stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1120
  [created_approved] => 2018-11-30 16:30:00
  [blog_title] => Top 7 tour du lịch được khách nước ngoài lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam
  [albums] => 17403,17404,17405,17406,17407,17408,17409,17410,17411,17412,17413,17414,17415,17416,17417,17418,17419,17420,17421,17422,17423,17424,17425,17426,17427,17428,17429,17430,17431,17432,17433|fbcd2e40bca16286b960d324c1aa0d1f.png,2a5ea61c9651f07635176881ce3a1e82.jpg,5b669e1bd1c7312274a333d0d3e45443.jpg,999361071840eb89d8b47ac19c05e218.jpg,bf3b6975a9401ef74aec3c213dc00ad5.jpg,41ff245b4f2b11dacb72a278b2899014.jpg,d12854dc65e72a29128cf45dc2cfff11.jpg,00b681314e7d2c076712e11ff5e9b046.jpg,d8675ba9a43b5381ae98e466d155060a.jpg,c7efe00828eb02a47e47c5e39db37fb0.jpg,b3379693b0dc82ef57ab4c460a58d715.jpg,559ec6df6cb50f2725e68f81d86d1173.jpg,93558926c43123829b722443ccd4a023.jpg,3abf785921e3fe0d325064aada2437b4.jpg,430009f5eed021a353309d7b1818baff.jpg,f0d98277a788f83caece20f2d6ea9b8a.jpg,d9ac8fb72d8a62cd02e7ec9502958e1b.jpg,dee2fc70b903618231f3fa7c3a6a4e4d.jpg,02951bde30e58b7e76e24c6ccd958a8e.jpg,8d8fcba047e305f0edfe6964b8858df5.jpg,588882314c613197a9c3ef64ac5e49fa.jpg,d0aab3ffc23c7a37b1889ea2a43886dc.jpg,1cc3a7287be3c6aa428b8cdfbd0fc246.jpg,e578806d4ccdd6499d4625185ee97e6e.jpg,e854283cb4f6afad30da0a85acfd399f.png,a806b31be6bd256adc02a399750550eb.jpg,49eac566d07db3fd7f5b0b321396bc7d.jpg,fce4f20901c7520646b1085f1f595f40.jpg,5984c845c39ac6bbb6ca25ec5118cb6b.jpg,06b282fbfd594db1b1fcaece90c4f106.jpg,eb5800835e3f44ce68023d1e6e6ce753.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan,public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 120,124,129,130,515|review,kinh-nghiem-du-lich,dia-diem-du-lich,du-lich,kinh-nghiem-kham-pha|Review,Kinh nghiệm du lịch,địa điểm du lịch,du lịch,Kinh nghiệm khám phá
  [blog_updated] => 2018-09-19 15:16:44
  [blog_created] => 2018-09-19 03:12:00
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/5dfb10f1fc341efac438268daeb4f575b59fb182.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => review-tour-du-lich-vetham-quan
  [official_account] => review-tour-du-lich-vetham-quan
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Với cảnh quan thiên nhiên phong trú, vô vàn những cảnh tuyệt đẹp trải dài từ Bắc vào Nam, Việt Nam xứng đáng là điểm đến cho bất cứ ai muốn khám phá. Nếu là lần đầu đến với Việt Nam, chắc chắn bạn nên thử Top 7 tour du lịch được khách nước ngoài lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam dưới này để khám phá trọn vẹn Việt Nam nhé.
