stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2111
  [created_approved] => 2018-12-16 12:13:46
  [blog_title] => LẦN ĐẦU LÊN BUÔN - Trip to Daklak ngày thứ nhất
  [albums] => 34227,34228,34229,34230,34231,34232,34233,34234,34235,34236,34237,34238,34239,34240,34241,34242,34243,34244,34245,34246,34247|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/30626e90097f657443a93f31d7cfa7df.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/886d33b34b444adacb15b75d6ba95fcb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c8dc5ee9c0c4af655d219c699ab1b25e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0f67c0d2053b42ff9edbfbb75d905c29.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ca2ab60c60bace4c234632789f758e26.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/d5c35548f59a7b696ae9a9d86557c016.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2a15128f3f6b34183118f78367a84ee1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ccdb91bddcbbfe9da9bc256690a286e1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0107c558627dc9dcadc50535b5a76d3c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/1f19b9434e44dba0fb7ec7651c149a18.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/95484dccae0b3c2424d57bc790e8adf7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c15e5b1ea43633d3bf62fb97b8a83779.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2438618e139d1efe64cff9c89e14f162.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/78e7c4e96adedc9253f91aa4efcea2d4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/962bf1dbf872328a3e475c100d83d092.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a81bbdfcac69e39a80ffedeb9f9fb635.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a802b4e80c37abf81bb551cc068cf7c4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/3dd98f0ae9fbea0915e553c196ec7d5e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/7ad36513c4961eb7b09e66e721caad4e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/9b8fa4832279b6b62ada403016da4d68.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/cfd534ad0eb9b4638af3f9a238e29519.jpg|public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172,public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 3
  [list_auto_comment] => 1992,1993,1994|2018-12-17 06:27:23,2018-12-17 12:35:02,2018-12-16 23:29:17
  [tags_destination] => 1193|buon-ma-thuot|buôn ma thuột|2|61
  [tags] => 48,291,302|dak-lak,tay-nguyen,buon-ma-thuot|Đắk Lắk,Tây Nguyên,Buôn Ma Thuột
  [blog_updated] => 2018-12-16 12:13:46
  [blog_created] => 2018-12-15 18:17:33
  [categorys] => 140|tay-nguyen-dai-ngan|Tây Nguyên đại ngàn
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/f931ca3139d80c39026a24e38d17ab1659a393a2.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => love_money7709172
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Những ngày cuối thu....tôi muốn đến một nơi nào đó, một mình. Daklak ? Tại sao không ? Trên cao nguyên đó có một thành phố rất đẹp, nơi được mệnh danh là xứ sở "cafe", nơi hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại....
Thành phố Buôn Mê Thuột !
  [blog_slug] => lan-dau-len-buon-trip-to-daklak-ngay-thu-nhat
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 1
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>**Phương tiện: mình book xe Mai Linh chuyến SG-tp. BMT chuyến 22:00 - 6:00.</div><div class=""><br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="cfd534ad0eb9b4638af3f9a238e29519.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/cfd534ad0eb9b4638af3f9a238e29519.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/cfd534ad0eb9b4638af3f9a238e29519.jpg" w="605" h="605"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Buôn Mê đón mình bằng một sớm bình minh tuyệt đẹp</figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">_Check in nhận phòng xong mình đi ăn sáng bằng món bún riêu, nghe nói bún riêu trên này ngon lắm, ăn xong thì thấy đúng là vậy. Chỗ này dạng gần như restaurant anh taxi chở mình đến, khá sạch sẽ và rộng rãi. Tuy nhiên mình nghe người bạn của mình là dân trên này nói thì ăn bún riêu mấy hàng lề đường gần chợ sẽ đúng chất và ngon hơn.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9b8fa4832279b6b62ada403016da4d68.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/9b8fa4832279b6b62ada403016da4d68.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/9b8fa4832279b6b62ada403016da4d68.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">28 Tản Đà</figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="eed096cc-0dee-4bb0-00a7-0688301139e5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="eed096cc-0dee-4bb0-00a7-0688301139e5" name="eed096cc-0dee-4bb0-00a7-0688301139e5-c">_Làng cafe trung Nguyên</h2></div></div><div class="">Điểm đến tiếp theo là một trong những nơi nên ghé khi đến thành phố BMT, đó là “ Làng café Trung Nguyên”. </div><div class="">Đây thật chất là một quán café rộng lớn với kiến trúc cổ, sân vườn rộng, có trưng bày nhiều hiện vật cổ của người Tây Nguyên, có phòng bán quà lưu niệm, café và rượu cần.. LCPTN trở thành địa điểm tham quan quen thuộc của du khách. