stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3939
  [created_approved] => 2019-06-28 10:30:00
  [blog_title] => Chán Biển, Check in Ngay 6 Tiểu Sa Mạc Trong Nước Mùa Hè Này
  [albums] => 62515,62516,62517,62518,62519,62520,62521,62522,62523,62524,62525,62526,62527,62528,62529,62530,62531,62532,62533,62534,62535,62536|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/485755fbf477caf97c753a245d6ec7c6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/de10ab765916fee0db74be9b23251806.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/893a771a28cb42be86045794516d6e4e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72b1320123a212ef2d43bca0b95ee02d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cec40f3030b81cb91759ad4f9db6ef9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dd75dd5988b48e24dee76ba856550996.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f48d9568b46cb1f3a51cc86cffa73440.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/1b3cb052d99a09e7dcffb2d110584de5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/85ea84e964fefe877170487e844b1a36.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d0ad41a2e1b843d0e5d3c718eb2dc56.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4b6726c5b85dae55236a91ce74332e8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/121809ce829ad45599e2f4db980d6ca4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b5de1a15080c6a857445ec1a95af88a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/46f255f6446fca3bf20b25cf22d027e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efea059da1de097a44e67af3998cfb4f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6dd84facc0e49383a347a80844e4a21b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a410abfc0349ffa3793d4b47248b6463.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/26350341e7f365e4679386feb1d4c07b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/be19857a2e1701c3af413fc002b21716.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5ac39cb949813e6600b1625b1b79d2ea.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/254b9cbb01dc8a80f07f3477a6dc0e59.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/55de28f996e759d8f583e30176533ac2.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 8
  [list_auto_comment] => 9686,9687,9688,9689,9691,9692,9693,9696|2019-06-29 15:50:43,2019-06-29 02:56:48,2019-06-29 14:59:00,2019-06-28 23:55:54,2019-07-01 00:07:01,2019-06-30 19:02:56,2019-07-02 09:57:56,2019-07-02 05:02:46
  [tags_destination] => 3196,1904,3228,3191,3197,3229,1741,10877,34,298,300,299,9943,1906,1157,10061,1826|binh-dinh,mui-doi,khanh-hoa,quang-binh,binh-thuan,ninh-thuan,homestay-ninh-thuan,con-cat-quang-phu,bai-trang-mui-dinh,doi-cat-bay,doi-cat-quang-binh,doi-cat-phuong-mai,bau-trang-binh-thuan,bau-trang,phan-thiet,lang-chai-mui-ne,mui-ne|bình Định,Mũi Đôi,khánh hòa,quảng bình,bình thuận,ninh thuận,Homestay Ninh Thuận,Cồn cát Quang Phú,Bãi Tràng - Mũi Dinh,Đồi cát bay,Đồi cát Quảng Bình,Đồi cát Phương Mai,Bàu Trắng Bình Thuận,Bàu Trắng,phan thiết,Làng Chài Mũi Né,Mũi Né|3,0,3,3,3,3,0,3,1,1,1,1,3,0,2,3,0|5057,5058,5059,5060,5061,5062,5063,5064,5065,5066,5067,5068,5069,5070,5071,5072,5073
  [tags] => 7,29|quang-binh,quang-ninh|Quảng Bình,Quảng Ninh
  [blog_updated] => 2019-06-28 11:43:37
  [blog_created] => 2019-06-28 10:30:29
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2606b2678d8f9c4fe8bd224ddf68f300a0043fc5.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => nguyentoan05
  [official_account] => 
  [blog_description] => Chán biển, mùa hè này du lịch ở đâu là thích hợp nhất? Hãy thử ghé đến ngay 6 tiểu sa mạc trong nước mùa hè này nhé.