  [blog_slug] => top-7-tour-du-lich-duoc-khach-nuoc-ngoai-lua-chon-nhieu-nhat-tai-viet-nam
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Cùng xem&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/review-tour-du-lich-vetham-quan/post/top-7-tour-du-lich-duoc-khach-nuoc-ngoai-lua-chon-nhieu-nhat-tai-viet-nam-1120" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Top 7 tour du lịch được khách nước ngoài lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam</a>&nbsp;bao gồm những tour nào ngé. </div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="d3e4c91a-26c2-7254-dee5-b43e39b6a1c1-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d3e4c91a-26c2-7254-dee5-b43e39b6a1c1" name="d3e4c91a-26c2-7254-dee5-b43e39b6a1c1-c">1. TOUR CỔ ĐIỂN</h2></div></div><div> </div><div>Nếu bạn là người ngoại quốc và muốn ở lâu một chút để khám phá Việt Nam, vậy thì tour dành cho bạn đó chính là Tour Việt Nam cổ điển. </div><div> </div><div>Nếu đi tour này bạn sẽ được khám phá hết nền văn hóa khu vực phía Bắc như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Sapa còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fbcd2e40bca16286b960d324c1aa0d1f.png" data-key="17403"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/fbcd2e40bca16286b960d324c1aa0d1f.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/fbcd2e40bca16286b960d324c1aa0d1f.png" w="800" h="452" data-pagespeed-url-hash="1583394679" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="34731d30-a346-1072-2a71-ce5b321fbdd3-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="34731d30-a346-1072-2a71-ce5b321fbdd3" name="34731d30-a346-1072-2a71-ce5b321fbdd3-c">2. TOUR XUYÊN VIỆT:</h2></div></div><div> </div><div>Để có một chuyến xuyên Việt hoàn hảo, bạn phải có thời gian ít nhất là 20 ngày trở lên. </div><div> </div><div>Trong thời gian đó, bạn sẽ được sống chung với dân tộc thiểu phố,... </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/2a5ea61c9651f07635176881ce3a1e82.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/2a5ea61c9651f07635176881ce3a1e82.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2a5ea61c9651f07635176881ce3a1e82.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/2a5ea61c9651f07635176881ce3a1e82.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="682" photoid="ae1dd0fd-2a0e-2e84-6f99-0306d0b4044f" data-pagespeed-url-hash="3052106096" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2a5ea61c9651f07635176881ce3a1e82.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/5b669e1bd1c7312274a333d0d3e45443.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/5b669e1bd1c7312274a333d0d3e45443.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5b669e1bd1c7312274a333d0d3e45443.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/5b669e1bd1c7312274a333d0d3e45443.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="803" photoid="0307b330-69e8-0d1e-c224-c3335a039956" data-pagespeed-url-hash="993493131" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5b669e1bd1c7312274a333d0d3e45443.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/999361071840eb89d8b47ac19c05e218.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/999361071840eb89d8b47ac19c05e218.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="999361071840eb89d8b47ac19c05e218.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/999361071840eb89d8b47ac19c05e218.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="830" h="600" photoid="cfe42e7c-5cee-3677-524f-fe003e32397b" data-pagespeed-url-hash="4068205245" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="999361071840eb89d8b47ac19c05e218.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/bf3b6975a9401ef74aec3c213dc00ad5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/bf3b6975a9401ef74aec3c213dc00ad5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bf3b6975a9401ef74aec3c213dc00ad5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/bf3b6975a9401ef74aec3c213dc00ad5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1362" photoid="951a6ad9-8719-b2ae-66df-1ef384524808" data-pagespeed-url-hash="3994349402" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bf3b6975a9401ef74aec3c213dc00ad5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/41ff245b4f2b11dacb72a278b2899014.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/41ff245b4f2b11dacb72a278b2899014.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="41ff245b4f2b11dacb72a278b2899014.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/41ff245b4f2b11dacb72a278b2899014.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1200" photoid="5b0f68c9-bc54-13e7-3352-ee1e00cbf84a" data-pagespeed-url-hash="433919365" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="41ff245b4f2b11dacb72a278b2899014.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d12854dc65e72a29128cf45dc2cfff11.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d12854dc65e72a29128cf45dc2cfff11.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d12854dc65e72a29128cf45dc2cfff11.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d12854dc65e72a29128cf45dc2cfff11.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="685" photoid="7586b0e4-ead4-1d2a-5ed6-9ab9eddfe55d" data-pagespeed-url-hash="1810241818" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d12854dc65e72a29128cf45dc2cfff11.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="16eb01ed-cb9a-aeae-bf4c-3df750b13be0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/00b681314e7d2c076712e11ff5e9b046.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/00b681314e7d2c076712e11ff5e9b046.