stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2082
  [created_approved] => 2019-02-06 17:30:00
  [blog_title] => THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO ĐẸP NHẤT VIỆT NAM ĐÂY RỒI!
  [albums] => 33586,33587,33588,33589,33590,33591,33592,33593,33594,33595,33596,33597,33598,33599,33600,33601,33602,33603,33604,33616,33617,33618,33619,33620,33677,33678,33679,33680|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/c32711d9b2824ee262b9beea8594ef24.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/d964bfdca527eb54a8f0c5ef40950404.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/13a013f951cf5d603bc9fd77f08ef178.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/3a9a15b50b45287e88befbcb230bde40.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0297524362f4e9e1f8410a57b54a2b19.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f07ed91d73d617fea9c26440d0ade44a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/deac115c9d016dbbe5ba382a60887977.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/243abecf874cc92be7a62fde531ff5b7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/222d8208175ad8b2b2cff333adcd5f1f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/957bc71b3b2c5eb5754631af4ece9673.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f38c6eccb03c87bad9a0a58b95dcddff.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/702681f592a3b2de09dcfc1d19d6d0b1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a6c1642032c1e33c60e7618199292a9e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/58b4ffaa58dd47ee3d795d227fbb9e05.jpg,blob:https://gody.vn/9821c961-d2cc-4a5e-80cf-94667336e9b1,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/84fc606697bc9c41d83013c0e711ef40.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/ceecc251b0cb83ff34088feba2d15c56.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7f9ec947924f14f895833e1b715806e6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a8e2372a387a7ee80bbbe4c38f183520.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/815069076e7df29de442d4e8470fbd25.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/5c238937d3842e3caa299d8041086dd6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f6bf699d12804f197f9df499f742f5e2.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/22006c8a3967f7f85944dd707d0ad155.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/9b5d4e2c5e59a2f892ac0f895a54f22c.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/451f77c84fe922a21a30fcb66dce908e.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/267ebde521321b915143a61c5d5dd412.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0a736ece2f1b05aa44f0dc1c92692bce.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/244b9ed2e13c0f5d599b467be76d04d2.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 124,125,175,177,179,180,181|kinh-nghiem-du-lich,dia-diem-tham-quan,gody,di-dau,an-gi,o-dau,dia-diem|Kinh nghiệm du lịch,Địa điểm tham quan,Gody,đi đâu,ăn gì,ở đâu,địa điểm
  [blog_updated] => 2018-12-13 14:02:59
  [blog_created] => 2018-12-13 11:16:14
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/6a5e7d8101aa51c3c50353c05a18cec89a0b5d61.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan04
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Khi du lịch An Giang bạn đừng bỏ lỡ những thánh đường Hồi giáo này nhé, một trong những địa điểm du lịch An Giang vô cùng nổi tiếng đấy.
  [blog_slug] => thanh-duong-hoi-giao-dep-nhat-viet-nam-day-roi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Với cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi lớn, tại Làng người chăm Châu Giang hiện có 3 thánh đường hồi giáo lớn là thánh đường Masjid Al Ehsan, Mubarak và Jamiul-azhar. Nơi đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn được sử dụng làm trung tâm giáo dục và các điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch bởi kiến trúc độc đáo và nổi bật của những Thánh đường này.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="244b9ed2e13c0f5d599b467be76d04d2.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/244b9ed2e13c0f5d599b467be76d04d2.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/244b9ed2e13c0f5d599b467be76d04d2.png" w="900" h="196"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div>&nbsp;Và Thánh đường Masjid Jamiul Azhar là một trong những thánh đường lâu đời nhất ở An Giang, tọa lạc tại xã Châu phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.&nbsp;&nbsp;</div><div></div><div><div contenteditable="false" name="9445949d-aa78-7930-e5dd-20c1f0e7539e-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9445949d-aa78-7930-e5dd-20c1f0e7539e" name="9445949d-aa78-7930-e5dd-20c1f0e7539e-c">ĐI ĐẾN THÁNH ĐƯỜNG</h2></div>&nbsp;Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn di chuyển đến Bình Chánh, tại cầu vượt nút giao thông Bình Thuận, rẽ sang quốc lộ 1A và tiếp tục đi khoảng 16km nữa là thấy cẩu Mỹ yên, Vĩnh Lộc.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post imageLeft" contenteditable="false" data-name="22006c8a3967f7f85944dd707d0ad155.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/22006c8a3967f7f85944dd707d0ad155.