stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1282
  [created_approved] => 2018-10-15 08:40:00
  [blog_title] => Du lịch Lào - Thiên đường ẩn giấu trong Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo
  [albums] => 20341,20342,20343,20344,20345,20346,20347,20348,20349,20350,20351,20352,20353,20354,20355,20356,20357|9dc2b682db7137401a5811204d2c1713.jpg,2e725adba4aa77fe3a7ae653860ee51e.jpg,0937c380a1c9f5375af5c57ef532b22b.jpg,a53b978e1e40733e611b3fbeb68969ed.jpg,a31992089db6cf0804606da5c980e917.jpg,4515402590d4fb3a1847a67d7e829253.jpg,8f96dc715d4be526ffeb72722d2b6ae0.jpg,99fb35ebcbdf21093db27c4d12b1b7ba.jpg,04dacb6b2a8ad6b27d4830116607cc3b.jpg,f9f92dfb85e9be46dff8c0c14283bb4e.jpg,b629893ed7e03934d5fe732c4d2ee60f.jpg,50653587fe25ca3b5ac12fa0819c1c92.jpg,00c9434b10c16480250f48a422c544d0.jpg,b21ab29c4ba6f83a914ae4c25fe637e3.jpg,310a2a582e05da1d2573fb38333c2a20.jpg,eba423c3fab9b67727eb6adc55e8b5d0.jpg,ebb754afed49614c4468dcd1f76c47c6.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am,public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2018-10-03 23:03:41
  [blog_created] => 2018-10-03 14:15:32
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2fdae0e1ddd3605755fa754254b877dffbb81bdc.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => n2203am
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Bạn có biết ở Lào đang ẩn giấu một thiên đường nhiệt đới đẹp đến ngỡ ngàng không? Cùng mình khám phá Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo xem tại sao nơi đây được khách du lịch khắp nơi trên thế giới yêu thích đến thế nhé!
  [blog_slug] => du-lich-lao-thien-duong-an-giau-trong-khu-bao-ton-tu-nhien-bokeo
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Đến khu bảo tồn tự nhiên Bokeo bạn sẽ chẳng thể nào quên những tán rừng nhiệt đới xanh mát, những căn nhà trên cây ngộ nghĩnh, những cây cầu khỉ và cầu treo chẳng dễ đi chút nào. Bokeo là một tỉnh thuộc miền Tây Bắc Lào. thủ phủ của Bokeo là Ban Houayxay giáp với tỉnh Chiang Khong của Thái Lan trên dòng Mekong.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ebb754afed49614c4468dcd1f76c47c6.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ebb754afed49614c4468dcd1f76c47c6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/ebb754afed49614c4468dcd1f76c47c6.jpg" w="1000" h="563"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="eba423c3fab9b67727eb6adc55e8b5d0.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/eba423c3fab9b67727eb6adc55e8b5d0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/eba423c3fab9b67727eb6adc55e8b5d0.jpg" w="1000" h="562"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="310a2a582e05da1d2573fb38333c2a20.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/310a2a582e05da1d2573fb38333c2a20.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/310a2a582e05da1d2573fb38333c2a20.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo được thành lập từ những năm 2004 với nhiệm vụ bảo tồn 123.000 ha rừng nhiệt đới nguyên sinh. Khu rừng này là một địa điểm có sự đa dạng sinh học hiếm thấy với những loài thú như hổ, gấu, voi, vượn, trâu… và nhiều loài chim cùng côn trùng sinh sống.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="5d61e7cb-3f5b-677d-f94f-2ed954d51c69">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d61e7cb-3f5b-677d-f94f-2ed954d51c69" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b21ab29c4ba6f83a914ae4c25fe637e3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b21ab29c4ba6f83a914ae4c25fe637e3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b21ab29c4ba6f83a914ae4c25fe637e3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b21ab29c4ba6f83a914ae4c25fe637e3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="964" h="1029" photoid="7919b755-55d4-20f2-9490-dd41a280eb9d" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b21ab29c4ba6f83a914ae4c25fe637e3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d61e7cb-3f5b-677d-f94f-2ed954d51c69" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/00c9434b10c16480250f48a422c544d0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/00c9434b10c16480250f48a422c544d0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="00c9434b10c16480250f48a422c544d0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/00c9434b10c16480250f48a422c544d0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="683" photoid="d17faa37-33f4-82f7-c735-ad240345d885" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="00c9434b10c16480250f48a422c544d0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d61e7cb-3f5b-677d-f94f-2ed954d51c69" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/50653587fe25ca3b5ac12fa0819c1c92.