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="00b681314e7d2c076712e11ff5e9b046.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/00b681314e7d2c076712e11ff5e9b046.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1800" h="1197" photoid="572f82ce-0e22-a422-3a7a-56133fbf80bb" data-pagespeed-url-hash="197309562" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="00b681314e7d2c076712e11ff5e9b046.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="098bd8b6-0c9a-c504-4187-d27ee8062c05-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="098bd8b6-0c9a-c504-4187-d27ee8062c05" name="098bd8b6-0c9a-c504-4187-d27ee8062c05-c">3. TOUR DU LỊCH NỔI BẬT:</h2></div></div><div> </div><div>Một sự lựa chọn cho những ai không có thời gian dài ở Việt Nam, vậy thì tìm ngay đến với những tour du lịch ngắn ngày. Chẳng hạn Khám phá Phố Cổ 1 ngày, hoặc ở những thành phố khác như Đà Nẵng, Nha Trang,... </div><div> </div><div>Cho dù là tour du lịch ngắn ngày nhưng cũng không hề làm bạn nhàm chán đâu. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e718e88c-a1e9-5d5e-d9b1-82fa97eae238">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e718e88c-a1e9-5d5e-d9b1-82fa97eae238" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d8675ba9a43b5381ae98e466d155060a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d8675ba9a43b5381ae98e466d155060a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d8675ba9a43b5381ae98e466d155060a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d8675ba9a43b5381ae98e466d155060a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="600" photoid="0ddc8c85-dcea-6ce5-e869-48ff14b58d73" data-pagespeed-url-hash="4250482400" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d8675ba9a43b5381ae98e466d155060a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e718e88c-a1e9-5d5e-d9b1-82fa97eae238" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/c7efe00828eb02a47e47c5e39db37fb0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/c7efe00828eb02a47e47c5e39db37fb0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c7efe00828eb02a47e47c5e39db37fb0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/c7efe00828eb02a47e47c5e39db37fb0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="603" photoid="3606959f-78cd-c257-df18-5f28142f355c" data-pagespeed-url-hash="2126494893" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c7efe00828eb02a47e47c5e39db37fb0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e718e88c-a1e9-5d5e-d9b1-82fa97eae238" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/b3379693b0dc82ef57ab4c460a58d715.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/b3379693b0dc82ef57ab4c460a58d715.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b3379693b0dc82ef57ab4c460a58d715.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/b3379693b0dc82ef57ab4c460a58d715.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1372" h="911" photoid="520cb88e-6d75-a961-892d-cb94381e3f98" data-pagespeed-url-hash="1729749582" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b3379693b0dc82ef57ab4c460a58d715.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e718e88c-a1e9-5d5e-d9b1-82fa97eae238" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/559ec6df6cb50f2725e68f81d86d1173.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/559ec6df6cb50f2725e68f81d86d1173.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="559ec6df6cb50f2725e68f81d86d1173.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/559ec6df6cb50f2725e68f81d86d1173.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="7ff9fc76-5471-2de1-b788-1a4b7aa8ac59" data-pagespeed-url-hash="492398360" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="559ec6df6cb50f2725e68f81d86d1173.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="dcd5e702-6aca-0d12-7d36-ea3ab0573e9c-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="dcd5e702-6aca-0d12-7d36-ea3ab0573e9c" name="dcd5e702-6aca-0d12-7d36-ea3ab0573e9c-c">4. TOUR NGẮM PHONG CẢNH:</h2></div></div><div> </div><div>Một trong top 7 tour du lịch được khách nước ngoài lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam phải kể đến đó chính là loại tour ngắm phong cảnh. Đến với tour này, bạn sẽ khám phá được vô số điều thú vị. </div><div> </div><div>Và còn được chứng kiến tận mắt những vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Từ những con đường nhỏ hẹp, cheo leo trên những sườn núi cao phía Tây Bắc. Hay đến cả chặng đường lênh đênh trên biển cả ở Vịnh Lan Hạ. </div><div> </div><div>Nếu không thích sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố, thế thì tour du lịch này sẽ mang bạn đến với những làng quê bình yên. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="dc7a7180-f220-7e06-f4c6-44ebeb737431">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dc7a7180-f220-7e06-f4c6-44ebeb737431" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/93558926c43123829b722443ccd4a023.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/93558926c43123829b722443ccd4a023.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="93558926c43123829b722443ccd4a023.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/93558926c43123829b722443ccd4a023.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="651" photoid="e89d1e48-b7ae-bce1-7977-241bf600d829" data-pagespeed-url-hash="2369806481" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="93558926c43123829b722443ccd4a023.