Hoa ban Đà Lạt

Đà Lạt cần gì xa, chỉ cần xăng đầy bình, đá cái chống xe, tạo vài dáng là có những kiểu hình chất lừ mà không tốn tiền, không phải tàn phá thiên nhiên như hiện nay phải không? Đó là Đà Lạt của tôi, Đà Lạt của những người con sinh ra từ vùng đất đáng sống này.

Đà Lạt cần gì xa, chỉ cần xăng đầy bình, đá cái chống xe, tạo vài dáng là có những kiểu hình chất lừ mà không tốn tiền, không phải tàn phá thiên nhiên như hiện nay phải không? Đó là Đà Lạt của tôi, Đà Lạt của những người con sinh ra từ vùng đất đáng sống này.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: 5/12/2019 Số ngày: 3 Tổng chi phí: 2,000,000đ
Đây là hoa ban Đà Lạt, tha hồ chụp mà không tốn bất kỳ chi phí nào
Làm ảnh cover là số dách
Thả dáng như trời Nhật
Hoặc là một vài kiểu ảnh hay ho
Giá khách sạn xung quanh