stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 5249
  [created_approved] => 2019-10-04 12:00:00
  [blog_title] => 9 địa điểm lý tưởng ở châu Á để tha hồ ngắm lá vàng đỏ
  [albums] => 83428,83429,83430,83431,83432,83433|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/9eeb40f2b84e7cb692e668d1ee0daa8b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/450a14279fea70ac80d5674e0acf5da6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/5a71935a16e081d8c7d0644cd473dc46.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/a5b586e5291b408dd81306a604622521.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/7143fc088fdef0b15963b8b8c4983f56.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed0799f645e6c5a361170a51b5eb9cb7.jpg|public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510|2,2,2,2,2,2
  [list_auto_comment] => 
  [total_auto_comment] => 0
  [tags_destination] => 3268,5341,1650,9396,1783,1658,1782,1496,3284,555,1890,680|seoul,ga-seoul-seoul-station,south-korea,taiwan-times-village,dai-loan,trung-quoc,china,kyoto,kyoto,rung-tre-arashiyama,truong-gia-gioi,van-ly-truong-thanh|seoul,Ga Seoul (Seoul Station),south korea ( hàn quốc ),Taiwan Times Village,Đài Loan,china (trung quốc),China,kyoto,kyoto,Rừng tre Arashiyama,Trương Gia Giới,Vạn Lý Trường Thành|3,3,4,3,0,4,0,2,3,1,0,1|10638,10639,10640,10641,10642,10643,10644,10645,10646,10647,10648,10649
  [tags] => 1890,680,10569,555,1496,1658,1783,1779,1781|truong-gia-gioi,van-ly-truong-thanh,ho-nhat-nguyet,rung-tre-arashiyama,kyoto,trung-quoc,dai-loan,han-quoc,nhat-ban|Trương Gia Giới,Vạn Lý Trường Thành,Hồ Nhật Nguyệt,Rừng tre Arashiyama,kyoto,china (trung quốc),Đài Loan,Hàn Quốc,Nhật Bản
  [blog_updated] => 2019-10-04 12:43:37
  [blog_created] => 2019-10-01 11:23:18
  [categorys] => 
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/f14c9a989b0020ae0e521433e466d045159d9b1b.jpg
  [blog_author] => duyle01046510
  [official_account] => 
  [blog_description] => Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những hàng cây chuyển mình qua sắc vàng sắc đỏ tại các thành phố nên thơ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => 9-dia-diem-ly-tuong-o-chau-a-de-tha-ho-ngam-la-vang-do
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768|1485,555,3268,1650,10569,1658,18989,1890|tokyo,rung-tre-arashiyama,seoul,south-korea,ho-nhat-nguyet,trung-quoc,van-ly-truong-thanh-huangyaguan-huangyaguan-great-wall,truong-gia-gioi|2,1,3,4,3,4,1,0|2,1,3,4,3,4,1,0|tokyo,Rừng tre Arashiyama,seoul,south korea ( hàn quốc ),Hồ Nhật Nguyệt,china (trung quốc),Vạn Lý Trường Thành Huangyaguan (Huangyaguan Great Wall),Trương Gia Giới|0,0,0,0,0,0,0,0|98b6d7f7-a382-93ff-bbfe-1a3059e5c728,0da60653-2930-dd78-173a-82af5eb336b9,f6a2603d-bbb9-a2f7-4730-2f0d7b91dcf9,39000564-3ad7-4f24-ca1a-a5814a89c8ae,8062c339-af3b-e4e8-cb08-2a92d075675c,8f155661-e5a4-b20c-b8f6-e6ca105ebd27,844fc9b4-f744-2f4c-baea-d09ed36710a7,15fbd24b-e275-976b-4a62-4731dc3cf1e0
  [total_cost] => 0
  [total_like] => 0
  [blog_content] => <h2><u>1. Nhật Bản</u></h2><div class="" data-paraid="98b6d7f7-a382-93ff-bbfe-1a3059e5c728" data-day="0"><b><u>+ Cố đô Kyoto</u></b></div><div class="" data-paraid="ca26b4cf-fa45-8893-ea9c-b1a4ada0a832"><div class="img-thumb-post instagram embed 91630e17-41cb-883e-6fd8-daa36ed804f4" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/B3Dw3KgBT2u/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="1328" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="adc79737-ad77-89a7-4cda-8d4da322137c">Được xem là nơi có mùa thu đẹp nhất thế giới, cố đô Kyoto (Nhật Bản) là địa điểm lý tưởng để ngắm lá vàng. Những công trình tôn giáo, lịch sử, đền chùa uy nghiêm, những dãy phố cổ kính càng trở nên diễm lệ và rực rỡ bởi sắc vàng, sắc đỏ bao phủ.<br></div><div class="" data-paraid="1affc9a3-0a56-2d6f-9fe4-cc7f4afaff54"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d733d9ce-fb4a-2756-ac69-7889442b80d9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d733d9ce-fb4a-2756-ac69-7889442b80d9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed0799f645e6c5a361170a51b5eb9cb7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed0799f645e6c5a361170a51b5eb9cb7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ed0799f645e6c5a361170a51b5eb9cb7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed0799f645e6c5a361170a51b5eb9cb7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="840" h="560" photoid="7d9c3c48-03c4-3bb8-58ff-b1056b02eee2" data-pagespeed-url-hash="2040826663" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ed0799f645e6c5a361170a51b5eb9cb7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d733d9ce-fb4a-2756-ac69-7889442b80d9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/7143fc088fdef0b15963b8b8c4983f56.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/7143fc088fdef0b15963b8b8c4983f56.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7143fc088fdef0b15963b8b8c4983f56.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/7143fc088fdef0b15963b8b8c4983f56.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="394" photoid="6646c220-79ae-99b7-c49b-cc6268f41b2d" data-pagespeed-url-hash="941487497" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7143fc088fdef0b15963b8b8c4983f56.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d733d9ce-fb4a-2756-ac69-7889442b80d9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/a5b586e5291b408dd81306a604622521.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/a5b586e5291b408dd81306a604622521.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a5b586e5291b408dd81306a604622521.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/a5b586e5291b408dd81306a604622521.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="667" photoid="5b25bbea-3245-116f-6caa-d9e3169a9e09" data-pagespeed-url-hash="811429326" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a5b586e5291b408dd81306a604622521.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="0da60653-2930-dd78-173a-82af5eb336b9" data-day="0"><u><b>+ Arashiyama</b></u></div><div class="" data-paraid="c5659e13-400b-4b4a-71f2-10f5554e46f0"><div class="img-thumb-post instagram embed 7b816b16-3251-0f59-3aab-ce30b6fa4339" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/B3DGfMNDlIK/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="726" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="151843d0-1435-2672-27b4-d5a57562189b">Nằm ở ngoại ô Kyoto, Arashiyama là nơi đặc biệt nổi tiếng vào mùa thu. Toàn bộ thung lũng này sẽ nhuộm kín những sắc vàng, cam, đỏ, hòa với sắc trời trong vắt và nước sông xanh thẫm, tạo thành một bức tranh đẹp nao lòng.<br></div><h2 class="" data-paraid="39000564-3ad7-4f24-ca1a-a5814a89c8ae" data-day="0"><u>2. Hàn Quốc</u></h2><div class="" data-paraid="f6a2603d-bbb9-a2f7-4730-2f0d7b91dcf9" data-day="0"><u><b>+ Thủ đô Seoul</b></u></div><div class="" data-paraid="b080ba4b-d127-0346-9d71-e7220636c497"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5a71935a16e081d8c7d0644cd473dc46.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/5a71935a16e081d8c7d0644cd473dc46.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/5a71935a16e081d8c7d0644cd473dc46.jpg" w="1024" h="684" data-pagespeed-url-hash="1570498501" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="f82cf414-3d13-cb06-14e0-e2a8b061523b">Hàn Quốc cũng là địa điểm hàng đầu để đi du lịch vào mùa thu. Trong đó, thủ đô Seoul là nơi được lựa chọn nhiều nhất. Không khó để tìm được một hàng cây ngân hạnh, phong lữ trong thành phố, để check-in trong khung cảnh lá vàng, lá đỏ lãng mạn.</div><div class="" data-paraid="f258ea55-5ada-dd0c-ac5d-448cf734bfef"><b><u>+ Núi Seorak&nbsp;</u></b></div><div class="" data-paraid="ae1fa32c-92cd-cb4d-1f72-1afca77895f9"><div class="img-thumb-post instagram embed 93c4a938-a3c6-cef3-1717-98334bab8d2f" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/B27mxGVhtY9/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="1024" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="553b62df-b39b-45cb-88de-fc97d6a6612c">Cách Seoul khoảng 2 tiếng di chuyển, công viên núi Seorak là một trong những nơi đón mùa thu đầu tiên ở Hàn Quốc. Đa số hình ảnh quảng bá về mùa thu xứ kim chi đều được thực hiện tại đây.<br></div><div class="" data-paraid="3453046e-2d3f-10eb-26ed-c523e5136f4b"><b><u>+ Đảo Nami</u></b></div><div class="" data-paraid="1c9362cd-0de3-3ed6-be36-418dd0a0b9be"><div class="img-thumb-post instagram embed ca91d30e-e7a1-2527-578c-bea74c7defb7" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/B3B2hbLnjdV/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="1068" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="edec8963-e6ba-0bbc-8f31-3f3edd12b959">Nhiều người sẽ đồng ý rằng, đi Hàn Quốc mùa thu mà không tới Nami thì thật thiếu sót. Những hàng cây ngân hạnh nối nhau thẳng tắp, bao lấy những con đường trải đầy lá vàng, lá đỏ khiến hàng triệu du khách phải ngất ngây.<br></div><h2 class="" data-paraid="4dd370f4-7e25-2b50-7253-6cb0eb9429e3"><b><u>3. Đài Loan</u></b></h2><div class="" data-paraid="8062c339-af3b-e4e8-cb08-2a92d075675c" data-day="0"><b><u>+ Hồ Nhật Nguyệt</u></b></div><div class="" data-paraid="052be586-4efd-4589-8f9a-4fcb48aad002"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="450a14279fea70ac80d5674e0acf5da6.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/450a14279fea70ac80d5674e0acf5da6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/450a14279fea70ac80d5674e0acf5da6.jpg" w="1024" h="694" data-pagespeed-url-hash="3878256883" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e095a000-1b76-7413-74f1-cc2880c684a4">Nằm gần hồ Nhật Nguyệt nổi tiếng, khu du lịch Xa Thành (Đài Loan) thu hút du khách bởi những kiến trúc cổ được bảo tồn từ thời Nhật. Vào khoảng tháng 11, toàn cảnh trở nên tuyệt vời với những dải cây phong, tán lá rộng chạy dài bên hồ nước xanh.</div><h2 class="" data-paraid="8f155661-e5a4-b20c-b8f6-e6ca105ebd27" data-day="0"><u>4. Trung Quốc</u></h2><div class="" data-paraid="844fc9b4-f744-2f4c-baea-d09ed36710a7" data-day="0"><b><u>+ Vạn Lí Trường Thành</u></b></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9eeb40f2b84e7cb692e668d1ee0daa8b.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/9eeb40f2b84e7cb692e668d1ee0daa8b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/9eeb40f2b84e7cb692e668d1ee0daa8b.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="24039653" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="38eec625-bcf5-e92b-dd37-68019dad347f">Nếu muốn ghi lại hình ảnh bức tường thành vĩ đại, không gì tuyệt hơn là đến đây vào mùa thu. Từ trên cao, Vạn Lý Trường Thành như dải lụa trắng vắt ngang qua rừng cây hùng vĩ đang độ thay lá.</div><div class="" data-paraid="15fbd24b-e275-976b-4a62-4731dc3cf1e0" data-day="0"><b><u>+ Trương Gia Giới</u></b></div><div class="" data-paraid="54702061-9b93-030a-ca78-54f51ebcc50d"><div class="img-thumb-post instagram embed 9dbe6284-e74f-3622-4021-f6cc16d11b4a" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/B2zokncCttM/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="948" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="f14b03ad-a5f0-d0a0-887e-95b500d2c68e">Trương Gia Giới được biết đến là chốn bồng lai tiên cảnh, quanh năm được bao phủ bởi những làn mây trắng. Thu đến, bao trùm lên Trương Gia Giới là những trụ đá lớn nhỏ khác nhau trên nền xanh chủ đạo của thiên nhiên, điểm tô vào đó là những gam màu vàng đỏ ẩn hiện trong màn sương mỏng, tạo nên cảnh sắc đẹp “mê hồn”.<br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="d60635ad-1952-6dea-c274-61797956ebab"><b><u>+ Cửu Trại Câu</u></b></div><div class="" data-paraid="f9f4494b-16d7-1545-9be2-928bb5f4ed47"><div class="img-thumb-post instagram embed bf9d5d55-536a-d879-ec7d-a3abcc6dc6f5" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/Bb2P2E4lStR/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="730" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="6c3ef658-8c10-7ef3-3984-762ee403f485">Nếu có một bảng xếp hàng về địa điểm ngắm thu đẹp nhất Trung Quốc, có lẽ không có địa danh nào vượt qua được Cửu Trại Câu. Thu đến, toàn bộ Cửu Trại Câu khoác lên mình chiếc áo diễm lệ, khi tất cả cánh rừng nguyên sơ sẽ đổ lá màu vàng cam đỏ, in bóng xuống mặt nước hồ trong vắt, xanh màu ngọc bích.<br></div>
  [total_comment] => 7
  [user_name] => Văn Tài
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/duyle01046510/92355511-20190611163856.jpg
  [follower_n] => 4
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

9 địa điểm lý tưởng ở châu Á để tha hồ ngắm lá vàng đỏ

Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những hàng cây chuyển mình qua sắc vàng sắc đỏ tại các thành phố nên thơ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Trương Gia Giới Vạn Lý Trường Thành Hồ Nhật Nguyệt Rừng tre Arashiyama kyoto china (trung quốc) Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

1. Nhật Bản

+ Cố đô Kyoto
Được xem là nơi có mùa thu đẹp nhất thế giới, cố đô Kyoto (Nhật Bản) là địa điểm lý tưởng để ngắm lá vàng. Những công trình tôn giáo, lịch sử, đền chùa uy nghiêm, những dãy phố cổ kính càng trở nên diễm lệ và rực rỡ bởi sắc vàng, sắc đỏ bao phủ.
+ Arashiyama
Nằm ở ngoại ô Kyoto, Arashiyama là nơi đặc biệt nổi tiếng vào mùa thu. Toàn bộ thung lũng này sẽ nhuộm kín những sắc vàng, cam, đỏ, hòa với sắc trời trong vắt và nước sông xanh thẫm, tạo thành một bức tranh đẹp nao lòng.

2. Hàn Quốc

+ Thủ đô Seoul
Hàn Quốc cũng là địa điểm hàng đầu để đi du lịch vào mùa thu. Trong đó, thủ đô Seoul là nơi được lựa chọn nhiều nhất. Không khó để tìm được một hàng cây ngân hạnh, phong lữ trong thành phố, để check-in trong khung cảnh lá vàng, lá đỏ lãng mạn.
+ Núi Seorak 
Cách Seoul khoảng 2 tiếng di chuyển, công viên núi Seorak là một trong những nơi đón mùa thu đầu tiên ở Hàn Quốc. Đa số hình ảnh quảng bá về mùa thu xứ kim chi đều được thực hiện tại đây.
+ Đảo Nami
Nhiều người sẽ đồng ý rằng, đi Hàn Quốc mùa thu mà không tới Nami thì thật thiếu sót. Những hàng cây ngân hạnh nối nhau thẳng tắp, bao lấy những con đường trải đầy lá vàng, lá đỏ khiến hàng triệu du khách phải ngất ngây.

3. Đài Loan

+ Hồ Nhật Nguyệt
Nằm gần hồ Nhật Nguyệt nổi tiếng, khu du lịch Xa Thành (Đài Loan) thu hút du khách bởi những kiến trúc cổ được bảo tồn từ thời Nhật. Vào khoảng tháng 11, toàn cảnh trở nên tuyệt vời với những dải cây phong, tán lá rộng chạy dài bên hồ nước xanh.

4. Trung Quốc

+ Vạn Lí Trường Thành
Nếu muốn ghi lại hình ảnh bức tường thành vĩ đại, không gì tuyệt hơn là đến đây vào mùa thu. Từ trên cao, Vạn Lý Trường Thành như dải lụa trắng vắt ngang qua rừng cây hùng vĩ đang độ thay lá.
+ Trương Gia Giới
Trương Gia Giới được biết đến là chốn bồng lai tiên cảnh, quanh năm được bao phủ bởi những làn mây trắng. Thu đến, bao trùm lên Trương Gia Giới là những trụ đá lớn nhỏ khác nhau trên nền xanh chủ đạo của thiên nhiên, điểm tô vào đó là những gam màu vàng đỏ ẩn hiện trong màn sương mỏng, tạo nên cảnh sắc đẹp “mê hồn”.
+ Cửu Trại Câu
Nếu có một bảng xếp hàng về địa điểm ngắm thu đẹp nhất Trung Quốc, có lẽ không có địa danh nào vượt qua được Cửu Trại Câu. Thu đến, toàn bộ Cửu Trại Câu khoác lên mình chiếc áo diễm lệ, khi tất cả cánh rừng nguyên sơ sẽ đổ lá màu vàng cam đỏ, in bóng xuống mặt nước hồ trong vắt, xanh màu ngọc bích.