stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1919
  [created_approved] => 2018-12-03 10:29:58
  [blog_title] => CÀN QUÉT 5 KHU CHỢ NỔI TIẾNG KHI DU LỊCH XỨ ĐÀI
  [albums] => 30140,30141,30142,30143,30144,30145,30146,30147,30189,30190,30191,30192,30193,30194,30195,30196,30197,30198,30199,30200,30201,30202,30203,30204,30205|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6fdd2dbd6ba63284c8b5804eee7faad5.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/292210d93c3cd2d5fd32a9d7077887b6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/995a3bbfbc56cfbbfefd05a36473b1f8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ed7d35a93f3c712b50ed5dab89e2683f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/485e7de78f8fe2d01fcd84a3a66ec16d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c1f9ab14203d73a6b81b98be2299c9f5.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c4ef6104c7295c9a72bac1d6822771c1.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/beb2d304f0f0b5b2644bafbd0ccbdb1c.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3456ece321a7e4b784ddde6ca42984b3.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9ccce82fb5089ae0265ddc795509230a.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b05e911de28e4e3b587d7be7f1a084e0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/11f3358910b393d11148f63056e28138.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c627e0e79f830352dd4c9c9bbb18d12e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8f93fd8f4cc12a598c9de6098b9fe4c4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b87b258bcd4033db603a0bc7356b9ecf.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/5605e22bc7e97e33a9b2af05cc033de9.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fd9c6e8b0b8accf70de1815c3bfbf7bd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fed0b203d4208f182a377dc803fbba43.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/91c0b65b3ef55de8438f86c7ee47eeb9.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/92b8f1352ac3ee41b0354b741a170b8e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3e9c476b0b76062f3974ff00f7dacee3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/70862ccd45a23c776ac5338aef95ad10.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/487b9063e77c14b3879e3324f0e26cea.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4dde24d905c4568d55724aa8700180.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/eafd1e9847a188b700864e1b400c5ac3.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 67,177,254,257,261,298|taipei,di-dau,dai-loan,dai-bac,taiwan,chau-a|Taipei,đi đâu,Đài Loan,Đài Bắc,Taiwan,Châu Á
  [blog_updated] => 2018-12-03 10:29:58
  [blog_created] => 2018-11-29 05:15:25
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f5b1c3ef919dd107e04186522841062f0b478a0f.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => n2203am
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Bạn nghĩ khi đi du lịch nếu muốn vui chơi về đêm chỉ có vào Bar hay Pub thi thật thiếu sót, ít nhất là khi du lịch xứ Đài. Bởi vì thông tin sau đây sẽ làm bạn hứng thú đấy. Được xem là một trong những nét văn hoa truyền thống tại Đài Loan, bạn có thể dành trọn những đêm nghỉ tại Đài Loan để càn quét hết 5 khu chợ nổ tiếng sau đây.
