Xuyên Việt 2019 - Ninh Bình

Đến Ninh Bình thì bạn nên đi Tràng An, Hang Múa, chùa Bái Đính, Tuyệt tình cốc (Động Am Tiên) Tam Cốc thì cũng đi thuyền như Tràng An nhưng thời gian ngắn hơn. Nếu đi Tràng An rồi thì không cần đi Tam Cốc nữa.
Tam Cốc
Tuyệt tình cốc
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)