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/50653587fe25ca3b5ac12fa0819c1c92.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="50653587fe25ca3b5ac12fa0819c1c92.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/50653587fe25ca3b5ac12fa0819c1c92.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1600" h="1200" photoid="034207f9-a91c-b551-5a31-c9f8793dc763" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="50653587fe25ca3b5ac12fa0819c1c92.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="5d61e7cb-3f5b-677d-f94f-2ed954d51c69" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b629893ed7e03934d5fe732c4d2ee60f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b629893ed7e03934d5fe732c4d2ee60f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b629893ed7e03934d5fe732c4d2ee60f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/b629893ed7e03934d5fe732c4d2ee60f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1400" h="933" photoid="1803f32b-d519-dfb5-c180-179393fbe710" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b629893ed7e03934d5fe732c4d2ee60f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Đặt chân tới đây là tới với vùng đất đầy sự bao la, hùng vĩ với những ngôi nhà nhỏ hết sức thú vị nằm trên ngọn cây. Tại Bokeo, du khách sẽ được trải nghiệm đu dây cáp di chuyển tới các ngôi nhà trên cây hoặc trải nghiệm sự chông chênh trên những chiếc cầu khỉ. Điểm nhấn chính là nằm ở sự hoang sơ hoàn toàn khác biệt đã làm cho địa danh Bokeo cực kỳ thu hút sự chú ý của khách du lịch.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f9f92dfb85e9be46dff8c0c14283bb4e.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f9f92dfb85e9be46dff8c0c14283bb4e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/f9f92dfb85e9be46dff8c0c14283bb4e.jpg" w="1024" h="681"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="04dacb6b2a8ad6b27d4830116607cc3b.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/04dacb6b2a8ad6b27d4830116607cc3b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/04dacb6b2a8ad6b27d4830116607cc3b.jpg" w="1024" h="576"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="99fb35ebcbdf21093db27c4d12b1b7ba.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/99fb35ebcbdf21093db27c4d12b1b7ba.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/99fb35ebcbdf21093db27c4d12b1b7ba.jpg" w="990" h="659"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Một phần khu bảo tồn tự nhiên Bokeo còn được quy hoạch cho người dân sử dụng vào mục đích canh tác và một phần dành cho việc du lịch sinh thái.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8f96dc715d4be526ffeb72722d2b6ae0.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8f96dc715d4be526ffeb72722d2b6ae0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/8f96dc715d4be526ffeb72722d2b6ae0.jpg" w="960" h="1200"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Điều hành và bảo vệ khu bảo tồn tự nhiên Bokeo là khu du lịch The Gibbon Experience, được sự cho phép của chính phủ Lào từ những năm 2007. Họ khai thác du lịch theo chiều hướng vẫn giữ gìn được thiên nhiên, tạo công ăn việc làm cho những lao động địa phương, hỗ trợ người dân bản địa phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là một hình mẫu cho du lịch sinh thái theo hình thức tự nhiên, khám phá và bảo vệ môi trường.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f806fd4a-cba7-6bae-7248-0252661bf9ef">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f806fd4a-cba7-6bae-7248-0252661bf9ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/4515402590d4fb3a1847a67d7e829253.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/4515402590d4fb3a1847a67d7e829253.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4515402590d4fb3a1847a67d7e829253.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/4515402590d4fb3a1847a67d7e829253.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2048" h="1360" photoid="43fe5268-9e48-64a1-5281-d09f1ef71a93" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="4515402590d4fb3a1847a67d7e829253.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f806fd4a-cba7-6bae-7248-0252661bf9ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a31992089db6cf0804606da5c980e917.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a31992089db6cf0804606da5c980e917.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a31992089db6cf0804606da5c980e917.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a31992089db6cf0804606da5c980e917.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1280" h="720" photoid="c8ea8e7c-c50f-aba2-9c57-5dd525a7c1dd" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="a31992089db6cf0804606da5c980e917.