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7ad36513c4961eb7b09e66e721caad4e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/7ad36513c4961eb7b09e66e721caad4e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/7ad36513c4961eb7b09e66e721caad4e.jpg" w="1024" h="1024"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">222 Lê Thánh Tông</figcaption></figure></div></div><div class="">Riêng cảm nhận của mình thì đây đúng thật chỉ để tham quan, còn việc thưởng thức café mình nên để dành cho một địa điểm khác của thành phố này. Mà nói gì thì nói cũng phải thử cho biết… hehe&nbsp;<br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3dd98f0ae9fbea0915e553c196ec7d5e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/3dd98f0ae9fbea0915e553c196ec7d5e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/3dd98f0ae9fbea0915e553c196ec7d5e.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Café rất thơm nhưng không có gì ngon đặc biệt ứng với giá của nó, có lẽ là do không gian. Ở đây có món “Bò lúc lắc sốt café “ đặc biệt, cũng không ngon luôn, cứ mặn mặn sao ấy, đúng là tạo hóa làm ra café chỉ để uống ^^.</div><div class=""><div contenteditable="false" name="bf72dacd-a476-bbb8-bea3-b561af74253a-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="bf72dacd-a476-bbb8-bea3-b561af74253a" name="bf72dacd-a476-bbb8-bea3-b561af74253a-c">Chùa Sắc Tứ Khải Đoan</h2></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="7bf29577-108b-f61d-ce40-ad8a79a0fa13">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7bf29577-108b-f61d-ce40-ad8a79a0fa13" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a802b4e80c37abf81bb551cc068cf7c4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a802b4e80c37abf81bb551cc068cf7c4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a802b4e80c37abf81bb551cc068cf7c4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a802b4e80c37abf81bb551cc068cf7c4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="9d035c8b-6112-1e99-ff28-8ded46b3bf17" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a802b4e80c37abf81bb551cc068cf7c4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7bf29577-108b-f61d-ce40-ad8a79a0fa13" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a81bbdfcac69e39a80ffedeb9f9fb635.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a81bbdfcac69e39a80ffedeb9f9fb635.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a81bbdfcac69e39a80ffedeb9f9fb635.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/a81bbdfcac69e39a80ffedeb9f9fb635.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2100" h="1575" photoid="2cacd6c5-f92d-0a82-e9ed-6828a4486264" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a81bbdfcac69e39a80ffedeb9f9fb635.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7bf29577-108b-f61d-ce40-ad8a79a0fa13" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/962bf1dbf872328a3e475c100d83d092.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/962bf1dbf872328a3e475c100d83d092.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="962bf1dbf872328a3e475c100d83d092.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/962bf1dbf872328a3e475c100d83d092.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="05fa6bf2-d7c5-b776-1ee1-61275c42e356" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="962bf1dbf872328a3e475c100d83d092.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7bf29577-108b-f61d-ce40-ad8a79a0fa13" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/78e7c4e96adedc9253f91aa4efcea2d4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/78e7c4e96adedc9253f91aa4efcea2d4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="78e7c4e96adedc9253f91aa4efcea2d4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/78e7c4e96adedc9253f91aa4efcea2d4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="59508883-5463-2db7-bd62-d660b622876e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="78e7c4e96adedc9253f91aa4efcea2d4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">117 Phan Bội châu</div>           </div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="41864e41-fdbe-1516-2ff6-5d0fd4cdac6c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="41864e41-fdbe-1516-2ff6-5d0fd4cdac6c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2438618e139d1efe64cff9c89e14f162.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2438618e139d1efe64cff9c89e14f162.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2438618e139d1efe64cff9c89e14f162.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2438618e139d1efe64cff9c89e14f162.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="52461c19-19c8-5428-9322-5470c0cab88e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2438618e139d1efe64cff9c89e14f162.