  [blog_status] => 1
  [blog_slug] => chan-bien-check-in-ngay-6-tieu-sa-mac-trong-nuoc-mua-he-nay
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 5
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [days] => 
  [blog_content] => <div>Ngoài du lịch biển trong mùa hè nắng nóng này, để làm một cái gì đó đặc biệt, ấn tượng sao bạn không thử check in những&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan05/post/chan-bien-check-in-ngay-6-tieu-sa-mac-trong-nuoc-mua-he-nay-3939" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">tiểu sa mạc tuyệt đẹp</a>&nbsp;ở Quảng Bình, Ninh Thuận... đang được các tín đồ mê sống ảo yêu thích khi hè đến. </div><div><div contenteditable="false" name="53f72b32-e8a9-3340-fbf9-74e8a49149b6-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="53f72b32-e8a9-3340-fbf9-74e8a49149b6" name="53f72b32-e8a9-3340-fbf9-74e8a49149b6-c"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/quang-binh/doi-cat-quang-binh" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đồi cát Quang Phú (Quảng Bình)</a></h2></div></div><div> </div><div>Du lịch Quảng Bình không chỉ có động Thiên Đường, nước Mọc... Quảng Bình còn sở hữu đồi cát Quang Phú, tiểu sa mạc lý tưởng để bạn thỏa sức check-in, sống ảo. Từ sáng tới chiều, màu sắc của cát sẽ thay đổi kỳ diệu theo đường di chuyển của Mặt Trời. Cát từ trắng tinh lúc bình minh chuyển sang vàng rực lúc nắng lên tới đỉnh đầu và nhuộm màu xám trắng khi chiều tối.<br></div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="caba5d7d-5e3c-cc82-ae7f-1372ae721be9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="caba5d7d-5e3c-cc82-ae7f-1372ae721be9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/55de28f996e759d8f583e30176533ac2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/55de28f996e759d8f583e30176533ac2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="55de28f996e759d8f583e30176533ac2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/55de28f996e759d8f583e30176533ac2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="8d90326b-a64e-b48b-9d23-e1f45de30e13" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="55de28f996e759d8f583e30176533ac2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="caba5d7d-5e3c-cc82-ae7f-1372ae721be9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/254b9cbb01dc8a80f07f3477a6dc0e59.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/254b9cbb01dc8a80f07f3477a6dc0e59.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="254b9cbb01dc8a80f07f3477a6dc0e59.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/254b9cbb01dc8a80f07f3477a6dc0e59.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1080" photoid="800901ad-757d-4051-b7e6-d47e1f98e7a7" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="254b9cbb01dc8a80f07f3477a6dc0e59.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="caba5d7d-5e3c-cc82-ae7f-1372ae721be9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5ac39cb949813e6600b1625b1b79d2ea.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5ac39cb949813e6600b1625b1b79d2ea.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5ac39cb949813e6600b1625b1b79d2ea.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5ac39cb949813e6600b1625b1b79d2ea.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="888" photoid="37c150b0-6768-232e-34ef-3d50a40f9eaa" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5ac39cb949813e6600b1625b1b79d2ea.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="caba5d7d-5e3c-cc82-ae7f-1372ae721be9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/be19857a2e1701c3af413fc002b21716.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/be19857a2e1701c3af413fc002b21716.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="be19857a2e1701c3af413fc002b21716.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/be19857a2e1701c3af413fc002b21716.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="812" photoid="097c7d65-4575-27d4-ab91-41bb9e87d80e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="be19857a2e1701c3af413fc002b21716.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="caba5d7d-5e3c-cc82-ae7f-1372ae721be9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/26350341e7f365e4679386feb1d4c07b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/26350341e7f365e4679386feb1d4c07b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="26350341e7f365e4679386feb1d4c07b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/26350341e7f365e4679386feb1d4c07b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="660" h="824" photoid="90d99dfe-2f89-7145-d2db-5bc7332b851b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="26350341e7f365e4679386feb1d4c07b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="b16675fd-c8d4-1383-ae36-f0e62df72f40-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b16675fd-c8d4-1383-ae36-f0e62df72f40" name="b16675fd-c8d4-1383-ae36-f0e62df72f40-c"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/binh-thuan/doi-cat-bay" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đồi cát Mũi Né (Bình Thuận)</a></h2></div></div><div>Mũi né, hay còn gọi là đồi cát bay, là&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">địa điểm du lịch</a>&nbsp;biển nổi tiếng của Bình Thuận, nhưng lại có diện tích vùng sa mạc hóa khá rộng lớn. Tại đây, cồn cát Bàu Trắng là nơi hấp dẫn du khách lui tới nhất. Gió thổi liên tục khiến địa hình của những đồi cát "thiên biến vạn hóa" theo thời gian. