stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3711
  [created_approved] => 2019-06-03 11:28:22
  [blog_title] => 6 NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG NHẤT SÓC TRĂNG
  [albums] => 58322,58323,58324,58325,58326,58327,58328,58329,58427|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/62b84b36255dc4309f97022da96572a4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/31f762532439191052ab8b7faaea5101.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/0955a75fdaa8bf9e8b52935106a460b3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/10eafcfcf6b03fcbba8f9f765790f83d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7ae8356c0596141e6ef85269996d6cd7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/e51c3e07cb94a7ebcea8a928710eb928.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b400eda8322f2ded15c104f936607bb0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1bcbc1a17fb97140825733b6a55020d4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/21f6a38057958c76128bdbb939f246da.jpg|public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821,public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821|2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 7
  [list_auto_comment] => 8002,8003,8004,8005,8007,8008,8009|2019-06-03 13:36:43,2019-06-04 04:50:42,2019-06-04 05:41:33,2019-06-05 05:44:41,2019-06-04 11:34:33,2019-06-05 13:36:34,2019-06-05 15:46:31
  [tags_destination] => 11683,12457,6702,12477,1400,3245|chua-phat-hoc-2-buddhist-temple-2,chua-khleang-khleang-temple,chua-doi-temple,chua-botum-vong-sa-som-rong-botum-vong-sa-som-rong-pagoda,soc-trang,soc-trang|Chùa Phật học 2 (Buddhist Temple 2),Chùa Kh'Leang (Kh'Leang Temple),Chùa Dơi (Temple),Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (Bôtum Vong Sa Som Rong Pagoda),sóc trăng,sóc trăng|3,3,3,3,2,3|3427,3428,3429,3430,3431,3432
  [tags] => 61,120,124,125,129,130,131,148,150,306|soc-trang,review,kinh-nghiem-du-lich,dia-diem-tham-quan,dia-diem-du-lich,du-lich,diem-phuot-moi,du-lich-kham-pha,cam-nang-du-lich,trai-nghiem|Sóc Trăng,Review,Kinh nghiệm du lịch,Địa điểm tham quan,địa điểm du lịch,du lịch,điểm phượt mới,du lịch khám phá,cam nang du lich,Trải nghiệm
  [blog_updated] => 2019-06-10 09:09:11
  [blog_created] => 2019-06-03 10:52:07
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/576ac29dae4dd042d3b6666c54fcc567c0f7b84d.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => 10159883518934642821
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Nhắc đến Sóc Trăng là nhắc đến bánh pía, bún nước lèo. Bên cạnh đó, mảnh đất miền Tây thương nhớ này cũng là xứ sở của những ngôi chùa độc đáo. Nếu có dịp, hãy ghé vùng đất của 3 dân tộc Kinh-Hoa-Khmer và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôn giáo nơi đây nhé.
  [blog_slug] => 6-ngoi-chua-noi-tieng-nhat-soc-trang
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 6
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>1. Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1bcbc1a17fb97140825733b6a55020d4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1bcbc1a17fb97140825733b6a55020d4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/1bcbc1a17fb97140825733b6a55020d4.jpg" w="1024" h="1709" data-pagespeed-url-hash="224414024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông </figcaption></figure></div></div><div></div><div>Là địa điểm nổi tiếng nhất tại Sóc Trăng gần đây với tháp đá vô cùng ấn tượng được giới trẻ check-in rần tần. Nơi đây được gọi một cách quen thuộc là chùa Som Rong với niên đại trên 600 năm. Ngôi chùa trước đây có rất nhiều cây Som Rong tự sinh sôi, phát triển nên nhà chùa lấy tên của loài cây Som Rong.</div><div>2. Chùa Sà Lôn (Wath Sro Loun) </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b400eda8322f2ded15c104f936607bb0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b400eda8322f2ded15c104f936607bb0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/b400eda8322f2ded15c104f936607bb0.jpg" w="1024" h="1822" data-pagespeed-url-hash="4014858660" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Sà Lôn (Wath Sro Loun) </figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e51c3e07cb94a7ebcea8a928710eb928.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/e51c3e07cb94a7ebcea8a928710eb928.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/e51c3e07cb94a7ebcea8a928710eb928.jpg" w="1024" h="1822" data-pagespeed-url-hash="1512239144" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Sà Lôn (Wath Sro Loun) </figcaption></figure></div></div><div>Ngôi chùa được đánh giá là đẹp nhất tỉnh Sóc Trăng, còn được gọi là chùa Chén Kiểu – một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Sở dĩ chùa Sà Lôn còn được gọi là chùa Chén Kiểu là do dùng những mảnh chén, đĩa sứ do người dân quyên góp để ốp lên tường trang trí.</div><div>3. Chùa Dơi (Mã Tộc) </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7ae8356c0596141e6ef85269996d6cd7.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7ae8356c0596141e6ef85269996d6cd7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/7ae8356c0596141e6ef85269996d6cd7.jpg" w="1024" h="1704" data-pagespeed-url-hash="1467543461" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Dơi (Mã Tộc) </figcaption></figure></div></div><div>Nhắc đến Sóc Trăng là phải nhắc đến chùa Dơi nổi tiếng thiêng liêng. Đây là ngôi chùa có kiến trúc tiêu biểu cho Phật giáo Nam tông ở Nam bộ. Đặc biệt ngôi chùa còn là nơi nhiều loài dơi sinh sống, đây là đặc điểm vì sao mà chùa mới có tên gọi là Chùa Dơi.</div><div>4. Chùa Ổng Bổn (Hòa An Hội Quán) </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="10eafcfcf6b03fcbba8f9f765790f83d.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/10eafcfcf6b03fcbba8f9f765790f83d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/10eafcfcf6b03fcbba8f9f765790f83d.jpg" w="1024" h="1742" data-pagespeed-url-hash="2663105967" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Ổng Bổn (Hòa An Hội Quán) </figcaption></figure></div></div><div>Ngoài 3 ngôi chùa ở trên thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông thì chùa Ổng Bổn mang hơi hướng Phật giáo Bắc tông. Chùa Ông Bổn là cách gọi quen thuộc của bà con Sóc Trăng, Đối với người Hoa, Ông có nghĩa là “ông tổ”, “Bổn” có nghĩa là gốc gác. Ông Bổn chỉ là một biểu tượng, không phải nhân vật cụ thể.</div><div>5. Chùa Khléang </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0955a75fdaa8bf9e8b52935106a460b3.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/0955a75fdaa8bf9e8b52935106a460b3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/0955a75fdaa8bf9e8b52935106a460b3.jpg" w="1024" h="1790" data-pagespeed-url-hash="2034109498" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Khléang </figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="21f6a38057958c76128bdbb939f246da.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/21f6a38057958c76128bdbb939f246da.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/21f6a38057958c76128bdbb939f246da.jpg" w="1024" h="1939" data-pagespeed-url-hash="1177136539" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Khléang</figcaption></figure></div>Đây là một ngôi chùa cổ trong hệ thống chùa Khmer ở Nam Bộ. Chùa mang kiến trúc đặc trưng của hệ phái Nam tông. Dù đẹp và độc đáo nhưng ngôi chùa khá du ít du khách biết đến và cũng là ngôi chùa ít nổi tiếng nhất trong 6 ngôi chùa trong danh sách này.</div><div>6. Chùa Phật Học 2 </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="62b84b36255dc4309f97022da96572a4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/62b84b36255dc4309f97022da96572a4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/16/10159883518934642821/62b84b36255dc4309f97022da96572a4.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="2719423452" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Chùa Phật Học 2 </figcaption></figure></div></div><div>Trung tâm Từ thiện Văn hóa Tâm linh Phật giáo Sóc Trăng, còn được gọi là chùa Phật Học 2. Đây là ngôi chùa có khuôn viên rộng nhất tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Đến đây như lạc vào công viên giải trí đầy thơ mộng, một thế giới nhân gian đầy huyền ảo, tùy tâm cảnh chuyển, tùy duyên mà cảm nhận…</div><div>---</div><div>Dành một ngày dạo quanh những ngôi chùa độc đáo và tuyệt đẹp tại Sóc Trăng để hiểu thêm về tâm linh của những người con chân chất, mộc mạc miền Tây sông nước nói chung cũng như những người con Sóc Trăng nói riêng.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Thanh Hoang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/10159883518934642821/133631848-20180928094240.jpeg
  [follower_n] => 2869
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Dương Thanh Hoàng
  [travel_ambassador] => 1
)
  

6 NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG NHẤT SÓC TRĂNG

Nhắc đến Sóc Trăng là nhắc đến bánh pía, bún nước lèo. Bên cạnh đó, mảnh đất miền Tây thương nhớ này cũng là xứ sở của những ngôi chùa độc đáo. Nếu có dịp, hãy ghé vùng đất của 3 dân tộc Kinh-Hoa-Khmer và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôn giáo nơi đây nhé.

Sóc Trăng Review Kinh nghiệm du lịch Địa điểm tham quan địa điểm du lịch du lịch điểm phượt mới du lịch khám phá cam nang du lich Trải nghiệm
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
1. Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông
Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông
Là địa điểm nổi tiếng nhất tại Sóc Trăng gần đây với tháp đá vô cùng ấn tượng được giới trẻ check-in rần tần. Nơi đây được gọi một cách quen thuộc là chùa Som Rong với niên đại trên 600 năm. Ngôi chùa trước đây có rất nhiều cây Som Rong tự sinh sôi, phát triển nên nhà chùa lấy tên của loài cây Som Rong.
2. Chùa Sà Lôn (Wath Sro Loun)
Chùa Sà Lôn (Wath Sro Loun)
Chùa Sà Lôn (Wath Sro Loun)
Ngôi chùa được đánh giá là đẹp nhất tỉnh Sóc Trăng, còn được gọi là chùa Chén Kiểu – một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Sở dĩ chùa Sà Lôn còn được gọi là chùa Chén Kiểu là do dùng những mảnh chén, đĩa sứ do người dân quyên góp để ốp lên tường trang trí.
3. Chùa Dơi (Mã Tộc)
Chùa Dơi (Mã Tộc)
Nhắc đến Sóc Trăng là phải nhắc đến chùa Dơi nổi tiếng thiêng liêng. Đây là ngôi chùa có kiến trúc tiêu biểu cho Phật giáo Nam tông ở Nam bộ. Đặc biệt ngôi chùa còn là nơi nhiều loài dơi sinh sống, đây là đặc điểm vì sao mà chùa mới có tên gọi là Chùa Dơi.
4. Chùa Ổng Bổn (Hòa An Hội Quán)
Chùa Ổng Bổn (Hòa An Hội Quán)
Ngoài 3 ngôi chùa ở trên thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông thì chùa Ổng Bổn mang hơi hướng Phật giáo Bắc tông. Chùa Ông Bổn là cách gọi quen thuộc của bà con Sóc Trăng, Đối với người Hoa, Ông có nghĩa là “ông tổ”, “Bổn” có nghĩa là gốc gác. Ông Bổn chỉ là một biểu tượng, không phải nhân vật cụ thể.
5. Chùa Khléang
Chùa Khléang
Chùa Khléang
Đây là một ngôi chùa cổ trong hệ thống chùa Khmer ở Nam Bộ. Chùa mang kiến trúc đặc trưng của hệ phái Nam tông. Dù đẹp và độc đáo nhưng ngôi chùa khá du ít du khách biết đến và cũng là ngôi chùa ít nổi tiếng nhất trong 6 ngôi chùa trong danh sách này.
6. Chùa Phật Học 2
Chùa Phật Học 2
Trung tâm Từ thiện Văn hóa Tâm linh Phật giáo Sóc Trăng, còn được gọi là chùa Phật Học 2. Đây là ngôi chùa có khuôn viên rộng nhất tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Đến đây như lạc vào công viên giải trí đầy thơ mộng, một thế giới nhân gian đầy huyền ảo, tùy tâm cảnh chuyển, tùy duyên mà cảm nhận…
---
Dành một ngày dạo quanh những ngôi chùa độc đáo và tuyệt đẹp tại Sóc Trăng để hiểu thêm về tâm linh của những người con chân chất, mộc mạc miền Tây sông nước nói chung cũng như những người con Sóc Trăng nói riêng.