  [blog_slug] => can-quet-5-khu-cho-noi-tieng-khi-du-lich-xu-dai
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Chợ đêm được xem là một trong những nét văn hóa truyền thống tại Đài Loan, tham quan 5 khu chợ đêm nổi tiếng sau đây tại Xứ Đài với nhiều món ăn địa phương được bày bán khắp chợ cũng như những món hàng với giá rẻ đẹp sẽ cho bạn những trải nghiệm về đêm thú vị.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6fdd2dbd6ba63284c8b5804eee7faad5.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6fdd2dbd6ba63284c8b5804eee7faad5.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6fdd2dbd6ba63284c8b5804eee7faad5.png" w="960" h="260" data-pagespeed-url-hash="151047816" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Khi đã nhắc đến chợ đêm Đài Loan thì không thể bỏ qua cái tên Shilin, ra đời từ năm 1899, đây là khu chợ đêm lâu đời nhất Xứ Đài. Nơi dây có hơn 500 gian hàng bày bán các loại mỹ phẩm, đồ dùng, quà lưu niệm và hàng ẩm thực các món ăn truyền thống Đài Loan (Shilin Night Market Food Court) có máy điều hòa và chỗ ngồi lịch sự. Khu chợ đêm này tập trung rất nhiều các bạn trẻ Đài Loan cũng như người dân địa phương tới, nhất là dịp cuối tuần.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="15888afd-be6c-2930-e8ac-318438e58b9a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="15888afd-be6c-2930-e8ac-318438e58b9a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/292210d93c3cd2d5fd32a9d7077887b6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/292210d93c3cd2d5fd32a9d7077887b6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="292210d93c3cd2d5fd32a9d7077887b6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/292210d93c3cd2d5fd32a9d7077887b6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="667" photoid="48adc7e5-8397-a8b7-1374-538c4155b589" data-pagespeed-url-hash="3890194020" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="292210d93c3cd2d5fd32a9d7077887b6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="15888afd-be6c-2930-e8ac-318438e58b9a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/995a3bbfbc56cfbbfefd05a36473b1f8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/995a3bbfbc56cfbbfefd05a36473b1f8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="995a3bbfbc56cfbbfefd05a36473b1f8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/995a3bbfbc56cfbbfefd05a36473b1f8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="700" photoid="29ca31ab-c623-0811-2841-fe39c726b188" data-pagespeed-url-hash="1279358294" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="995a3bbfbc56cfbbfefd05a36473b1f8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="15888afd-be6c-2930-e8ac-318438e58b9a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ed7d35a93f3c712b50ed5dab89e2683f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ed7d35a93f3c712b50ed5dab89e2683f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ed7d35a93f3c712b50ed5dab89e2683f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ed7d35a93f3c712b50ed5dab89e2683f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="464" photoid="02cc56b7-e6bb-55a0-5612-8b7d02aea9d8" data-pagespeed-url-hash="1207930427" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ed7d35a93f3c712b50ed5dab89e2683f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Shilin Night Market</div>           </div></div><div class=""><b>Cách đi: </b>Đi MRT xuống ga Jiantan (Exit 1) chứ không phải Shilin Station bạn nhá, chòi lên mặt đất sau đó băng qua đường là tới.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="485e7de78f8fe2d01fcd84a3a66ec16d.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/485e7de78f8fe2d01fcd84a3a66ec16d.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/485e7de78f8fe2d01fcd84a3a66ec16d.png" w="960" h="260" data-pagespeed-url-hash="1381384967" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Đứng vị trí thứ trong Top 5 khu chợ đêm nổi tiếng xứ Đài đó chính là Chợ đêm Raohe. Tuy quy mô không to bằng Chợ đêm Shilin, Raohe lại là khu chợ nhỏ xinh rất thích hợp để dạo đêm khi đến du lịch ở Đài Bắc. Đặc biệt đến Raohe nhất định không thể bỏ qua món bánh bánh tiêu nhân thịt (Fuzhou Shizu Black Pepper Buns) giống Việt Nam tuy nhiên bánh được nướng bằng cách dán lên các lò đất rất đặc biệt, tuy nhiên nhân bánh rất nhiều hành nếu bạn nào không ăn được hành thì nên cân nhắc khi sử dụng loại bánh này và món Chen Dong Ribs Stewed in Medicinal Herbs (đại khái là sườn ninh thuốc Bắc).</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="721854d8-04e9-ec4a-58ca-d0b718c20bd5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="721854d8-04e9-ec4a-58ca-d0b718c20bd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/eafd1e9847a188b700864e1b400c5ac3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/eafd1e9847a188b700864e1b400c5ac3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="eafd1e9847a188b700864e1b400c5ac3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/eafd1e9847a188b700864e1b400c5ac3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1417" h="945" photoid="e9660ec7-c59f-ef05-a1fd-5dbc3a52cb9e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="eafd1e9847a188b700864e1b400c5ac3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="721854d8-04e9-ec4a-58ca-d0b718c20bd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4dde24d905c4568d55724aa8700180.