Đền Vua Lê (Le King Temple)

14 reviews Viết review
Đền Vua Lê dựng trên một gò đất cao phía Bắc thành Na Lữ, gò này gọi là gò con Long (tức gò rồng) - trong thành có 4 gò đất nổi lên được các triều đại vua phong kiến đặt cho 4 tên: Long, Ly, Quy, Phượng.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Làng Đền, Xã Hoàng Tung, Huyện Hòa An, Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng

  • Giờ mở cửa: Cả ngày

  • Giá vé: Miễn phí

Theo truyền thuyết và những tư liệu lịch sử: Đền Vua Lê vốn là cung điện trong thành Na Lữ. Thành do Cao Biền nhà Đường xây dựng, sau Nùng Tồn Phúc (cha của Nùng Trí Cao) tiếp tục xây dựng từ thế kỷ XI. Nùng Tồn Phúc là thủ lĩnh châu Quảng Nguyên. Thời Lý Thái Tông niên hiệu Thông Thụy, năm thứ 6, tức năm 1039, tự xưng là Chiêu Thánh Hoàng đế đổi tên châu Quảng Nguyên làm nước Trường Sinh; rồi cho xây thành, xây cung điện tại Na Lữ.


Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà máy Giấy Cao Bằng đã sơ tán vào đền Vua Lê, sau đó Trường Đảng của tỉnh đến dựng lớp học phía trước đền. Qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, đền được tu sửa nhiều lần.

2.9
dựa trên 14 đánh giá
5
35.71%
5
4
14.29%
2
3
14.29%
2
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh

An Tran 2019-08-02 16:28:26

Dấu ấn lịch sử!!
Đến và trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên!!

Trả lời