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="41864e41-fdbe-1516-2ff6-5d0fd4cdac6c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c15e5b1ea43633d3bf62fb97b8a83779.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c15e5b1ea43633d3bf62fb97b8a83779.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c15e5b1ea43633d3bf62fb97b8a83779.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c15e5b1ea43633d3bf62fb97b8a83779.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="c38d9627-53f3-e0ba-8e21-e5d8038ed93d" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c15e5b1ea43633d3bf62fb97b8a83779.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="ea723c23-f909-b81a-4f4f-cfd6e5fccaa0-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ea723c23-f909-b81a-4f4f-cfd6e5fccaa0" name="ea723c23-f909-b81a-4f4f-cfd6e5fccaa0-c">_ Hồ Lak – Buôn Jun</h2></div></div><div class="">Mình đến Lak bằng cách đi Grab. May mắn là gặp một chú hết sức nhiệt tình, trên đường đi chú kể rất nhiều về nơi đây, chỉ mình những chỗ ăn ngon của người bản địa. Trên đường đến Lak muốn ghé chỗ nào chụp hình thì chú dừng lại cho chụp rồi còn chỉ chỗ chụp nữa ^^. Chú kể thường chở khách đi Lak mà chưa bao giờ vào, nay vô cho biết. Vậy là 2 chú cháu mạnh ai nấy chụp, còn nhờ mình chụp hình voi giùm nữa chớ….</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/95484dccae0b3c2424d57bc790e8adf7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/95484dccae0b3c2424d57bc790e8adf7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="95484dccae0b3c2424d57bc790e8adf7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/95484dccae0b3c2424d57bc790e8adf7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="989ced92-7a68-3f3c-db0f-40a743e66b91" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="95484dccae0b3c2424d57bc790e8adf7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/1f19b9434e44dba0fb7ec7651c149a18.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/1f19b9434e44dba0fb7ec7651c149a18.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1f19b9434e44dba0fb7ec7651c149a18.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/1f19b9434e44dba0fb7ec7651c149a18.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1575" h="2100" photoid="5e473be0-9cc0-6295-aef6-766bf4857848" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1f19b9434e44dba0fb7ec7651c149a18.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0107c558627dc9dcadc50535b5a76d3c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0107c558627dc9dcadc50535b5a76d3c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0107c558627dc9dcadc50535b5a76d3c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0107c558627dc9dcadc50535b5a76d3c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1818" h="1818" photoid="871f5b37-f5e8-49e2-be5d-00af73819333" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0107c558627dc9dcadc50535b5a76d3c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ccdb91bddcbbfe9da9bc256690a286e1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ccdb91bddcbbfe9da9bc256690a286e1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ccdb91bddcbbfe9da9bc256690a286e1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ccdb91bddcbbfe9da9bc256690a286e1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1575" h="2100" photoid="ee9b7df5-7d50-4fe2-86cc-b205a0da3fcf" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ccdb91bddcbbfe9da9bc256690a286e1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2a15128f3f6b34183118f78367a84ee1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2a15128f3f6b34183118f78367a84ee1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2a15128f3f6b34183118f78367a84ee1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/2a15128f3f6b34183118f78367a84ee1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1575" h="2100" photoid="73781ab9-5241-252d-4751-41dd2deedd1b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2a15128f3f6b34183118f78367a84ee1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d2fc6-e04c-8f9f-5757-f2e181646388" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/d5c35548f59a7b696ae9a9d86557c016.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/d5c35548f59a7b696ae9a9d86557c016.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d5c35548f59a7b696ae9a9d86557c016.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/d5c35548f59a7b696ae9a9d86557c016.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1575" h="2100" photoid="06b466d5-a3bd-e8d9-92f7-995130fb0a3b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d5c35548f59a7b696ae9a9d86557c016.