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="74306c34-cba6-0f0e-f5b8-02173d3c9c68">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74306c34-cba6-0f0e-f5b8-02173d3c9c68" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a410abfc0349ffa3793d4b47248b6463.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a410abfc0349ffa3793d4b47248b6463.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a410abfc0349ffa3793d4b47248b6463.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a410abfc0349ffa3793d4b47248b6463.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="750" photoid="a0e56850-f391-81f8-ba90-22cb844ae879" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a410abfc0349ffa3793d4b47248b6463.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74306c34-cba6-0f0e-f5b8-02173d3c9c68" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6dd84facc0e49383a347a80844e4a21b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6dd84facc0e49383a347a80844e4a21b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6dd84facc0e49383a347a80844e4a21b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/6dd84facc0e49383a347a80844e4a21b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1440" photoid="491bd0a3-5f65-3192-9c0a-20b911e3221d" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6dd84facc0e49383a347a80844e4a21b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74306c34-cba6-0f0e-f5b8-02173d3c9c68" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efea059da1de097a44e67af3998cfb4f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efea059da1de097a44e67af3998cfb4f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="efea059da1de097a44e67af3998cfb4f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/efea059da1de097a44e67af3998cfb4f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="797" photoid="14e05499-3883-a5e9-9120-4d07fa1b3c39" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="efea059da1de097a44e67af3998cfb4f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74306c34-cba6-0f0e-f5b8-02173d3c9c68" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/46f255f6446fca3bf20b25cf22d027e5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/46f255f6446fca3bf20b25cf22d027e5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="46f255f6446fca3bf20b25cf22d027e5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/46f255f6446fca3bf20b25cf22d027e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1440" h="1152" photoid="83220454-e67c-c156-8222-61944fe56e87" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="46f255f6446fca3bf20b25cf22d027e5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="74306c34-cba6-0f0e-f5b8-02173d3c9c68" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b5de1a15080c6a857445ec1a95af88a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b5de1a15080c6a857445ec1a95af88a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2b5de1a15080c6a857445ec1a95af88a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2b5de1a15080c6a857445ec1a95af88a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="480" h="480" photoid="99356e3e-9e6f-70f7-2558-bd11a632b84c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2b5de1a15080c6a857445ec1a95af88a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/kinh-nghiem-du-lich-quang-binh-cuc-chi-tiet-danh-cho-gia-dinh-869/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="4ad24097-adc5-50af-b6a6-26a5544f6a64-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4ad24097-adc5-50af-b6a6-26a5544f6a64" name="4ad24097-adc5-50af-b6a6-26a5544f6a64-c">Đồi cát Mũi Dinh (Ninh Thuận)</h2></div></div><div>Đồi cát Mũi Dinh cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) khoảng 30 km theo hướng nam. Đồi cát được nhiều người biết đến nhờ cảnh chính trong bộ phim Dấu chân du mục nổi tiếng bởi khung cảnh hoang sơ với bãi cát vàng và những hòn núi đá bí ẩn. Tới đây, bạn sẽ được trải nghiệm dạo quanh sa mạc trên chiếc máy cày thú vị. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="121809ce829ad45599e2f4db980d6ca4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/121809ce829ad45599e2f4db980d6ca4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/121809ce829ad45599e2f4db980d6ca4.jpg" w="960" h="686"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="bfd2c5f1-0af2-6d07-2098-42b99846ce7d-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="bfd2c5f1-0af2-6d07-2098-42b99846ce7d" name="bfd2c5f1-0af2-6d07-2098-42b99846ce7d-c">Đồi cát Nam Cương (Ninh Thuận)</h2></div></div><div>Cách Mũi Dinh không xa, đồi cát Nam Cương cũng là điểm đến để khám phá những chân trời chưa nhiều người biết đến. Trên vùng đất người Chăm sinh sống, dưới cái nắng đổ lửa như ngắt đường sinh sống của thực vật, tiểu sa mạc ngút mắt chỉ một màu vàng rực trải dài ra bờ biển Đông Hải và dãy núi Chà Bang. Thời điểm từ 5-7h và 15h-18h là thời điểm lý tưởng thu hút khách tham quan bởi thời điểm đó cát bớt nóng, không gắt và dễ chịu hơn. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="bdfa4514-f5cd-5586-58e3-b94b7086efdb">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bdfa4514-f5cd-5586-58e3-b94b7086efdb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4b6726c5b85dae55236a91ce74332e8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4b6726c5b85dae55236a91ce74332e8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b4b6726c5b85dae55236a91ce74332e8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4b6726c5b85dae55236a91ce74332e8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="483" photoid="84fbadb4-69d1-3d35-87c9-e0ca04a7f98c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b4b6726c5b85dae55236a91ce74332e8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bdfa4514-f5cd-5586-58e3-b94b7086efdb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d0ad41a2e1b843d0e5d3c718eb2dc56.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d0ad41a2e1b843d0e5d3c718eb2dc56.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2d0ad41a2e1b843d0e5d3c718eb2dc56.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2d0ad41a2e1b843d0e5d3c718eb2dc56.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="750" photoid="4793e133-ba88-abf2-1bdb-e43b693e9ace" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2d0ad41a2e1b843d0e5d3c718eb2dc56.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bdfa4514-f5cd-5586-58e3-b94b7086efdb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/85ea84e964fefe877170487e844b1a36.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/85ea84e964fefe877170487e844b1a36.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="85ea84e964fefe877170487e844b1a36.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/85ea84e964fefe877170487e844b1a36.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="427" photoid="c2434240-23ca-ea05-223b-abe60c3fd765" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="85ea84e964fefe877170487e844b1a36.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bdfa4514-f5cd-5586-58e3-b94b7086efdb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/1b3cb052d99a09e7dcffb2d110584de5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/1b3cb052d99a09e7dcffb2d110584de5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1b3cb052d99a09e7dcffb2d110584de5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/1b3cb052d99a09e7dcffb2d110584de5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="720" photoid="ddadbbe4-3808-a79a-941c-216fd67b77b8" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1b3cb052d99a09e7dcffb2d110584de5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="bdfa4514-f5cd-5586-58e3-b94b7086efdb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f48d9568b46cb1f3a51cc86cffa73440.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f48d9568b46cb1f3a51cc86cffa73440.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f48d9568b46cb1f3a51cc86cffa73440.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f48d9568b46cb1f3a51cc86cffa73440.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="6767225e-7fd5-1ebf-96b6-ec9a83f282cf" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f48d9568b46cb1f3a51cc86cffa73440.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/bexinhbekieu_bedabietyeu84868872/post/review-quang-binh-3-ngay-2-dem-2220/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="ac7f3adf-2dae-60de-46b2-999774476aa9-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ac7f3adf-2dae-60de-46b2-999774476aa9" name="ac7f3adf-2dae-60de-46b2-999774476aa9-c">Đồi cát Mũi Đôi (Khánh Hòa)</h2></div></div><div>Không là điểm du lịch thu hút tấp nập du khách, đồi cát Mũi Đôi ở Khánh Hòa nổi bật với khung cảnh yên bình, vắng vẻ, lãng mạn bên bờ biển xanh trong. Điểm dừng chân này được rất nhiều phượt thủ yêu thích trên cung đường chinh phục cực Đông Tổ quốc.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5ac3d9f8-5623-f6b7-e4f5-a55cabeef64e">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5ac3d9f8-5623-f6b7-e4f5-a55cabeef64e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dd75dd5988b48e24dee76ba856550996.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dd75dd5988b48e24dee76ba856550996.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dd75dd5988b48e24dee76ba856550996.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dd75dd5988b48e24dee76ba856550996.