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/22006c8a3967f7f85944dd707d0ad155.jpg" w="960" h="720" data-pagespeed-url-hash="4289241222" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div>Sau khi vượt qua cầu này bạn sẽ qua tiếp cẩu Bến Lức, từ điểm cầu Bến Lức bạn cho xe đi tiếp 14km nữa sẽ qua cầu Tân An, địa phận đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Từ đây, bạn chỉ cần chạy thêm 16km nữa thì sẽ tới được thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Rẽ theo hướng quốc lộ 1A chạy thêm 65km sẽ đi qua cầu Mỹ Thuận và tới được địa phận của tỉnh Vĩnh Long. </div><div><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="a8e2372a387a7ee80bbbe4c38f183520.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a8e2372a387a7ee80bbbe4c38f183520.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a8e2372a387a7ee80bbbe4c38f183520.jpg" w="960" h="670" data-pagespeed-url-hash="2020871923" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Tiếp đó, đi sang quốc lộ 80, tiếp tục lái xe đi tiếp 16km nữa là tới được thành phố Sa Đéc – Đồng Tháp, từ thành phố này bạn tiếp tục đi theo quốc lộ 80 khoảng 35km nữa thì tới phà Vàm Cổng, chỉ cần đi qua địa điểm này là bạn đã có thể tới được tỉnh An Giang rồi. Sau đó các bạn chạy thêm khoảng 10km nữa sẽ đến được thị xã Tân Châu. </div><div></div><div>Thánh đường hồi giáo nằm bên kia sông Hậu. Nếu bên này là thành phố Châu Đốc nhộn nhịp nhà cao, đường rộng thì chỉ sau mươi phút qua phà, có một làng người Chăm yên tĩnh. </div><div></div><div></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="b1b886a8-c390-11c9-9961-39d4ef5ab967-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b1b886a8-c390-11c9-9961-39d4ef5ab967" name="b1b886a8-c390-11c9-9961-39d4ef5ab967-c">KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO</h2></div></div><div>Thánh đường Masjid Jamiul Azhar xây dựng từ năm 1959 đến năm 2012 thì trùng tu mở rộng, đến nay đã hoàn tất và chính thức khánh thành vào ngày 3/8/2014. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0a736ece2f1b05aa44f0dc1c92692bce.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0a736ece2f1b05aa44f0dc1c92692bce.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0a736ece2f1b05aa44f0dc1c92692bce.png" w="900" h="196"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div> Điểm ấn tượng độc đáo của thánh đường Jamiul Azhar là trước cổng vào Thánh đường có một nghĩa trang, là nơi an táng của nhiều người Hồi giáo trên khắp Việt Nam. Lối xây dựng kì lạ này khiến thánh đường trở nên bí ẩn và có sức quyến rũ với các tín đồ theo đạo Hồi.&nbsp;</div><div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c4097684-4dea-9ff2-4c30-11915841d2ef">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4097684-4dea-9ff2-4c30-11915841d2ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7f9ec947924f14f895833e1b715806e6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7f9ec947924f14f895833e1b715806e6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7f9ec947924f14f895833e1b715806e6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7f9ec947924f14f895833e1b715806e6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="659" h="452" photoid="38170509-f38f-263d-e573-6c215e5f7f5c" data-pagespeed-url-hash="2983984344" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="7f9ec947924f14f895833e1b715806e6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4097684-4dea-9ff2-4c30-11915841d2ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/5c238937d3842e3caa299d8041086dd6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/5c238937d3842e3caa299d8041086dd6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5c238937d3842e3caa299d8041086dd6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/5c238937d3842e3caa299d8041086dd6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="634" h="480" photoid="79ce6421-4572-7003-11d0-214489b1581f" data-pagespeed-url-hash="3105619591" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5c238937d3842e3caa299d8041086dd6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4097684-4dea-9ff2-4c30-11915841d2ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/ceecc251b0cb83ff34088feba2d15c56.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/ceecc251b0cb83ff34088feba2d15c56.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ceecc251b0cb83ff34088feba2d15c56.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/ceecc251b0cb83ff34088feba2d15c56.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="809" photoid="907d5d75-3227-3ffb-aba4-6cc200e77db8" data-pagespeed-url-hash="4093773942" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="ceecc251b0cb83ff34088feba2d15c56.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4097684-4dea-9ff2-4c30-11915841d2ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/84fc606697bc9c41d83013c0e711ef40.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/84fc606697bc9c41d83013c0e711ef40.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="84fc606697bc9c41d83013c0e711ef40.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/84fc606697bc9c41d83013c0e711ef40.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="883" photoid="8025d747-878e-c7c0-f531-00733dfc9801" data-pagespeed-url-hash="1483843386" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="84fc606697bc9c41d83013c0e711ef40.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c4097684-4dea-9ff2-4c30-11915841d2ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/58b4ffaa58dd47ee3d795d227fbb9e05.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/58b4ffaa58dd47ee3d795d227fbb9e05.