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Xế chiều mình về lại thành phố, trên đường về ghé thăm vườn café. Có rất nhiều vườn hai bên đường, ở đây họ chủ yếu trồng xen canh café và tiêu. Mình ghé ngẫu nhiên vào một vườn bên đường. </div><div class="">Vừa bước vào thì gặp hai cô chú nông dân chỉ mình tham quan, mình hỏi gì cũng giải thích nhiệt tình. Dân Buôn Mê chân chất và thân thiện theo cái kiểu gì ấy, nó khiến mình rất dễ chịu và bắt đầu yêu mến nơi này. Từ đầu đến cuối chuyến đi mình toàn gặp phải những người vô cùng nhiệt tình và tốt bụng, không biết do mình may mắn, hay đo đi một mình đơn độc hay vốn dĩ tất cả họ đều như vậy? </div><div class=""><div class="travel-post-video" contenteditable="false"><div class="travel-post-video-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa video"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><iframe src="//www.youtube.com/embed/McJTDhR4HjE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích video (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div>_Về khách sạn nghỉ ngơi rồi rửa, sau đó đi ăn tối và đi dạo trong thành phố. Mình ghé ăn lẩu dê nổi tiếng ở quán Hoa Lư.&nbsp;</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="f38cce95-2941-2560-207b-9a05d9442842">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f38cce95-2941-2560-207b-9a05d9442842" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ca2ab60c60bace4c234632789f758e26.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ca2ab60c60bace4c234632789f758e26.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ca2ab60c60bace4c234632789f758e26.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/ca2ab60c60bace4c234632789f758e26.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1574" h="2101" photoid="0759ddf9-bd78-7030-4bac-1a7c5d0a6fb7" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ca2ab60c60bace4c234632789f758e26.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f38cce95-2941-2560-207b-9a05d9442842" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0f67c0d2053b42ff9edbfbb75d905c29.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0f67c0d2053b42ff9edbfbb75d905c29.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0f67c0d2053b42ff9edbfbb75d905c29.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/0f67c0d2053b42ff9edbfbb75d905c29.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="95fbe935-3693-338b-4a65-5df487437105" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0f67c0d2053b42ff9edbfbb75d905c29.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f38cce95-2941-2560-207b-9a05d9442842" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c8dc5ee9c0c4af655d219c699ab1b25e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c8dc5ee9c0c4af655d219c699ab1b25e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c8dc5ee9c0c4af655d219c699ab1b25e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/c8dc5ee9c0c4af655d219c699ab1b25e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1079" photoid="caece614-5390-60b5-db08-a93024f883a1" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c8dc5ee9c0c4af655d219c699ab1b25e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f38cce95-2941-2560-207b-9a05d9442842" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/886d33b34b444adacb15b75d6ba95fcb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/886d33b34b444adacb15b75d6ba95fcb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="886d33b34b444adacb15b75d6ba95fcb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/886d33b34b444adacb15b75d6ba95fcb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="a65e5e72-a423-5ba7-c0e9-821063006748" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="886d33b34b444adacb15b75d6ba95fcb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đường Phan Chu Trinh</div>           </div></div><div class="">_Ăn xong đến quán sinh tố ở góc đường ngay chợ BMT, tiết trời se lạnh, thích lắm luôn, nên mình gọi một ly sữa đậu nành nóng thay vì sinh tố. </div><div class="">Mùa này mình thấy người chia sẻ hình ảnh đi Đà Lạt, chen chúc nhau check in ở nấc thang lên thiên đường , còn mình, mình biết chính xác nơi đây là nơi thích hợp nhất với mình lúc này, yên bình và thư thả, tận hưởng những làn khói mỏng toanh bay lên thành ly sữa nóng rồi dạo mát quanh ngã sáu. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="30626e90097f657443a93f31d7cfa7df.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/30626e90097f657443a93f31d7cfa7df.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/10/19/love_money7709172/30626e90097f657443a93f31d7cfa7df.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">**uống cho cố vô rồi cái gì đến cũng đến, mình mắc đi vệ sinh….hic . và xin hết cái chợ không ai cho đi nhờ, mua hàng của họ bánh, nước các kiểu họ cũng quyết tâm không cho đi nhờ. (lúc này con bé cảm thấy người dân bớt thân đi một chút ^^). Vậy là về khách sạn gấp. Ngủ ngon để mai đi tiếp. </div><div class="">Còn nữa…. </div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Cá Vàng
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/1654743164632087/picture?type=normal
  [follower_n] => 457
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Trương Thị Ngọc Mai
  [travel_ambassador] => 0
)
  

