stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1496
  [created_approved] => 2018-11-06 19:20:00
  [blog_title] => KINH NGHIỆM XIN VISA DU LỊCH CANADA TỪ A-Z
  [albums] => 23592,23593,23610,23611|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/4a690526ad29e190e6fcb114055d2777.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/b99866111c0a13b72ff43e1cc3c80338.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/91fbc5edcbe0511bd5b26527a1f8f225.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/93158da08bdfc344ebea8c1e43dbfa9d.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923,public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923,public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923,public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923|2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 7
  [list_auto_comment] => 233,234,235,236,237,238,239|2018-10-27 13:17:29,2018-10-27 05:15:32,2018-10-27 01:18:34,2018-10-27 15:14:30,2018-10-27 14:25:29,2018-10-27 13:26:33,2018-10-29 21:17:34
  [tags_destination] => 
  [tags] => 117,124,130,288|kinh-nghiem-xin-visa,kinh-nghiem-du-lich,du-lich,canada|Kinh nghiệm xin visa,Kinh nghiệm du lịch,du lịch,Canada
  [blog_updated] => 2018-10-24 15:21:55
  [blog_created] => 2018-10-23 02:18:22
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/9370c367d835009f8080573c3ab91253ea340a9e.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => tripsong6923
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Đất nước hình Lá Phong cũng là một địa điểm du lịch được nhiều người lựa chọn. Và để xin được visa du lịch Canada, bạn cần phải nắm rõ những giấy tờ cũng như thủ tục cần thiết. Dưới đây là một số kinh nghiệm vàng có thể giúp bạn tăng tỷ lệ đậu Visa Canada.
  [blog_slug] => kinh-nghiem-xin-visa-du-lich-canada-tu-a-z
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div contenteditable="false" name="ad730d0a-52b4-1ca6-876f-7c040c7dc983-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ad730d0a-52b4-1ca6-876f-7c040c7dc983" name="ad730d0a-52b4-1ca6-876f-7c040c7dc983-c">1. Checklist Hồ sơ xin Visa Du lịch Canada.</h2></div><div class=""><b>Hồ sơ nhân thân:</b></div><div class="">- Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng và còn trang trống). </div><div class=""> - Tất cả các hộ chiếu cũ (nếu có).&nbsp;</div><div class=""> - Bản sao công chứng mặt hộ chiếu; các trang có đóng dấu mộc hải quan và visa bất kỳ nước nào.&nbsp;</div><div class=""> - Tờ khai xin visa Canada - Form IMM5257.</div><div class=""> - Tờ khai thông tin gia đình - Form IMM5645.</div><div class=""> - Mẫu chấp thuận CVAC và sử dụng dịch vụ của VFS&nbsp;</div><div class=""> - Mẫu IMM5257_SCHEDULE 1 nếu đương đơn đã từng hoặc đang làm trong quân đội.&nbsp;</div><div class=""> - Form sử dụng người đại diện IMM5476 (nếu sử dụng người đại diện).&nbsp;</div><div class=""> - Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.&nbsp;</div><div class=""> - Bản sao công chứng Giấy khai sinh.&nbsp;</div><div class=""> - Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu gia đình (tất cả các trang, kể cả trang trống).&nbsp;</div><div class=""> - Giấy đăng ký kết hôn/ Giấy xác nhận độc thân/ Quyết định ly hôn của tòa án/Giấy chứng tử (nếu vợ/chồng đã mất).</div><div class=""><i >* Lưu ý chữ ký của đương đơn trong tất cả tờ khai phải giống với chữ ký trên hộ chiếu.</i></div><div class=""><i ><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="93158da08bdfc344ebea8c1e43dbfa9d.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/93158da08bdfc344ebea8c1e43dbfa9d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/93158da08bdfc344ebea8c1e43dbfa9d.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada</figcaption></figure></div></i></div><div class=""><b>Chứng minh nghề nghiệp:</b></div><div class=""><u>Nếu là cán bộ, nhân viên: </u></div><div class=""> . Hợp đồng lao động/ Quyết định bổ nhiệm&nbsp;</div><div class=""> . Đơn xin nghỉ phép đi du lịch&nbsp;</div><div class=""> . Bảng lương 3 tháng gần nhất</div><div class=""><u>Nếu là chủ doanh nghiệp </u></div><div class=""> . Đăng ký kinh doanh&nbsp;</div><div class=""> . Biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm gần nhất&nbsp;</div><div class=""> . Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty</div><div class=""><u>Nếu là người đã nghỉ hưu: </u></div><div class=""> . Thẻ hưu trí / Quyết định nghỉ hưu / Sổ lĩnh lương hưu.</div><div class=""><u>Nếu là học sinh, sinh viên: </u></div><div class=""> . Đơn xin nghỉ học có xác nhận của nhà trường.</div><div class=""><u>Nếu là đại lý bán hàng cho công ty: </u></div><div class=""> . Hợp đồng đại lý.</div><div class="">. Giấy chứng nhận lợi nhuận, doanh thu hàng tháng, hàng năm.</div><div class=""><b>Chứng minh tài chính: </b></div><div class=""> - Sổ tiết kiệm có giá trị tổi thiểu 5.000 USD (Càng nhiều càng tốt)&nbsp;</div><div class=""> - Giấy xác nhận số dư sổ tiết kiệm tại thời điểm hiện tại;&nbsp;</div><div class=""> - Sổ đỏ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc tài sản riêng có giá trị khác (nếu có)&nbsp;</div><div class=""> - Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác (xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu – nếu có)&nbsp;</div><div class=""> - Photo Thẻ Master Card hoặc Visa Card (nếu có)</div><div class=""><b>Giấy tờ chuyến đi: </b></div><div class=""> - Xác nhận booking vé máy bay 2 chiều&nbsp;</div><div class=""> - Xác nhận đặt phòng khách sạn&nbsp;</div><div class=""> - Lịch trình du lịch tại Canada (càng cụ thể càng tốt)</div><div class=""><i>Tùy theo trường hợp của bạn có thể bổ sung thêm các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của cơ quan Lãnh sự.</i></div><div class=""><b >Đối với thư mời:</b></div><div class="">Nêu rõ mục đích chuyến đi, có ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ , email, số điện thoại liên lạc của người mời. </div><div class=""> Nói rõ mối quan hệ với đương đơn.&nbsp;</div><div class=""> (Hầu hết phía bên mời đều chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu này, nhưng nên xác nhận lại thông tin)&nbsp;</div><div class=""> Trường hợp đi thăm thân và phía Canada chi trả toàn bộ cho chuyến đi cần cung cấp thông tin về nguồn tài chính như sau:&nbsp;</div><div class=""> 1. Bản sao thẻ công dân hoặc thường trú dân Canada của người tài trợ.&nbsp;</div><div class="">2. Thư mời của người tài trợ ở Canada nêu rõ thời gian, số tiền, điều kiện và trách nhiệm tài chính, mối liên hệ với đương đơn, tổng số người sinh sống trong gia đình của người tài trợ. </div><div class="">3. Bản chính hoặc bản sao có thị thực thuế thu nhập Notice of Assessment trong 2 năm vừa qua của người tài trợ. Nếu vợ/chồng của người tài trợ không làm việc hoặc vì lý do nào khác không nộp những giấy tờ này thì vui lòng đính kèm 1 lá thư giải thích. </div><div class="">4. Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của người tài trợ và chồng/vợ của người tài trợ. </div><div class="">5. Giấy xác nhận việc làm của người tài trợ và chồng/vợ của người tài trợ</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4a690526ad29e190e6fcb114055d2777.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/4a690526ad29e190e6fcb114055d2777.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/4a690526ad29e190e6fcb114055d2777.jpg" w="800" h="350" data-pagespeed-url-hash="3967650658" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Kinh nghiệm xin Visa du lịch Canada</figcaption></figure></div></div><div class=""><i><div contenteditable="false" name="25feedc6-e831-0ccb-dac2-3607aae98b74-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="25feedc6-e831-0ccb-dac2-3607aae98b74" name="25feedc6-e831-0ccb-dac2-3607aae98b74-c">2. Quy trình nộp hồ sơ xin visa du lịch Canada</h2></div></i><div class=""><b>Bước 1: </b>Chuẩn bị hồ sơ theo đúng checklist </div><div class=""> Mọi giấy tờ đều phải dịch thuật sang tiếng Anh; có dấu xác nhận công chứng dịch thuật của các công ty dịch thuật hoặc của Sở Tư Pháp. (Trừ hộ chiếu và các giấy tờ đã có sẵn song ngữ)&nbsp;</div><div class=""> Khi sắp xếp hồ sơ, bạn phải để bản tiếng Việt bên trên bản dịch thuật công chứng tương ứng.&nbsp;</div><div class=""> <b>Bước 2:</b> Nộp hồ sơ&nbsp;</div><div class=""> Nộp hồ sơ tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Canada (CVAC – IOM):&nbsp;</div><div class=""> Tại Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy.&nbsp;</div><div class=""> Tại TP. Hồ Chí Minh: Toà nhà PDD, 162 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh&nbsp;</div><div class=""> Bạn mang bộ hồ sơ lên CVAC để nộp. Sau khi kiểm tra xong, bạn sẽ nhận được một bảng liệt kê các loại giấy tờ đã nộp; và được lấy dữ liệu sinh trắc. Sau đó, bạn nộp phí visa và nhận hóa đơn thu tiền.&nbsp;</div><div class=""> Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ Visa Liên Đại Dương qua hotline 028 39 20 24 26 – 0916 08 68 98 để được hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ làm visa Canana mà không cần xếp hàng chờ đợi.&nbsp;</div><div class=""><b> Bước 3:</b> Nhận kết quả visa và hồ sơ&nbsp;</div><div class=""> Sau khi có kết quả xét duyệt visa, CVAC sẽ liên hệ với bạn để đến nhận kết quả. Khi đến nhận kết quả, hãy mang theo:&nbsp;</div><div class=""> - Bảng liệt kê các loại giấy tờ nộp kèm được cấp lúc nộp hồ sơ.&nbsp;</div><div class=""> - Giấy CMND bản gốc hoặc những lọai giấy tờ khác có hình ảnh nhận dạng, kèm 1 bản sao.&nbsp;</div><div class=""> - Thời gian xét duyệt trung bình là 42 ngày đến 60 ngày.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="91fbc5edcbe0511bd5b26527a1f8f225.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/91fbc5edcbe0511bd5b26527a1f8f225.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/tripsong6923/91fbc5edcbe0511bd5b26527a1f8f225.jpg" w="793" h="522"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada</figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class=""><div contenteditable="false" name="4f18f9f5-df68-c9de-74d0-2b3cc1e8c894-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4f18f9f5-df68-c9de-74d0-2b3cc1e8c894" name="4f18f9f5-df68-c9de-74d0-2b3cc1e8c894-c">3. Kinh nghiệm vàng xin visa du lịch Canada</h2></div></div><div class=""><b>Không nên để passport trắng </b></div><div class=""> Canada là 1 trong các quốc gia dễ định cư nhất thế giới. Vì thế, quốc gia này khá “khó tính” trong việc xét duyệt visa. Nếu bạn chưa đi du lịch nước ngoài lần nào, hồ sơ xin visa Canada của bạn khó có khả năng được duyệt.&nbsp;</div><div class=""> Một quyển hộ chiếu đẹp, từng đến các nước phát triển như Nhật Bản; Hàn Quốc; Thái Lan; Singapore và các nước Châu Âu, Úc, Mỹ sẽ có cơ hội rất cao.&nbsp;</div><div class=""><b> Chứng minh tài chính và công việc&nbsp;</b></div><div class=""> Tỷ lệ đậu visa Canada của bạn sẽ cao hơn với một hồ sơ thể hiện được bạn có 1 công việc ổn định với thu nhập hấp dẫn; bạn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình/ người thân,… Bên cạnh đó, một tài khoản ngân hàng có nhiều tiền cũng như sở hữu nhiều tài sản tại Việt Nam cũng là một khẳng định bạn có ràng buộc lớn tại Việt Nam; và chắc chắn sẽ quay trở về chứ không có ý định định cư tại Canada.&nbsp;</div><div class=""> <b>Sắp xếp hồ sơ hợp lý&nbsp;</b></div><div class=""> Những giấy tờ trong hồ sơ được sắp xếp theo một bạn có theo 1 trình tự hợp lý cũng là 1 điểm cộng cho hồ sơ xin visa Canada.&nbsp;</div><div class=""><b> Bình tĩnh khi phỏng vấn</b>&nbsp;</div><div class=""> Không phải tất cả hồ sơ xin visa đi Canada đều cần phỏng vấn. Nhưng dù có bị gọi phỏng vấn, bạn hãy nhớ luôn bình tĩnh, tự tin, trả lời dứt khoát và thẳng thắn.</div><div class="">Trên đây là những kinh nghiệm vàng cho bạn chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Canada tự túc.</div><div class="">Xem thêm:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyenthitoan47949059/post/kinh-nghiem-xin-visa-du-lich-my-tu-tuc-398" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Kinh nghiệm xin visa du lịch Mỹ.</a></div><div class="">Xem thêm:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/toan.nguyen7562/post/kinh-nghiem-du-lich-toronto-canada-sieu-chi-tiet-tu-a-den-z-734" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Kinh nghiệm du lịch Canada từ A-Z.</a></div><div class="">Xem thêm:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/thanhngoc6146/post/kinh-nghiem-xin-visa-trung-quoc-1268" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Kinh nghiệm xin visa du lịch Trung Quốc tự túc.</a></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Trip Song
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/tripsong6923/2824109-20181002092653.JPG
  [follower_n] => 2100
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