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="720" photoid="1f96a3ff-78e6-e7db-3429-4a0b689c7d8f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dd75dd5988b48e24dee76ba856550996.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5ac3d9f8-5623-f6b7-e4f5-a55cabeef64e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cec40f3030b81cb91759ad4f9db6ef9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cec40f3030b81cb91759ad4f9db6ef9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0cec40f3030b81cb91759ad4f9db6ef9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0cec40f3030b81cb91759ad4f9db6ef9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="814" h="541" photoid="d3d4d8a2-b8dd-5cc9-5f16-6ad5f4134ff3" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0cec40f3030b81cb91759ad4f9db6ef9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5ac3d9f8-5623-f6b7-e4f5-a55cabeef64e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72b1320123a212ef2d43bca0b95ee02d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72b1320123a212ef2d43bca0b95ee02d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="72b1320123a212ef2d43bca0b95ee02d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/72b1320123a212ef2d43bca0b95ee02d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="750" photoid="5c968e9b-f43a-4d0d-553c-a82f454e9210" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="72b1320123a212ef2d43bca0b95ee02d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5ac3d9f8-5623-f6b7-e4f5-a55cabeef64e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/893a771a28cb42be86045794516d6e4e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/893a771a28cb42be86045794516d6e4e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="893a771a28cb42be86045794516d6e4e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/893a771a28cb42be86045794516d6e4e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="644" photoid="2e5062eb-994a-9352-0a22-7d6e6c390f82" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="893a771a28cb42be86045794516d6e4e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5ac3d9f8-5623-f6b7-e4f5-a55cabeef64e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/de10ab765916fee0db74be9b23251806.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/de10ab765916fee0db74be9b23251806.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="de10ab765916fee0db74be9b23251806.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/de10ab765916fee0db74be9b23251806.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="932" photoid="d30330a6-27f0-4353-8644-843bb35e1157" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="de10ab765916fee0db74be9b23251806.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="4852e1a1-252a-fc68-8801-791a18a859df-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4852e1a1-252a-fc68-8801-791a18a859df" name="4852e1a1-252a-fc68-8801-791a18a859df-c"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/binh-dinh/doi-cat-phuong-mai" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đồi cát Phương Mai (Bình Định)</a></h2></div></div><div>Nhắc đến Quy Nhơn (Bình Định), hầu hết ai cũng nghĩ tới Eo Gió, đảo Kỳ Co, Cù Lao Xanh...mà quên đi đồi cát Phương Mai, điểm check in mộng mơ cạnh bãi biển Nhơn Lý. Được mệnh danh là đồi cát đẹp nhất miền Trung. Nếu có dịp đến Phương Mai, bạn đừng bỏ qua thời điểm bình minh hay hoàng hôn, đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày tại tiểu sa mạc. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="485755fbf477caf97c753a245d6ec7c6.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/485755fbf477caf97c753a245d6ec7c6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/485755fbf477caf97c753a245d6ec7c6.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/knigh.gody/post/lich-trinh-goi-y-du-lich-quang-ninh-trong-3-ngay-2-dem-cuc-chi-tiet-897/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div> </div><div>Trên là 6 tiểu sa mạc check in độc là trong mùa hè này bạn nên ghé đến. Hi vọng bạn có một mùa hè với nhiều cảm xúc và mới lạ nhé.</div><div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/haitrang.herowing8719/post/du-lich-co-to-de-mua-mai-tuoi-mat-thanh-xuan-1291" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Du lịch Cô Tô - để mùa mãi tươi mát thanh xuân</a></div><div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nhugody959996/post/du-lich-quan-lan-dung-bo-quen-7-mon-hai-san-sieu-ngon-nay-382" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Du lịch Quan Lạn đừng bỏ quên 7 món hải sản siêu ngon này!</a></div>
  [total_comment] => 1
  [user_name] => Huyền Trang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan05/113676790-20180926171748.jpg
  [follower_n] => 4566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Chán Biển, Check in Ngay 6 Tiểu Sa Mạc Trong Nước Mùa Hè Này

Chán biển, mùa hè này du lịch ở đâu là thích hợp nhất? Hãy thử ghé đến ngay 6 tiểu sa mạc trong nước mùa hè này nhé.