LẦN ĐẦU LÊN BUÔN - Trip to Daklak ngày thứ nhất

Những ngày cuối thu....tôi muốn đến một nơi nào đó, một mình. Daklak ? Tại sao không ? Trên cao nguyên đó có một thành phố rất đẹp, nơi được mệnh danh là xứ sở "cafe", nơi hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại.... Thành phố Buôn Mê Thuột !

Tây Nguyên đại ngàn Đắk Lắk Tây Nguyên Buôn Ma Thuột
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
**Phương tiện: mình book xe Mai Linh chuyến SG-tp. BMT chuyến 22:00 - 6:00.

Buôn Mê đón mình bằng một sớm bình minh tuyệt đẹp

_Check in nhận phòng xong mình đi ăn sáng bằng món bún riêu, nghe nói bún riêu trên này ngon lắm, ăn xong thì thấy đúng là vậy. Chỗ này dạng gần như restaurant anh taxi chở mình đến, khá sạch sẽ và rộng rãi. Tuy nhiên mình nghe người bạn của mình là dân trên này nói thì ăn bún riêu mấy hàng lề đường gần chợ sẽ đúng chất và ngon hơn.
28 Tản Đà

_Làng cafe trung Nguyên

Điểm đến tiếp theo là một trong những nơi nên ghé khi đến thành phố BMT, đó là “ Làng café Trung Nguyên”.
Đây thật chất là một quán café rộng lớn với kiến trúc cổ, sân vườn rộng, có trưng bày nhiều hiện vật cổ của người Tây Nguyên, có phòng bán quà lưu niệm, café và rượu cần.. LCPTN trở thành địa điểm tham quan quen thuộc của du khách.
222 Lê Thánh Tông
Riêng cảm nhận của mình thì đây đúng thật chỉ để tham quan, còn việc thưởng thức café mình nên để dành cho một địa điểm khác của thành phố này. Mà nói gì thì nói cũng phải thử cho biết… hehe 
Café rất thơm nhưng không có gì ngon đặc biệt ứng với giá của nó, có lẽ là do không gian. Ở đây có món “Bò lúc lắc sốt café “ đặc biệt, cũng không ngon luôn, cứ mặn mặn sao ấy, đúng là tạo hóa làm ra café chỉ để uống ^^.

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

117 Phan Bội châu

_ Hồ Lak – Buôn Jun

Mình đến Lak bằng cách đi Grab. May mắn là gặp một chú hết sức nhiệt tình, trên đường đi chú kể rất nhiều về nơi đây, chỉ mình những chỗ ăn ngon của người bản địa. Trên đường đến Lak muốn ghé chỗ nào chụp hình thì chú dừng lại cho chụp rồi còn chỉ chỗ chụp nữa ^^. Chú kể thường chở khách đi Lak mà chưa bao giờ vào, nay vô cho biết. Vậy là 2 chú cháu mạnh ai nấy chụp, còn nhờ mình chụp hình voi giùm nữa chớ….
Xế chiều mình về lại thành phố, trên đường về ghé thăm vườn café. Có rất nhiều vườn hai bên đường, ở đây họ chủ yếu trồng xen canh café và tiêu. Mình ghé ngẫu nhiên vào một vườn bên đường.
Vừa bước vào thì gặp hai cô chú nông dân chỉ mình tham quan, mình hỏi gì cũng giải thích nhiệt tình. Dân Buôn Mê chân chất và thân thiện theo cái kiểu gì ấy, nó khiến mình rất dễ chịu và bắt đầu yêu mến nơi này. Từ đầu đến cuối chuyến đi mình toàn gặp phải những người vô cùng nhiệt tình và tốt bụng, không biết do mình may mắn, hay đo đi một mình đơn độc hay vốn dĩ tất cả họ đều như vậy?
_Về khách sạn nghỉ ngơi rồi rửa, sau đó đi ăn tối và đi dạo trong thành phố. Mình ghé ăn lẩu dê nổi tiếng ở quán Hoa Lư. 
Đường Phan Chu Trinh
_Ăn xong đến quán sinh tố ở góc đường ngay chợ BMT, tiết trời se lạnh, thích lắm luôn, nên mình gọi một ly sữa đậu nành nóng thay vì sinh tố.
Mùa này mình thấy người chia sẻ hình ảnh đi Đà Lạt, chen chúc nhau check in ở nấc thang lên thiên đường , còn mình, mình biết chính xác nơi đây là nơi thích hợp nhất với mình lúc này, yên bình và thư thả, tận hưởng những làn khói mỏng toanh bay lên thành ly sữa nóng rồi dạo mát quanh ngã sáu.
**uống cho cố vô rồi cái gì đến cũng đến, mình mắc đi vệ sinh….hic . và xin hết cái chợ không ai cho đi nhờ, mua hàng của họ bánh, nước các kiểu họ cũng quyết tâm không cho đi nhờ. (lúc này con bé cảm thấy người dân bớt thân đi một chút ^^). Vậy là về khách sạn gấp. Ngủ ngon để mai đi tiếp.
Còn nữa….