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dc7a7180-f220-7e06-f4c6-44ebeb737431" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/3abf785921e3fe0d325064aada2437b4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/3abf785921e3fe0d325064aada2437b4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3abf785921e3fe0d325064aada2437b4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/3abf785921e3fe0d325064aada2437b4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1315" h="693" photoid="8b177aa2-b7b9-37e4-8c2d-e0465c977d68" data-pagespeed-url-hash="1647243511" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3abf785921e3fe0d325064aada2437b4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dc7a7180-f220-7e06-f4c6-44ebeb737431" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/430009f5eed021a353309d7b1818baff.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/430009f5eed021a353309d7b1818baff.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="430009f5eed021a353309d7b1818baff.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/430009f5eed021a353309d7b1818baff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="532" photoid="55aeba96-c3e2-340a-6fb7-5241cab9367b" data-pagespeed-url-hash="2522113693" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="430009f5eed021a353309d7b1818baff.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dc7a7180-f220-7e06-f4c6-44ebeb737431" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/f0d98277a788f83caece20f2d6ea9b8a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/f0d98277a788f83caece20f2d6ea9b8a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f0d98277a788f83caece20f2d6ea9b8a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/f0d98277a788f83caece20f2d6ea9b8a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="845" photoid="dfd4ee96-1a45-2e67-5524-ad2411144683" data-pagespeed-url-hash="4263993256" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f0d98277a788f83caece20f2d6ea9b8a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dc7a7180-f220-7e06-f4c6-44ebeb737431" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d9ac8fb72d8a62cd02e7ec9502958e1b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d9ac8fb72d8a62cd02e7ec9502958e1b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d9ac8fb72d8a62cd02e7ec9502958e1b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d9ac8fb72d8a62cd02e7ec9502958e1b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="675" photoid="897ab6c4-15c6-82a4-b250-c859a28559b7" data-pagespeed-url-hash="3750484787" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d9ac8fb72d8a62cd02e7ec9502958e1b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="4395773a-67c0-c0b4-3a69-ede7226c4706-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4395773a-67c0-c0b4-3a69-ede7226c4706" name="4395773a-67c0-c0b4-3a69-ede7226c4706-c">5. TOUR DI SẢN VIỆT NAM:</h2></div></div><div> </div><div>Nếu đã đến Việt Nam thì bạn đừng bao giờ quên được tour du lịch khám phá di sản Việt Nam đâu nhé. Chắc hẳn bạn đã từng nghe tới vịnh Hạ Long, động Phong Nha, hang Sơn Đòong,...phải không. </div><div> </div><div>Tour Di Sản Việt Nam sẽ mang bạn đến với những kì quan này. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5b367e09-6574-a82f-378a-be75422c5a88">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5b367e09-6574-a82f-378a-be75422c5a88" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/dee2fc70b903618231f3fa7c3a6a4e4d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/dee2fc70b903618231f3fa7c3a6a4e4d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dee2fc70b903618231f3fa7c3a6a4e4d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/dee2fc70b903618231f3fa7c3a6a4e4d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="6f2c3090-72c5-eeb2-f7f7-507d8aa86cf9" data-pagespeed-url-hash="2944058622" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dee2fc70b903618231f3fa7c3a6a4e4d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5b367e09-6574-a82f-378a-be75422c5a88" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/02951bde30e58b7e76e24c6ccd958a8e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/02951bde30e58b7e76e24c6ccd958a8e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="02951bde30e58b7e76e24c6ccd958a8e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/02951bde30e58b7e76e24c6ccd958a8e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="972" h="648" photoid="4363bfbc-97d5-fd0a-3f91-e2fa5ebbdafe" data-pagespeed-url-hash="3335318039" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="02951bde30e58b7e76e24c6ccd958a8e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5b367e09-6574-a82f-378a-be75422c5a88" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/8d8fcba047e305f0edfe6964b8858df5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/8d8fcba047e305f0edfe6964b8858df5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8d8fcba047e305f0edfe6964b8858df5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/8d8fcba047e305f0edfe6964b8858df5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="682" photoid="41a89c0f-df0a-c96c-e6d7-30bde3648d6c" data-pagespeed-url-hash="2609730400" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8d8fcba047e305f0edfe6964b8858df5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5b367e09-6574-a82f-378a-be75422c5a88" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/588882314c613197a9c3ef64ac5e49fa.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/588882314c613197a9c3ef64ac5e49fa.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="588882314c613197a9c3ef64ac5e49fa.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/588882314c613197a9c3ef64ac5e49fa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1688" photoid="5a8fe40b-d15f-a036-cb4b-aad785925fc3" data-pagespeed-url-hash="2205794313" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="588882314c613197a9c3ef64ac5e49fa.