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="58b4ffaa58dd47ee3d795d227fbb9e05.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/58b4ffaa58dd47ee3d795d227fbb9e05.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="3eb93bc0-f4fa-4e9f-c5b2-3ce91e7e0f31" data-pagespeed-url-hash="1506660595" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="58b4ffaa58dd47ee3d795d227fbb9e05.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Hầu hết các thánh đường đều có biểu tượng ngôi sao và vầng trăng khuyết. Những khung cửa in hoa văn viền cách điệu theo lối kiến trúc cổ của đạo Hồi khiến toàn bộ Thánh đường trông như một tuyệt tác nghệ thuật độc đáo. Màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc vô cùng lạ mắt và thu hút, được đặc trưng bởi những mái vòm cao, rộng của kiến trúc Hồi giáo. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="267ebde521321b915143a61c5d5dd412.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/267ebde521321b915143a61c5d5dd412.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/267ebde521321b915143a61c5d5dd412.png" w="900" h="196"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div> Vào trong thánh đường được thiết kế với những cột đá, sàn nhà, đèn chùm hết sức đặc biệt, đường nét sắc sảo, không hổ danh là thánh đường Hồi giáo đẹp nhất Việt Nam.&nbsp;</div><div></div><div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a6c1642032c1e33c60e7618199292a9e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a6c1642032c1e33c60e7618199292a9e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a6c1642032c1e33c60e7618199292a9e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a6c1642032c1e33c60e7618199292a9e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="638" h="960" photoid="1c54e9e2-9210-493b-8cc9-10f436e7ee65" data-pagespeed-url-hash="1778566010" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a6c1642032c1e33c60e7618199292a9e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/702681f592a3b2de09dcfc1d19d6d0b1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/702681f592a3b2de09dcfc1d19d6d0b1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="702681f592a3b2de09dcfc1d19d6d0b1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/702681f592a3b2de09dcfc1d19d6d0b1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="638" photoid="f2f7a719-23eb-667f-dd9f-ca82ab09ce33" data-pagespeed-url-hash="4255800580" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="702681f592a3b2de09dcfc1d19d6d0b1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f38c6eccb03c87bad9a0a58b95dcddff.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f38c6eccb03c87bad9a0a58b95dcddff.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f38c6eccb03c87bad9a0a58b95dcddff.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f38c6eccb03c87bad9a0a58b95dcddff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="638" photoid="fe35c30a-d9da-d799-e688-9f19ec2d1ab2" data-pagespeed-url-hash="4224794918" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f38c6eccb03c87bad9a0a58b95dcddff.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/957bc71b3b2c5eb5754631af4ece9673.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/957bc71b3b2c5eb5754631af4ece9673.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="957bc71b3b2c5eb5754631af4ece9673.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/957bc71b3b2c5eb5754631af4ece9673.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="696" photoid="5aa30ffc-4545-7092-fd3f-bc3b8436588c" data-pagespeed-url-hash="4008113464" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="957bc71b3b2c5eb5754631af4ece9673.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/222d8208175ad8b2b2cff333adcd5f1f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/222d8208175ad8b2b2cff333adcd5f1f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="222d8208175ad8b2b2cff333adcd5f1f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/222d8208175ad8b2b2cff333adcd5f1f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="426" photoid="43b01ccb-0121-9abf-de50-a6fd69fcb0f2" data-pagespeed-url-hash="2479770022" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="222d8208175ad8b2b2cff333adcd5f1f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/243abecf874cc92be7a62fde531ff5b7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/243abecf874cc92be7a62fde531ff5b7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="243abecf874cc92be7a62fde531ff5b7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/243abecf874cc92be7a62fde531ff5b7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="768" h="960" photoid="a3b683cc-f646-7c89-a77c-a646bb83c879" data-pagespeed-url-hash="1302780195" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="243abecf874cc92be7a62fde531ff5b7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ca68f91f-a225-f823-e51f-874dc4b0c9ab" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/deac115c9d016dbbe5ba382a60887977.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/deac115c9d016dbbe5ba382a60887977.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="deac115c9d016dbbe5ba382a60887977.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/deac115c9d016dbbe5ba382a60887977.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="638" h="960" photoid="785c2502-0894-e589-27a5-d9006c80487b" data-pagespeed-url-hash="2735886028" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="deac115c9d016dbbe5ba382a60887977.