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4dde24d905c4568d55724aa8700180.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6f4dde24d905c4568d55724aa8700180.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/6f4dde24d905c4568d55724aa8700180.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="800" photoid="3511a536-4f21-d9ac-6b4c-c02475c21db9" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6f4dde24d905c4568d55724aa8700180.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="721854d8-04e9-ec4a-58ca-d0b718c20bd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/487b9063e77c14b3879e3324f0e26cea.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/487b9063e77c14b3879e3324f0e26cea.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="487b9063e77c14b3879e3324f0e26cea.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/487b9063e77c14b3879e3324f0e26cea.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="667" photoid="ce92e27f-54e3-7c30-4d59-eb5cd7712331" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="487b9063e77c14b3879e3324f0e26cea.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="721854d8-04e9-ec4a-58ca-d0b718c20bd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/70862ccd45a23c776ac5338aef95ad10.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/70862ccd45a23c776ac5338aef95ad10.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="70862ccd45a23c776ac5338aef95ad10.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/70862ccd45a23c776ac5338aef95ad10.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1280" h="720" photoid="c0c7e319-97a0-3761-1e94-e72ea93b75ad" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="70862ccd45a23c776ac5338aef95ad10.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Chợ đêm Raohe</div>           </div></div><div class=""><b>Cách đi:</b> Đi MRT đến trạm Songshan ra Exit 1 hoặc 3.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c1f9ab14203d73a6b81b98be2299c9f5.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c1f9ab14203d73a6b81b98be2299c9f5.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c1f9ab14203d73a6b81b98be2299c9f5.png" w="960" h="260" data-pagespeed-url-hash="3322890474" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Nếu bạn không thích sự đông đúc tại chợ đêm Shida, bạn có thể tìm đến chợ đêm Shida, một khu chợ của người địa phương. Nằm cạnh trường National Taiwan Normal University, khu chợ đêm này đa phần là các sinh viên lui tới. Những quầy hàng ở đay giá rất sinh viên những món ăn lại mang tính truyền thống.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="59110ffa-e747-7ab0-1f36-a46da6c98a6b">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="59110ffa-e747-7ab0-1f36-a46da6c98a6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3e9c476b0b76062f3974ff00f7dacee3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3e9c476b0b76062f3974ff00f7dacee3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3e9c476b0b76062f3974ff00f7dacee3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3e9c476b0b76062f3974ff00f7dacee3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="668" photoid="bdceaeda-4ed7-2184-3e17-c67f87d71ddd" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="3e9c476b0b76062f3974ff00f7dacee3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="59110ffa-e747-7ab0-1f36-a46da6c98a6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/92b8f1352ac3ee41b0354b741a170b8e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/92b8f1352ac3ee41b0354b741a170b8e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="92b8f1352ac3ee41b0354b741a170b8e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/92b8f1352ac3ee41b0354b741a170b8e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1535" photoid="9dba5ab1-acad-5ffa-1abd-23aae9687c40" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="92b8f1352ac3ee41b0354b741a170b8e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="59110ffa-e747-7ab0-1f36-a46da6c98a6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/91c0b65b3ef55de8438f86c7ee47eeb9.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/91c0b65b3ef55de8438f86c7ee47eeb9.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="91c0b65b3ef55de8438f86c7ee47eeb9.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/91c0b65b3ef55de8438f86c7ee47eeb9.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="a6095ff3-b168-947d-47a0-25fd91d4d4c9" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="91c0b65b3ef55de8438f86c7ee47eeb9.