KINH NGHIỆM XIN VISA DU LỊCH CANADA TỪ A-Z

Đất nước hình Lá Phong cũng là một địa điểm du lịch được nhiều người lựa chọn. Và để xin được visa du lịch Canada, bạn cần phải nắm rõ những giấy tờ cũng như thủ tục cần thiết. Dưới đây là một số kinh nghiệm vàng có thể giúp bạn tăng tỷ lệ đậu Visa Canada.

Kinh nghiệm xin visa Kinh nghiệm du lịch du lịch Canada
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

1. Checklist Hồ sơ xin Visa Du lịch Canada.

Hồ sơ nhân thân:
- Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng và còn trang trống).
- Tất cả các hộ chiếu cũ (nếu có). 
- Bản sao công chứng mặt hộ chiếu; các trang có đóng dấu mộc hải quan và visa bất kỳ nước nào. 
- Tờ khai xin visa Canada - Form IMM5257.
- Tờ khai thông tin gia đình - Form IMM5645.
- Mẫu chấp thuận CVAC và sử dụng dịch vụ của VFS 
- Mẫu IMM5257_SCHEDULE 1 nếu đương đơn đã từng hoặc đang làm trong quân đội. 
- Form sử dụng người đại diện IMM5476 (nếu sử dụng người đại diện). 
- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân. 
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh. 
- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu gia đình (tất cả các trang, kể cả trang trống). 
- Giấy đăng ký kết hôn/ Giấy xác nhận độc thân/ Quyết định ly hôn của tòa án/Giấy chứng tử (nếu vợ/chồng đã mất).
* Lưu ý chữ ký của đương đơn trong tất cả tờ khai phải giống với chữ ký trên hộ chiếu.
Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada
Chứng minh nghề nghiệp:
Nếu là cán bộ, nhân viên:
. Hợp đồng lao động/ Quyết định bổ nhiệm 
. Đơn xin nghỉ phép đi du lịch 
. Bảng lương 3 tháng gần nhất
Nếu là chủ doanh nghiệp
. Đăng ký kinh doanh 
. Biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm gần nhất 
. Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty
Nếu là người đã nghỉ hưu:
. Thẻ hưu trí / Quyết định nghỉ hưu / Sổ lĩnh lương hưu.
Nếu là học sinh, sinh viên:
. Đơn xin nghỉ học có xác nhận của nhà trường.
Nếu là đại lý bán hàng cho công ty:
. Hợp đồng đại lý.
. Giấy chứng nhận lợi nhuận, doanh thu hàng tháng, hàng năm.
Chứng minh tài chính:
- Sổ tiết kiệm có giá trị tổi thiểu 5.000 USD (Càng nhiều càng tốt) 
- Giấy xác nhận số dư sổ tiết kiệm tại thời điểm hiện tại; 
- Sổ đỏ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc tài sản riêng có giá trị khác (nếu có) 
- Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác (xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu – nếu có) 
- Photo Thẻ Master Card hoặc Visa Card (nếu có)
Giấy tờ chuyến đi:
- Xác nhận booking vé máy bay 2 chiều 
- Xác nhận đặt phòng khách sạn 
- Lịch trình du lịch tại Canada (càng cụ thể càng tốt)
Tùy theo trường hợp của bạn có thể bổ sung thêm các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của cơ quan Lãnh sự.
Đối với thư mời:
Nêu rõ mục đích chuyến đi, có ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ , email, số điện thoại liên lạc của người mời.
Nói rõ mối quan hệ với đương đơn. 
(Hầu hết phía bên mời đều chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu này, nhưng nên xác nhận lại thông tin) 
Trường hợp đi thăm thân và phía Canada chi trả toàn bộ cho chuyến đi cần cung cấp thông tin về nguồn tài chính như sau: 
1. Bản sao thẻ công dân hoặc thường trú dân Canada của người tài trợ. 
2. Thư mời của người tài trợ ở Canada nêu rõ thời gian, số tiền, điều kiện và trách nhiệm tài chính, mối liên hệ với đương đơn, tổng số người sinh sống trong gia đình của người tài trợ.
3. Bản chính hoặc bản sao có thị thực thuế thu nhập Notice of Assessment trong 2 năm vừa qua của người tài trợ. Nếu vợ/chồng của người tài trợ không làm việc hoặc vì lý do nào khác không nộp những giấy tờ này thì vui lòng đính kèm 1 lá thư giải thích.
4. Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của người tài trợ và chồng/vợ của người tài trợ.
5. Giấy xác nhận việc làm của người tài trợ và chồng/vợ của người tài trợ
Kinh nghiệm xin Visa du lịch Canada