Quảng Bình Quảng Ninh
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Ngoài du lịch biển trong mùa hè nắng nóng này, để làm một cái gì đó đặc biệt, ấn tượng sao bạn không thử check in những tiểu sa mạc tuyệt đẹp ở Quảng Bình, Ninh Thuận... đang được các tín đồ mê sống ảo yêu thích khi hè đến.
Du lịch Quảng Bình không chỉ có động Thiên Đường, nước Mọc... Quảng Bình còn sở hữu đồi cát Quang Phú, tiểu sa mạc lý tưởng để bạn thỏa sức check-in, sống ảo. Từ sáng tới chiều, màu sắc của cát sẽ thay đổi kỳ diệu theo đường di chuyển của Mặt Trời. Cát từ trắng tinh lúc bình minh chuyển sang vàng rực lúc nắng lên tới đỉnh đầu và nhuộm màu xám trắng khi chiều tối.
Mũi né, hay còn gọi là đồi cát bay, là địa điểm du lịch biển nổi tiếng của Bình Thuận, nhưng lại có diện tích vùng sa mạc hóa khá rộng lớn. Tại đây, cồn cát Bàu Trắng là nơi hấp dẫn du khách lui tới nhất. Gió thổi liên tục khiến địa hình của những đồi cát "thiên biến vạn hóa" theo thời gian.

Đồi cát Mũi Dinh (Ninh Thuận)

Đồi cát Mũi Dinh cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) khoảng 30 km theo hướng nam. Đồi cát được nhiều người biết đến nhờ cảnh chính trong bộ phim Dấu chân du mục nổi tiếng bởi khung cảnh hoang sơ với bãi cát vàng và những hòn núi đá bí ẩn. Tới đây, bạn sẽ được trải nghiệm dạo quanh sa mạc trên chiếc máy cày thú vị.

Đồi cát Nam Cương (Ninh Thuận)

Cách Mũi Dinh không xa, đồi cát Nam Cương cũng là điểm đến để khám phá những chân trời chưa nhiều người biết đến. Trên vùng đất người Chăm sinh sống, dưới cái nắng đổ lửa như ngắt đường sinh sống của thực vật, tiểu sa mạc ngút mắt chỉ một màu vàng rực trải dài ra bờ biển Đông Hải và dãy núi Chà Bang. Thời điểm từ 5-7h và 15h-18h là thời điểm lý tưởng thu hút khách tham quan bởi thời điểm đó cát bớt nóng, không gắt và dễ chịu hơn.

Đồi cát Mũi Đôi (Khánh Hòa)

Không là điểm du lịch thu hút tấp nập du khách, đồi cát Mũi Đôi ở Khánh Hòa nổi bật với khung cảnh yên bình, vắng vẻ, lãng mạn bên bờ biển xanh trong. Điểm dừng chân này được rất nhiều phượt thủ yêu thích trên cung đường chinh phục cực Đông Tổ quốc.
Nhắc đến Quy Nhơn (Bình Định), hầu hết ai cũng nghĩ tới Eo Gió, đảo Kỳ Co, Cù Lao Xanh...mà quên đi đồi cát Phương Mai, điểm check in mộng mơ cạnh bãi biển Nhơn Lý. Được mệnh danh là đồi cát đẹp nhất miền Trung. Nếu có dịp đến Phương Mai, bạn đừng bỏ qua thời điểm bình minh hay hoàng hôn, đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày tại tiểu sa mạc.
Trên là 6 tiểu sa mạc check in độc là trong mùa hè này bạn nên ghé đến. Hi vọng bạn có một mùa hè với nhiều cảm xúc và mới lạ nhé.
Du lịch Cô Tô - để mùa mãi tươi mát thanh xuân
Du lịch Quan Lạn đừng bỏ quên 7 món hải sản siêu ngon này!