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="59110ffa-e747-7ab0-1f36-a46da6c98a6b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fed0b203d4208f182a377dc803fbba43.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fed0b203d4208f182a377dc803fbba43.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fed0b203d4208f182a377dc803fbba43.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fed0b203d4208f182a377dc803fbba43.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="74045fdc-1996-29c7-0f9f-7eadefdbcea5" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="fed0b203d4208f182a377dc803fbba43.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Chợ đêm Shida</div>           </div></div><div class=""><b>Cách đi: </b>Đi MRT đến trạm Taipower Building MRT Station, ra Exit 3, đi bộ tầm 5 phút là tới.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c4ef6104c7295c9a72bac1d6822771c1.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c4ef6104c7295c9a72bac1d6822771c1.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c4ef6104c7295c9a72bac1d6822771c1.png" w="960" h="260" data-pagespeed-url-hash="3968147470" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Đây thực chất không phải là một khu chợ đêm mà là một khu chợ truyền thống của người Đài Loan và mở cửa cả đêm lẫn ngày. Thường thì khu chợ này chỉ có người Đài Loan gốc hoặc những người đã và đang sinh sống tại Đài Loan biết đến và lui tới thường xuyên. Chợ này cũng sẽ có những các đồ ăn phổ biến như những chợ khác như hàu chiên trứng, tàu hũ thúi, trà sữa, xiên que, v.v.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c4194bca-1806-d821-383f-b4a541cf25d5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4194bca-1806-d821-383f-b4a541cf25d5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fd9c6e8b0b8accf70de1815c3bfbf7bd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fd9c6e8b0b8accf70de1815c3bfbf7bd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fd9c6e8b0b8accf70de1815c3bfbf7bd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/fd9c6e8b0b8accf70de1815c3bfbf7bd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="450" photoid="4ef0e542-eddc-9d72-8067-b3377af1998f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="fd9c6e8b0b8accf70de1815c3bfbf7bd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4194bca-1806-d821-383f-b4a541cf25d5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/5605e22bc7e97e33a9b2af05cc033de9.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/5605e22bc7e97e33a9b2af05cc033de9.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5605e22bc7e97e33a9b2af05cc033de9.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/5605e22bc7e97e33a9b2af05cc033de9.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="534" photoid="44efd71f-d24b-baf3-ac1f-52f0b2bf3b1b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5605e22bc7e97e33a9b2af05cc033de9.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4194bca-1806-d821-383f-b4a541cf25d5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b87b258bcd4033db603a0bc7356b9ecf.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b87b258bcd4033db603a0bc7356b9ecf.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b87b258bcd4033db603a0bc7356b9ecf.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b87b258bcd4033db603a0bc7356b9ecf.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="450" photoid="a46124e9-e093-b250-cd99-4092ac31555b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b87b258bcd4033db603a0bc7356b9ecf.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4194bca-1806-d821-383f-b4a541cf25d5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8f93fd8f4cc12a598c9de6098b9fe4c4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8f93fd8f4cc12a598c9de6098b9fe4c4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8f93fd8f4cc12a598c9de6098b9fe4c4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8f93fd8f4cc12a598c9de6098b9fe4c4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="426" photoid="af54f464-8d1a-648c-172f-258de48dccbe" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8f93fd8f4cc12a598c9de6098b9fe4c4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Chợ đêm Jingmei</div>           </div></div><div class=""><b>Cách đi: </b>Đi MRT đến trạm Jingmei MRT station, ra lối Exit 1.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="beb2d304f0f0b5b2644bafbd0ccbdb1c.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/beb2d304f0f0b5b2644bafbd0ccbdb1c.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/beb2d304f0f0b5b2644bafbd0ccbdb1c.png" w="960" h="260" data-pagespeed-url-hash="608033789" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Nếu Đài Bắc có Shilin thì Đài Trung có Fengjia. Đây được xem là khu chợ nổi tiếng và đáng đi nhất khi tới Đài Trung. Fengjia được đánh giá cao bởi những món ăn đậm chất Đài với hơn 1500 gian hàng lớn nhỏ khác nhau. Khi đến Fengjia bạn nên chuản bị một bao tử rỗng, một túi tiền đầy để thưởng thức hết món ngon tại đây.