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Việc tham quan những thánh đường này là hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể thỏa sức khám phá và chụp ảnh sống ảo nhưng lưu ý đây vẫn là nơi tôn nghiêm nên các bạn nhớ chú ý lựa chọn trang phục thật phù hợp nhé. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="3c5edb25-cc48-8564-2936-96801a653dbe">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c5edb25-cc48-8564-2936-96801a653dbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f07ed91d73d617fea9c26440d0ade44a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f07ed91d73d617fea9c26440d0ade44a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f07ed91d73d617fea9c26440d0ade44a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/f07ed91d73d617fea9c26440d0ade44a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="820" photoid="412345d8-f02c-77c7-7cec-e6cda17dbd38" data-pagespeed-url-hash="1795162169" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="f07ed91d73d617fea9c26440d0ade44a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c5edb25-cc48-8564-2936-96801a653dbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0297524362f4e9e1f8410a57b54a2b19.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0297524362f4e9e1f8410a57b54a2b19.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0297524362f4e9e1f8410a57b54a2b19.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/0297524362f4e9e1f8410a57b54a2b19.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1600" h="2400" photoid="8721c462-7bee-ef23-20c7-1ee8ffa8b81b" data-pagespeed-url-hash="4162930" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="0297524362f4e9e1f8410a57b54a2b19.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c5edb25-cc48-8564-2936-96801a653dbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/3a9a15b50b45287e88befbcb230bde40.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/3a9a15b50b45287e88befbcb230bde40.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3a9a15b50b45287e88befbcb230bde40.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/3a9a15b50b45287e88befbcb230bde40.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="00a76945-15de-42a4-fbcf-e72256858e32" data-pagespeed-url-hash="4230378672" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="3a9a15b50b45287e88befbcb230bde40.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c5edb25-cc48-8564-2936-96801a653dbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/13a013f951cf5d603bc9fd77f08ef178.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/13a013f951cf5d603bc9fd77f08ef178.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="13a013f951cf5d603bc9fd77f08ef178.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/13a013f951cf5d603bc9fd77f08ef178.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="68608825-5954-77e0-728d-f0393142cc6e" data-pagespeed-url-hash="273818910" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="13a013f951cf5d603bc9fd77f08ef178.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c5edb25-cc48-8564-2936-96801a653dbe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/c32711d9b2824ee262b9beea8594ef24.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/c32711d9b2824ee262b9beea8594ef24.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c32711d9b2824ee262b9beea8594ef24.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/c32711d9b2824ee262b9beea8594ef24.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="2247" photoid="ce174162-c1f8-4603-a99c-1b4834722604" data-pagespeed-url-hash="3268267209" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="c32711d9b2824ee262b9beea8594ef24.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Nếu bạn đã từng ghé qua An Giang hãy&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/ban-do-du-lich/viet-nam" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">check-in trên bản đồ cùa riêng mình nhé!</a><br><b><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="451f77c84fe922a21a30fcb66dce908e.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/451f77c84fe922a21a30fcb66dce908e.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/451f77c84fe922a21a30fcb66dce908e.png" w="900" h="300"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></b></div><div><b>Xem thêm:</b>&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan03/post/kinh-nghiem-du-lich-an-giang-tu-a-z-627" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">KINH NGHIỆM DU LỊCH AN GIANG TỪ A-Z</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/trangngocyen28114621/post/ve-an-giang-di-tim-dac-san-mien-tay-nam-bo-1327" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">VỀ AN GIANG - ĐI TÌM ĐẶC SẢN MIỀN TÂY NAM BỘ</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/haivinhphoto3927/post/ve-an-giang-nho-ghe-hoi-dua-bo-chua-ro-780" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">VỀ AN GIANG NHỚ GHÉ HỘI ĐUA BÒ CHÙA RÔ.</a></div><div><i>Nguồn: Tổng hợp</i></div><div><i>Ảnh: Tổng hợp</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Sophia
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan04/34466124-20180717134224.JPG
  [follower_n] => 4579
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO ĐẸP NHẤT VIỆT NAM ĐÂY RỒI!

