stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 2019-05-31 00:00:00
  [blog_id] => 4896
  [created_approved] => 2019-09-10 13:49:36
  [blog_title] => Đảo Yến Nha Trang
  [albums] => 77789,77790,77791,77792,85345,85346,85347,85348,85349,85350,85351,85352|80a669925ca142b8af4819dfeea7d08d.jpeg,f0d1d0dccbaad2442f801febb4ee2fc9.jpeg,a183db7a767d9b9ac68ec0dfe21029e4.jpeg,e6c37934053b37d585aa959d01ae2a77.jpeg,969bc16c5dc9d9bb8d1902313c0119e7.jpg,da4090993315be585f210567d99b6cf8.jpg,5018c41f0da28866490406a7821ed9ba.jpg,203b7e03d7cb33087818206469d04023.jpg,d6cbd466a69b84b03586ac891a93ee12.jpg,ce558060d57583c77e5068d874375c24.jpg,f77132ab4917d14e741e465b693f9dc0.jpg,ad1a048635caba92320c610b4a6fece0.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940,public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940|1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
  [list_auto_comment] => 16114,16115,16116,16117,16118,16121,16122,16125,16128|2019-09-10 16:05:57,2019-09-11 00:02:55,2019-09-11 17:58:50,2019-09-11 18:00:42,2019-09-12 07:12:42,2019-09-12 21:00:45,2019-09-13 12:59:43,2019-09-14 02:55:48,2019-09-13 10:04:41
  [total_auto_comment] => 9
  [tags_destination] => 246,3228,246,3228|dao-yen-hon-noi-khanh-hoa,khanh-hoa,dao-yen-hon-noi-khanh-hoa,khanh-hoa|Đảo Yến (Hòn Nội),khánh hòa,Đảo Yến (Hòn Nội),khánh hòa|1,3,1,3|9734,9735,9736,9737
  [tags] => 3228,245|khanh-hoa,dao-yen|khánh hòa,Đảo Yến
  [blog_updated] => 2019-10-09 20:04:30
  [blog_created] => 2019-09-10 13:16:55
  [categorys] => 
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/8/anhhoang901893940/c22569c562b0f3a1c147a26fb6ffd7e1ea317f32.jpeg
  [blog_author] => anhhoang901893940
  [official_account] => 
  [blog_description] => Hòn đảo xinh đẹp có bãi tắm đôi và hải âu duy nhất ở VN.
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => dao-yen-nha-trang
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 1
  [total_replys] => 9
  [days] => 
  [total_cost] => 500
  [total_like] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">Đ Ả O  Y Ế N</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="6c8227ab-f7ae-b303-5fca-c07095161a0c">Sau khi bị các cty du lịch từ chối vì đã full, tưởng là sẽ lỡ hẹn thêm lần nữa thì được 1 vé vớt.</div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">Tour này có giá chung là 490k và lịch trình như nhau, nên book trước vì hạn chế khách đông. Và chỉ phục vụ từ tháng 3 đến tháng 9. Do không đông nên chất lượng phục vụ khá tốt.</div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">Tips: buổi sáng đi khá mệt, 90% say sóng nên chuẩn bị tâm lý và sức khỏe tốt. Ai yếu, dễ say tàu xe, tiền đình thì nên cân nhắc vì thời gian di chuyển hơn 1h lận. Chiều về có vẻ dễ chịu hơn.</div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">Mang theo nước, vì trên đảo thiếu điện nước, hoặc giá khá mắc. Dù được 2 chai nước nhỏ và 1 lon yến nhưng nắng nóng rất mau khát.</div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">Bãi đôi trong xanh bên nào tắm cũng đã nên mang theo kem chống nắng để không bị cháy.</div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">Dù lúc đến có mệt mỏi cỡ nào cũng phải ráng đi tiếp qua xem hàng Yến và chim hải âu nhé. Đã lắm luôn.</div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01"><br></div><div class="" data-paraid="a300abe4-6185-35c6-3878-dd5bfa875c01">#hònnội #đảoyến #nhatrang #bãiđôi #đỉnhduhạ</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Haru Vo
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/10210163296479291/picture?type=normal
  [follower_n] => 10
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Đảo Yến Nha Trang

Hòn đảo xinh đẹp có bãi tắm đôi và hải âu duy nhất ở VN.

khánh hòa Đảo Yến
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: 31/05/2019 Số ngày: 1 Tổng chi phí: 500đ
Đ Ả O Y Ế N
Sau khi bị các cty du lịch từ chối vì đã full, tưởng là sẽ lỡ hẹn thêm lần nữa thì được 1 vé vớt.
Tour này có giá chung là 490k và lịch trình như nhau, nên book trước vì hạn chế khách đông. Và chỉ phục vụ từ tháng 3 đến tháng 9. Do không đông nên chất lượng phục vụ khá tốt.
Tips: buổi sáng đi khá mệt, 90% say sóng nên chuẩn bị tâm lý và sức khỏe tốt. Ai yếu, dễ say tàu xe, tiền đình thì nên cân nhắc vì thời gian di chuyển hơn 1h lận. Chiều về có vẻ dễ chịu hơn.
Mang theo nước, vì trên đảo thiếu điện nước, hoặc giá khá mắc. Dù được 2 chai nước nhỏ và 1 lon yến nhưng nắng nóng rất mau khát.
Bãi đôi trong xanh bên nào tắm cũng đã nên mang theo kem chống nắng để không bị cháy.
Dù lúc đến có mệt mỏi cỡ nào cũng phải ráng đi tiếp qua xem hàng Yến và chim hải âu nhé. Đã lắm luôn.

#hònnội #đảoyến #nhatrang #bãiđôi #đỉnhduhạ
+4