Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.

#Địa điểm Mũi Yến
Bạn đã từng đến Bàu Trắng - Mũi Né bạn cứ nghĩ nơi này chỉ có những đồi cát trắng, thì bạn đã sai vì bạn chưa bit hết vè vùng đất này. Và tôi sẽ cho bạn thấy một Bàu Trắng khác xà về bạn nghĩ,vì đó là nơi tôi sông. Hoà Thắng -Hòn Rùa Hoà thắng- Mũi Yến
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: 10/08/2020 Số ngày: 2 Tổng chi phí: 500đ
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hòn Rùa trên đường chạy ra Bàu Trắng bạn sẽ thấy. Nên  đi vào giữa tháng hoạt cuối tháng nước sẽ cạn,tha hồ chụp hình và cấm trại..
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Hoà Thắng Miềng Đất Hứa.
Ra Bàu Trắng chay khoản 5km bạn nhìn bên phải sẽ có 1 con đường mòn nhỏ rẻ vào và chạy hết đường sẽ tới nơi.

Tải ứng dụng "GODY"

Giá khách sạn xung quanh