Khi du lịch An Giang bạn đừng bỏ lỡ những thánh đường Hồi giáo này nhé, một trong những địa điểm du lịch An Giang vô cùng nổi tiếng đấy.

Kinh nghiệm du lịch Địa điểm tham quan Gody đi đâu ăn gì ở đâu địa điểm
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Với cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi lớn, tại Làng người chăm Châu Giang hiện có 3 thánh đường hồi giáo lớn là thánh đường Masjid Al Ehsan, Mubarak và Jamiul-azhar. Nơi đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn được sử dụng làm trung tâm giáo dục và các điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch bởi kiến trúc độc đáo và nổi bật của những Thánh đường này.
 Và Thánh đường Masjid Jamiul Azhar là một trong những thánh đường lâu đời nhất ở An Giang, tọa lạc tại xã Châu phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.  

ĐI ĐẾN THÁNH ĐƯỜNG

 Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn di chuyển đến Bình Chánh, tại cầu vượt nút giao thông Bình Thuận, rẽ sang quốc lộ 1A và tiếp tục đi khoảng 16km nữa là thấy cẩu Mỹ yên, Vĩnh Lộc. 
Sau khi vượt qua cầu này bạn sẽ qua tiếp cẩu Bến Lức, từ điểm cầu Bến Lức bạn cho xe đi tiếp 14km nữa sẽ qua cầu Tân An, địa phận đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Từ đây, bạn chỉ cần chạy thêm 16km nữa thì sẽ tới được thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Rẽ theo hướng quốc lộ 1A chạy thêm 65km sẽ đi qua cầu Mỹ Thuận và tới được địa phận của tỉnh Vĩnh Long.
Tiếp đó, đi sang quốc lộ 80, tiếp tục lái xe đi tiếp 16km nữa là tới được thành phố Sa Đéc – Đồng Tháp, từ thành phố này bạn tiếp tục đi theo quốc lộ 80 khoảng 35km nữa thì tới phà Vàm Cổng, chỉ cần đi qua địa điểm này là bạn đã có thể tới được tỉnh An Giang rồi. Sau đó các bạn chạy thêm khoảng 10km nữa sẽ đến được thị xã Tân Châu.
Thánh đường hồi giáo nằm bên kia sông Hậu. Nếu bên này là thành phố Châu Đốc nhộn nhịp nhà cao, đường rộng thì chỉ sau mươi phút qua phà, có một làng người Chăm yên tĩnh.

KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar xây dựng từ năm 1959 đến năm 2012 thì trùng tu mở rộng, đến nay đã hoàn tất và chính thức khánh thành vào ngày 3/8/2014.
Điểm ấn tượng độc đáo của thánh đường Jamiul Azhar là trước cổng vào Thánh đường có một nghĩa trang, là nơi an táng của nhiều người Hồi giáo trên khắp Việt Nam. Lối xây dựng kì lạ này khiến thánh đường trở nên bí ẩn và có sức quyến rũ với các tín đồ theo đạo Hồi. 
Hầu hết các thánh đường đều có biểu tượng ngôi sao và vầng trăng khuyết. Những khung cửa in hoa văn viền cách điệu theo lối kiến trúc cổ của đạo Hồi khiến toàn bộ Thánh đường trông như một tuyệt tác nghệ thuật độc đáo. Màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc vô cùng lạ mắt và thu hút, được đặc trưng bởi những mái vòm cao, rộng của kiến trúc Hồi giáo.
Vào trong thánh đường được thiết kế với những cột đá, sàn nhà, đèn chùm hết sức đặc biệt, đường nét sắc sảo, không hổ danh là thánh đường Hồi giáo đẹp nhất Việt Nam. 
Việc tham quan những thánh đường này là hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể thỏa sức khám phá và chụp ảnh sống ảo nhưng lưu ý đây vẫn là nơi tôn nghiêm nên các bạn nhớ chú ý lựa chọn trang phục thật phù hợp nhé.
Nếu bạn đã từng ghé qua An Giang hãy check-in trên bản đồ cùa riêng mình nhé!
Xem thêm: KINH NGHIỆM DU LỊCH AN GIANG TỪ A-Z
                  VỀ AN GIANG - ĐI TÌM ĐẶC SẢN MIỀN TÂY NAM BỘ
                  VỀ AN GIANG NHỚ GHÉ HỘI ĐUA BÒ CHÙA RÔ.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp