145" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7084d2230e69fc8b3b843347e9ef23ae.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e1f80f6e-21a6-a085-aba3-262b1d7dd537" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e64fbf3efdad153fe2b098606c0bb608.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e64fbf3efdad153fe2b098606c0bb608.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e64fbf3efdad153fe2b098606c0bb608.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e64fbf3efdad153fe2b098606c0bb608.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1434" h="1997" photoid="f0d41a30-79c8-2740-54c2-6c4e8559ec6a" data-pagespeed-url-hash="1530941674" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e64fbf3efdad153fe2b098606c0bb608.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="aaf3b217-e17c-e0a7-7b5f-08f60babc684" data-day="0">Tham quan 1 tí tụi mình di chuyển đến vườn nho. Ở Phan Rang rất nhiều vườn nho và bạn có thể chọn bất kì vườn nào để ghé thăm. Mình chọn Vườn Nho Ba Mọi gần chỗ tháp di chuyển khoảng 10 phút. Đường dễ đi không gồ gề, googlemap chỉ đường khá đúng. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6988ada1d2e3bd2265fcd0d0b418c9d4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6988ada1d2e3bd2265fcd0d0b418c9d4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/6988ada1d2e3bd2265fcd0d0b418c9d4.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="3766533785" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="7b4670c8-4949-1e5c-2096-91942f8287c3">Về lại homestay check-in nghỉ ngơi xong mình lại di chuyển ra Mũi Dinh, ở đây có bãi cát huyền thoại trong các tạp chí thời trang và các núi đá hùng vĩ. Bạn nên tranh thủ đi sớm vì sẽ mất 1 tiếng di chuyển đấy. Ở đây chụp hình không đẹp không ăn tiền. </div><div class="" data-paraid="6015fe27-c1a9-b56d-dc46-9bb0a754d89a"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1e8cbd7e0d303ef74c33c3a7673fb330.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e8cbd7e0d303ef74c33c3a7673fb330.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1e8cbd7e0d303ef74c33c3a7673fb330.jpg" w="1024" h="1422" data-pagespeed-url-hash="3679211772" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e9ed865e-0332-027f-7263-c73cc7a99c23">Về lại homestay lúc 7h tối tụi mình sửa soạn và dạo phố ở Phan Rang. Ở đây có chợ đêm, nhiều quán hải sản ven biển... Đến đây bạn nhất định phải ăn Bánh xèo và Bánh Căn nha, sẽ có khẩu vị khá hay ho đấy. Tiếp công cuộc ăn là đến Quán Hải Sản Sơn Ca ngay biển, chế biến mình cảm nhận không ngon như ở sài gòn, giá cao hơn, bán theo kí chứ không theo phần. Tuy nhiên view biển và giá như thế mình thấy cũng ổn. </div><div class="" data-paraid="6fc397d6-f6f5-d1ee-752b-b2e49413f779"><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden ta-center gody-embed"><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/phuong7294/post/om-tron-kinh-nghiem-du-lich-vinh-vinh-hy-ninh-thuan-choi-gi-an-gi-la-day-du-nhat-4168/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div class="" data-paraid="fc96cf3a-bbdc-f8c5-b4a9-cadb71f3fe20"><b>Ngày 2</b><br></div><div class="" data-paraid="1aef5629-9b05-f8e2-4484-4f8f53d12fe1" data-day="0">Mình dành cả ngày để đi Vịnh Vĩnh Hy. Nghe tiếng đã lâu và đến nơi thật sự không làm mình thất vọng. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7f6456e93cf0d52db8bb674db94d1773.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7f6456e93cf0d52db8bb674db94d1773.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7f6456e93cf0d52db8bb674db94d1773.