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="8cc7fca7-c155-1d87-8147-a2f66c2b814f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8cc7fca7-c155-1d87-8147-a2f66c2b814f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c627e0e79f830352dd4c9c9bbb18d12e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c627e0e79f830352dd4c9c9bbb18d12e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c627e0e79f830352dd4c9c9bbb18d12e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/c627e0e79f830352dd4c9c9bbb18d12e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1600" h="1067" photoid="5545d28f-5bff-6831-3e70-78d0a4e4708f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c627e0e79f830352dd4c9c9bbb18d12e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8cc7fca7-c155-1d87-8147-a2f66c2b814f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/11f3358910b393d11148f63056e28138.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/11f3358910b393d11148f63056e28138.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="11f3358910b393d11148f63056e28138.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/11f3358910b393d11148f63056e28138.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1224" h="918" photoid="2d1e1e16-ff66-b735-d270-7fc4722b4e43" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="11f3358910b393d11148f63056e28138.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8cc7fca7-c155-1d87-8147-a2f66c2b814f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b05e911de28e4e3b587d7be7f1a084e0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b05e911de28e4e3b587d7be7f1a084e0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b05e911de28e4e3b587d7be7f1a084e0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b05e911de28e4e3b587d7be7f1a084e0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="650" h="433" photoid="3e913a06-5628-2f9d-6cd9-b85c4f784e84" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b05e911de28e4e3b587d7be7f1a084e0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8cc7fca7-c155-1d87-8147-a2f66c2b814f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9ccce82fb5089ae0265ddc795509230a.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9ccce82fb5089ae0265ddc795509230a.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9ccce82fb5089ae0265ddc795509230a.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9ccce82fb5089ae0265ddc795509230a.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1365" photoid="28026d31-888c-1fe6-3450-6aeee08f7f74" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9ccce82fb5089ae0265ddc795509230a.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Chợ đêm Fengjia</div>           </div></div><div class=""><b>Cách đi: </b>Không có MTR để đi đến chợ đêm này, bạn có thể bắt taxi, Uber hoặc bus để đến chợ.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3456ece321a7e4b784ddde6ca42984b3.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3456ece321a7e4b784ddde6ca42984b3.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/3456ece321a7e4b784ddde6ca42984b3.png" w="1000" h="600"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/huong-dan-xin-visa-dai-loan-tu-tuc-nhanh-chong-gon-le-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Kinh nghiệm xin Visa Đài Loan tự túc.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/kute_boy1035609/post/16-diem-song-ao-cuc-chat-khi-dat-chan-den-dai-loan-194" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >16 điểm sống ảo cực chất khi đặt chân đến Đài Loan.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan/post/huong-dan-chi-tiet-cach-su-dung-the-easycard-khi-du-lich-dai-loan-842" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Hướng dẫn sử dụng thẻ Easycard khi du lịch Đài Loan.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/simcarddulich/post/bang-gia-sim-du-lich-moi-nhat-1781" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Bảng giá sim du lịch mới nhất và nơi bán sim uy tín tại Việt Nam.</a></div><div class=""><i>Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp.</i></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Hoàng Nam
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/n2203am/64358504-20180726095335.jpg
  [follower_n] => 4565
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

CÀN QUÉT 5 KHU CHỢ NỔI TIẾNG KHI DU LỊCH XỨ ĐÀI

Bạn nghĩ khi đi du lịch nếu muốn vui chơi về đêm chỉ có vào Bar hay Pub thi thật thiếu sót, ít nhất là khi du lịch xứ Đài. Bởi vì thông tin sau đây sẽ làm bạn hứng thú đấy. Được xem là một trong những nét văn hoa truyền thống tại Đài Loan, bạn có thể dành trọn những đêm nghỉ tại Đài Loan để càn quét hết 5 khu chợ nổ tiếng sau đây.

Taipei đi đâu Đài Loan Đài Bắc Taiwan Châu Á
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Chợ đêm được xem là một trong những nét văn hóa truyền thống tại Đài Loan, tham quan 5 khu chợ đêm nổi tiếng sau đây tại Xứ Đài với nhiều món ăn địa phương được bày bán khắp chợ cũng như những món hàng với giá rẻ đẹp sẽ cho bạn những trải nghiệm về đêm thú vị.