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="1a03ab20-9839-85d9-8486-f6895d4eb396-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="1a03ab20-9839-85d9-8486-f6895d4eb396" name="1a03ab20-9839-85d9-8486-f6895d4eb396-c">6. TOUR MIỀN NAM VIỆT NAM VÀ ĐẢO PHÚ QUỐC:</h2></div></div><div> </div><div>Nếu muốn trải nghiệm những văn hóa những vùng sông nước, những miệt vườn trái cây vậy thì bạn hãy tìm đến những Tour du lịch miền Tây Việt Nam nhé. Ví như tour Cần Thơ - Cà Mau 1 ngày,... </div><div> </div><div>Và bên cạnh đó là những tour khám phá, "càn quét" đảo ngọc Phú Quốc. Với những bãi biển tuyệt đẹp, bên những rặng dừa nghiêng bóng cao vút. </div><div> </div><div>Với những vẻ đẹp và đặc sắc riêng của mình, tour miền Nam Việt Nam cũng là một trong top 7 tour du lịch được người nước ngoài lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="de4d9119-6413-035f-9b94-5e5aaed57bed">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de4d9119-6413-035f-9b94-5e5aaed57bed" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d0aab3ffc23c7a37b1889ea2a43886dc.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d0aab3ffc23c7a37b1889ea2a43886dc.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d0aab3ffc23c7a37b1889ea2a43886dc.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/d0aab3ffc23c7a37b1889ea2a43886dc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="600" photoid="3093dc7b-8c78-d4bb-3abc-ed7c517ab57a" data-pagespeed-url-hash="2595854730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d0aab3ffc23c7a37b1889ea2a43886dc.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de4d9119-6413-035f-9b94-5e5aaed57bed" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/1cc3a7287be3c6aa428b8cdfbd0fc246.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/1cc3a7287be3c6aa428b8cdfbd0fc246.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1cc3a7287be3c6aa428b8cdfbd0fc246.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/1cc3a7287be3c6aa428b8cdfbd0fc246.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="600" photoid="ab97dec6-8a71-8f18-1d54-82b18e151d4f" data-pagespeed-url-hash="1150520307" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1cc3a7287be3c6aa428b8cdfbd0fc246.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de4d9119-6413-035f-9b94-5e5aaed57bed" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/e578806d4ccdd6499d4625185ee97e6e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/e578806d4ccdd6499d4625185ee97e6e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e578806d4ccdd6499d4625185ee97e6e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/e578806d4ccdd6499d4625185ee97e6e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1016" h="572" photoid="df2f9d3c-b4a2-c6bb-970f-686565b37057" data-pagespeed-url-hash="346185561" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e578806d4ccdd6499d4625185ee97e6e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de4d9119-6413-035f-9b94-5e5aaed57bed" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/e854283cb4f6afad30da0a85acfd399f.png" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/e854283cb4f6afad30da0a85acfd399f.png" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e854283cb4f6afad30da0a85acfd399f.png">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/e854283cb4f6afad30da0a85acfd399f.png" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1282" photoid="988ab962-5b53-4127-e830-5770fbdfcd01" data-pagespeed-url-hash="3818913348" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e854283cb4f6afad30da0a85acfd399f.png"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de4d9119-6413-035f-9b94-5e5aaed57bed" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/a806b31be6bd256adc02a399750550eb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/a806b31be6bd256adc02a399750550eb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a806b31be6bd256adc02a399750550eb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/a806b31be6bd256adc02a399750550eb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="600" photoid="855a3da3-b23f-b7bf-f203-8b937cee0e20" data-pagespeed-url-hash="2214375297" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a806b31be6bd256adc02a399750550eb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="006a4501-d4a5-f135-363e-2f2962dbb2ae-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="006a4501-d4a5-f135-363e-2f2962dbb2ae" name="006a4501-d4a5-f135-363e-2f2962dbb2ae-c">7. TOUR SÔNG MÊ KÔNG VÀ ĐÀ LẠT:</h2></div></div><div> </div><div>Ghé miền Tây Việt Nam mà không tham gia tour du lịch khám phá đồng bằng sông Cửu Long thì sẽ thật thiếu sót lắm đấy. Trong tour này, bạn có thể thoải mái mua sắm tại các khu chợ nổi nổi tiếng, hay check-in những làng nghề thủ công sản xuất bánh tráng, kẹo dừa,... </div><div> </div><div>Ngoài ra, thêm một tour vòng lên Tây Nguyên, đặc biệt là khám phá Đà Lạt - thành phố ngàn hoa cũng rất tuyệt đấy. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b56abd82-6a63-74f9-fc03-4e1d425bf4cf">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b56abd82-6a63-74f9-fc03-4e1d425bf4cf" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/49eac566d07db3fd7f5b0b321396bc7d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/49eac566d07db3fd7f5b0b321396bc7d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="49eac566d07db3fd7f5b0b321396bc7d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/13/review-tour-du-lich-vetham-quan/49eac566d07db3fd7f5b0b321396bc7d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1100" h="480" photoid="47cb9f4a-dc4d