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="2797849213" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="8524305d-cf95-2c76-94a2-b1955a7212c6">Bạn nên di chuyển đường ven biển 2 bên núi non trùng điệp ko thể hoành tráng hơn, mất khoảng 45ph. Trên đường đến Vịnh bạn sẽ đi qua các điểm du lịch hay ho: Vườn Nho Thái An, Vườn Quốc Gia Núi Chúa, Hang Rái,... </div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="26977298-84d5-8d98-c911-58534f3b2f99">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="26977298-84d5-8d98-c911-58534f3b2f99" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1cbb55767cfc9d0ba54e6a3251599ddd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1cbb55767cfc9d0ba54e6a3251599ddd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1cbb55767cfc9d0ba54e6a3251599ddd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1cbb55767cfc9d0ba54e6a3251599ddd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1418" h="2048" photoid="67a9a60c-cd9d-2006-b562-16004f50a08d" data-pagespeed-url-hash="595005583" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1cbb55767cfc9d0ba54e6a3251599ddd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="26977298-84d5-8d98-c911-58534f3b2f99" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0defd57dcd29aaa2c8bae0baf0bde5b8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0defd57dcd29aaa2c8bae0baf0bde5b8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0defd57dcd29aaa2c8bae0baf0bde5b8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0defd57dcd29aaa2c8bae0baf0bde5b8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1325" h="2016" photoid="06d92701-9863-cbfc-818c-3d312b3d29f1" data-pagespeed-url-hash="4049097442" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0defd57dcd29aaa2c8bae0baf0bde5b8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="2a327bb5-1725-fd89-efc3-246fa65fb398">Đến nơi thuê cano đi ra ngoài Vịnh giá 400k, nếu muốn lặn ngắm san hô là giá 500k. 5 phút "yếu tim" trên cano là trải nghiệm không thể bỏ qua. Đến Vịnh chỉ có há hốc mồm vì cảnh hùng vĩ nước biển trong veo. </div><div class="" data-paraid="bb2a3126-d8ad-3653-a192-915f3b77e712"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fbf9dda313271733060704e07bbaa538.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/fbf9dda313271733060704e07bbaa538.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/fbf9dda313271733060704e07bbaa538.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="2551244747" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="bd390d9e-b2d5-0759-dc13-00a8effe7d2b">Bạn có thể tìm hiểu các tour trên đảo trước khi đến để tranh thủ thời gian lại còn được set tour đi hết mọi ngóc ngách trên Vịnh vì ở đây có rất nhiều hòn, nhiều đảo đẹp. Kết thúc chuyến đi 2 ngày mình thấy trọn vẹn vì được khám phá một điểm du lịch mới, thưởng thức không khí mới, cảnh thì mãn nhãn. Bạn còn chần chờ gì mà ko xách balo lên đến "thưởng thức nắng gió" nơi đây. </div><div class="" data-paraid="bd390d9e-b2d5-0759-dc13-00a8effe7d2b"> </div><div class="" data-paraid="bd390d9e-b2d5-0759-dc13-00a8effe7d2b"> </div><div class="" data-paraid="46996cd2-026a-0d8c-321e-4216b0291393"><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Thị Toàn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan/4e1876ae2b0267dee139faba238e1751.jpg
  [follower_n] => 4567
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Dẹp Hết Công Việc, Cuối Tuần Mình Kéo Nhau Đi Phan Rang – Vĩnh Hy 2 Ngày 1 Đêm