Khi đã nhắc đến chợ đêm Đài Loan thì không thể bỏ qua cái tên Shilin, ra đời từ năm 1899, đây là khu chợ đêm lâu đời nhất Xứ Đài. Nơi dây có hơn 500 gian hàng bày bán các loại mỹ phẩm, đồ dùng, quà lưu niệm và hàng ẩm thực các món ăn truyền thống Đài Loan (Shilin Night Market Food Court) có máy điều hòa và chỗ ngồi lịch sự. Khu chợ đêm này tập trung rất nhiều các bạn trẻ Đài Loan cũng như người dân địa phương tới, nhất là dịp cuối tuần.
Shilin Night Market
Cách đi: Đi MRT xuống ga Jiantan (Exit 1) chứ không phải Shilin Station bạn nhá, chòi lên mặt đất sau đó băng qua đường là tới.

Đứng vị trí thứ trong Top 5 khu chợ đêm nổi tiếng xứ Đài đó chính là Chợ đêm Raohe. Tuy quy mô không to bằng Chợ đêm Shilin, Raohe lại là khu chợ nhỏ xinh rất thích hợp để dạo đêm khi đến du lịch ở Đài Bắc. Đặc biệt đến Raohe nhất định không thể bỏ qua món bánh bánh tiêu nhân thịt (Fuzhou Shizu Black Pepper Buns) giống Việt Nam tuy nhiên bánh được nướng bằng cách dán lên các lò đất rất đặc biệt, tuy nhiên nhân bánh rất nhiều hành nếu bạn nào không ăn được hành thì nên cân nhắc khi sử dụng loại bánh này và món Chen Dong Ribs Stewed in Medicinal Herbs (đại khái là sườn ninh thuốc Bắc).
Chợ đêm Raohe
Cách đi: Đi MRT đến trạm Songshan ra Exit 1 hoặc 3.

Nếu bạn không thích sự đông đúc tại chợ đêm Shida, bạn có thể tìm đến chợ đêm Shida, một khu chợ của người địa phương. Nằm cạnh trường National Taiwan Normal University, khu chợ đêm này đa phần là các sinh viên lui tới. Những quầy hàng ở đay giá rất sinh viên những món ăn lại mang tính truyền thống.
Chợ đêm Shida
Cách đi: Đi MRT đến trạm Taipower Building MRT Station, ra Exit 3, đi bộ tầm 5 phút là tới.

Đây thực chất không phải là một khu chợ đêm mà là một khu chợ truyền thống của người Đài Loan và mở cửa cả đêm lẫn ngày. Thường thì khu chợ này chỉ có người Đài Loan gốc hoặc những người đã và đang sinh sống tại Đài Loan biết đến và lui tới thường xuyên. Chợ này cũng sẽ có những các đồ ăn phổ biến như những chợ khác như hàu chiên trứng, tàu hũ thúi, trà sữa, xiên que, v.v.
Chợ đêm Jingmei
Cách đi: Đi MRT đến trạm Jingmei MRT station, ra lối Exit 1.

Nếu Đài Bắc có Shilin thì Đài Trung có Fengjia. Đây được xem là khu chợ nổi tiếng và đáng đi nhất khi tới Đài Trung. Fengjia được đánh giá cao bởi những món ăn đậm chất Đài với hơn 1500 gian hàng lớn nhỏ khác nhau. Khi đến Fengjia bạn nên chuản bị một bao tử rỗng, một túi tiền đầy để thưởng thức hết món ngon tại đây.
Chợ đêm Fengjia
Cách đi: Không có MTR để đi đến chợ đêm này, bạn có thể bắt taxi, Uber hoặc bus để đến chợ.
Xem thêm: Kinh nghiệm xin Visa Đài Loan tự túc.
                    16 điểm sống ảo cực chất khi đặt chân đến Đài Loan.
                     Hướng dẫn sử dụng thẻ Easycard khi du lịch Đài Loan.
                     Bảng giá sim du lịch mới nhất và nơi bán sim uy tín tại Việt Nam.
Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp.