Takeo
mask
Đã đi
Sắp đi
81 Gody-er đã đến

Địa điểm du lịch tại Takeo, Campuchia

Địa điểm du lịch ở Takeo, Campuchia
Lọc theo :
Angkor Borei Museum (Bảo tàng Angkor Borei)
Angkor Borei Museum (Bảo tàng Angkor Borei)
3 reviews
Angkor Borei, Cambodia
Miễn phí
Đền Neang Khmaw (Neang Khmaw Temple)
Đền Neang Khmaw (Neang Khmaw Temple)
1 reviews
Takeo, Campuchia
Miễn phí
Ngôi Nhà Của Ta Mok (Ta Mok’s House)
Ngôi Nhà Của Ta Mok (Ta Mok’s House)
1 reviews
Takeo, Campuchia.
Miễn phí.
Đền Phnom Chisor (Phnom Chisor Temple)
Đền Phnom Chisor (Phnom Chisor Temple)
1 reviews
Takeo, Cambodia
Miễn phí
Đền Chup Pol (Chup Pol Temple)
Đền Chup Pol (Chup Pol Temple)
1 reviews
Doun Peaeng,Takeo , campuchia.
Miễn phí .
Bảo Tàng Takeo (Takeo Museum)
Bảo Tàng Takeo (Takeo Museum)
1 reviews
Doun Kaev, takeo,Cam-pu-chia
Miễn phí
Hồ Tonle Bati (Tonle Bati)
Hồ Tonle Bati (Tonle Bati)
1 reviews
Off the highway to Takeo, Phnom Penh, Campuchia
Miễn phí .
Thác Nước Kirivong (Kirivong Waterfall)
Thác Nước Kirivong (Kirivong Waterfall)
1 reviews
Takeo , campuchia .
Miễn phí.
Đền Phnom Da (Phnom Da Temple)
Đền Phnom Da (Phnom Da Temple)
1 reviews
Angkor Borei District, Takéo Province, Cambodia
Miễn phí

Top các địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn tại Takeo, Campuchia được khách du lịch và cộng đồng Gody yêu thích review/đánh giá, check-in, bình chọn,... năm 2024