2. Quy trình nộp hồ sơ xin visa du lịch Canada

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng checklist
Mọi giấy tờ đều phải dịch thuật sang tiếng Anh; có dấu xác nhận công chứng dịch thuật của các công ty dịch thuật hoặc của Sở Tư Pháp. (Trừ hộ chiếu và các giấy tờ đã có sẵn song ngữ) 
Khi sắp xếp hồ sơ, bạn phải để bản tiếng Việt bên trên bản dịch thuật công chứng tương ứng. 
Bước 2: Nộp hồ sơ 
Nộp hồ sơ tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Canada (CVAC – IOM): 
Tại Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy. 
Tại TP. Hồ Chí Minh: Toà nhà PDD, 162 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh 
Bạn mang bộ hồ sơ lên CVAC để nộp. Sau khi kiểm tra xong, bạn sẽ nhận được một bảng liệt kê các loại giấy tờ đã nộp; và được lấy dữ liệu sinh trắc. Sau đó, bạn nộp phí visa và nhận hóa đơn thu tiền. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ Visa Liên Đại Dương qua hotline 028 39 20 24 26 – 0916 08 68 98 để được hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ làm visa Canana mà không cần xếp hàng chờ đợi. 
Bước 3: Nhận kết quả visa và hồ sơ 
Sau khi có kết quả xét duyệt visa, CVAC sẽ liên hệ với bạn để đến nhận kết quả. Khi đến nhận kết quả, hãy mang theo: 
- Bảng liệt kê các loại giấy tờ nộp kèm được cấp lúc nộp hồ sơ. 
- Giấy CMND bản gốc hoặc những lọai giấy tờ khác có hình ảnh nhận dạng, kèm 1 bản sao. 
- Thời gian xét duyệt trung bình là 42 ngày đến 60 ngày.
Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada

3. Kinh nghiệm vàng xin visa du lịch Canada

Không nên để passport trắng
Canada là 1 trong các quốc gia dễ định cư nhất thế giới. Vì thế, quốc gia này khá “khó tính” trong việc xét duyệt visa. Nếu bạn chưa đi du lịch nước ngoài lần nào, hồ sơ xin visa Canada của bạn khó có khả năng được duyệt. 
Một quyển hộ chiếu đẹp, từng đến các nước phát triển như Nhật Bản; Hàn Quốc; Thái Lan; Singapore và các nước Châu Âu, Úc, Mỹ sẽ có cơ hội rất cao. 
Chứng minh tài chính và công việc 
Tỷ lệ đậu visa Canada của bạn sẽ cao hơn với một hồ sơ thể hiện được bạn có 1 công việc ổn định với thu nhập hấp dẫn; bạn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình/ người thân,… Bên cạnh đó, một tài khoản ngân hàng có nhiều tiền cũng như sở hữu nhiều tài sản tại Việt Nam cũng là một khẳng định bạn có ràng buộc lớn tại Việt Nam; và chắc chắn sẽ quay trở về chứ không có ý định định cư tại Canada. 
Sắp xếp hồ sơ hợp lý 
Những giấy tờ trong hồ sơ được sắp xếp theo một bạn có theo 1 trình tự hợp lý cũng là 1 điểm cộng cho hồ sơ xin visa Canada. 
Bình tĩnh khi phỏng vấn 
Không phải tất cả hồ sơ xin visa đi Canada đều cần phỏng vấn. Nhưng dù có bị gọi phỏng vấn, bạn hãy nhớ luôn bình tĩnh, tự tin, trả lời dứt khoát và thẳng thắn.
Trên đây là những kinh nghiệm vàng cho bạn chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Canada tự túc.