Vi vu đất bắc

Tôi.19+ là cô gái Đắk Lắk. Một mình vào Bình Dương xin việc..một ngày nọ,cảm thấy chán chường sự gò bó,ngạt thở của cty.nên nghỉ ngang và xách số tiền lương tích góp đi du lịch..đi ròng rã hơn một tháng.hết tiền về cày tiếp
Vi vu đất bắc
Vi vu đất bắc
Vi vu đất bắc
Ninh bình nè
Vi vu đất bắc
Vi vu đất bắc
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)