Phan Rang là một nơi đang trở thành điểm du lịch hot ngang Đà Lạt hay Phú Yên luôn, ai đi rồi mới biết nó đáng đến như thế nào. Các điểm tham quan chỗ nào cũng đẹp mà con người thì lại chất phác thân thiện.

Vĩnh Hy ninh thuận Phan Rang
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

Phan Rang nắng gió nhiều nhưng mình đi thấy khá mát mẻ, còn mát hơn cả sài gòn, đến gần biển còn nhém trúng gió. Con người và cuộc sống nơi đây khá bình dị, ôn hoà, không cầu kì, không văn vẻ. Điểm tham quan du lịch nào cũng đẹp, đặc sắc. Không hiểu sao du lịch không phát triển như những nơi khác vì nơi đây đầy tiềm năng luôn. 

1. Phương tiện di chuyển 

  - Máy bay: Ninh Thuận không có sân bay nên nếu book vé bay sẽ đến sân bay Cam Ranh sau đó bắt xe đến Phan Rang tầm 1-2 tiếng 
- Xe khách: bạn có thể lên vexere.com có rấ nhiều hãng xe đến thẳng Ninh Thuận (Mình book xe Tuấn Tú giá 200k) ngủ 1 đêm 6 tiếng là đến nơi.

2. Nơi lưu trú trong chuyến đi

 Mình book "Li Ti Ơ Homestay" phòng decor dễ thương, cây cối sân vườn rộng rãi. 1 đêm 500k. Anh chủ thân thiện chỉ đi chơi nhiều nơi hay ho. Tại đây mình thuê xe máy 150k/ngày.

3. Hành trình gợi ý đi chơi - ăn gì  

  Ngày 1 
- Sáng sớm tới nơi mình tìm đặc sản ăn sáng là món Bánh Canh Nhường gần trung tâm ở mình ở. Ở đây decor món ăn trông đơn giản nhưng vị thì khá ngon với mình ăn hợp khẩu vị.
- Sau đó mình di chuyển đến Tháp Chăm Poklongarai cách trung tâm khoảng 10-15 phút đi xe máy. Đến đây những ngôi đền nguy nga vẫn giữ được nét cổ kính bao đời, một công trình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Chămpa. Vé vào cổng chỉ 15k chụp ảnh siêu lung linh cổ kính.
Tham quan 1 tí tụi mình di chuyển đến vườn nho. Ở Phan Rang rất nhiều vườn nho và bạn có thể chọn bất kì vườn nào để ghé thăm. Mình chọn Vườn Nho Ba Mọi gần chỗ tháp di chuyển khoảng 10 phút. Đường dễ đi không gồ gề, googlemap chỉ đường khá đúng.
Về lại homestay check-in nghỉ ngơi xong mình lại di chuyển ra Mũi Dinh, ở đây có bãi cát huyền thoại trong các tạp chí thời trang và các núi đá hùng vĩ. Bạn nên tranh thủ đi sớm vì sẽ mất 1 tiếng di chuyển đấy. Ở đây chụp hình không đẹp không ăn tiền.
Về lại homestay lúc 7h tối tụi mình sửa soạn và dạo phố ở Phan Rang. Ở đây có chợ đêm, nhiều quán hải sản ven biển... Đến đây bạn nhất định phải ăn Bánh xèo và Bánh Căn nha, sẽ có khẩu vị khá hay ho đấy. Tiếp công cuộc ăn là đến Quán Hải Sản Sơn Ca ngay biển, chế biến mình cảm nhận không ngon như ở sài gòn, giá cao hơn, bán theo kí chứ không theo phần. Tuy nhiên view biển và giá như thế mình thấy cũng ổn.
Ngày 2
Mình dành cả ngày để đi Vịnh Vĩnh Hy. Nghe tiếng đã lâu và đến nơi thật sự không làm mình thất vọng.
Bạn nên di chuyển đường ven biển 2 bên núi non trùng điệp ko thể hoành tráng hơn, mất khoảng 45ph. Trên đường đến Vịnh bạn sẽ đi qua các điểm du lịch hay ho: Vườn Nho Thái An, Vườn Quốc Gia Núi Chúa, Hang Rái,...
Đến nơi thuê cano đi ra ngoài Vịnh giá 400k, nếu muốn lặn ngắm san hô là giá 500k. 5 phút "yếu tim" trên cano là trải nghiệm không thể bỏ qua. Đến Vịnh chỉ có há hốc mồm vì cảnh hùng vĩ nước biển trong veo.
Bạn có thể tìm hiểu các tour trên đảo trước khi đến để tranh thủ thời gian lại còn được set tour đi hết mọi ngóc ngách trên Vịnh vì ở đây có rất nhiều hòn, nhiều đảo đẹp. Kết thúc chuyến đi 2 ngày mình thấy trọn vẹn vì được khám phá một điểm du lịch mới, thưởng thức không khí mới, cảnh thì mãn nhãn. Bạn còn chần chờ gì mà ko xách balo lên đến "thưởng thức nắng gió" nơi đây.