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f806fd4a-cba7-6bae-7248-0252661bf9ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a53b978e1e40733e611b3fbeb68969ed.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a53b978e1e40733e611b3fbeb68969ed.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a53b978e1e40733e611b3fbeb68969ed.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/a53b978e1e40733e611b3fbeb68969ed.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="550" h="367" photoid="cf882a5e-386a-cd8b-9be9-57301a984bcf" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="a53b978e1e40733e611b3fbeb68969ed.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f806fd4a-cba7-6bae-7248-0252661bf9ef" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0937c380a1c9f5375af5c57ef532b22b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0937c380a1c9f5375af5c57ef532b22b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0937c380a1c9f5375af5c57ef532b22b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/0937c380a1c9f5375af5c57ef532b22b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="762" h="571" photoid="58dd19f5-fd5e-34fe-4933-51cf25779994" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="0937c380a1c9f5375af5c57ef532b22b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Còn chần chờ gì nữa mà không xách balo lên mà khám phá Bokeo thôi nào. Đừng bỏ lỡ giây phút nào của tuổi trẻ cả, và chẳng đâu xa xôi khi ngay nước láng giềng&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/thienthunguyen/post/du-lich-lao-top-10-diem-den-dep-nhat-tai-lao-khong-the-bo-qua-1271" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Lào</a>&nbsp;đã có một thiên đường tuyệt vời cho bạn đến khám phá, trải nghiệm cuộc sống "Tarzan" như thế.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2e725adba4aa77fe3a7ae653860ee51e.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2e725adba4aa77fe3a7ae653860ee51e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/2e725adba4aa77fe3a7ae653860ee51e.jpg" w="1024" h="767"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9dc2b682db7137401a5811204d2c1713.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9dc2b682db7137401a5811204d2c1713.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/n2203am/9dc2b682db7137401a5811204d2c1713.jpg" w="1000" h="562"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Theo Phong Châu</i></div><div class=""><i>Hình: Sưu tầm</i></div><div class=""><i><br></i></div><div class=""><i>Xem thêm:</i></div><div class=""><i>-&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/thienthunguyen/post/du-lich-lao-top-10-diem-den-dep-nhat-tai-lao-khong-the-bo-qua-1271" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Top 10 điểm đến đẹp nhất ở Lào</a></div><div class="">-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/nguyentoan04/post/kinh-nghiem-du-lich-vang-vieng-lao-1270" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Kinh nghiệm du lịch Vang Vieng - Lào</a></div><div class="">-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/nhugody959996/post/kinh-nghiem-du-lich-lao-tu-tuc-tu-a-z-833" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Kinh nghiệm du lịch Lào tự túc từ A đến Z</a></div><div class="">-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/feeds/kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-lao-bang-xe-gan-may-012-99" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Hướng dận cách phượt Lào bằng xe máy</a></div><div class=""></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Hoàng Nam
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/n2203am/64358504-20180726095335.jpg
  [follower_n] => 4565
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Du lịch Lào - Thiên đường ẩn giấu trong Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo

Bạn có biết ở Lào đang ẩn giấu một thiên đường nhiệt đới đẹp đến ngỡ ngàng không? Cùng mình khám phá Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo xem tại sao nơi đây được khách du lịch khắp nơi trên thế giới yêu thích đến thế nhé!

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Đến khu bảo tồn tự nhiên Bokeo bạn sẽ chẳng thể nào quên những tán rừng nhiệt đới xanh mát, những căn nhà trên cây ngộ nghĩnh, những cây cầu khỉ và cầu treo chẳng dễ đi chút nào. Bokeo là một tỉnh thuộc miền Tây Bắc Lào. thủ phủ của Bokeo là Ban Houayxay giáp với tỉnh Chiang Khong của Thái Lan trên dòng Mekong.
Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo được thành lập từ những năm 2004 với nhiệm vụ bảo tồn 123.000 ha rừng nhiệt đới nguyên sinh. Khu rừng này là một địa điểm có sự đa dạng sinh học hiếm thấy với những loài thú như hổ, gấu, voi, vượn, trâu… và nhiều loài chim cùng côn trùng sinh sống.
Đặt chân tới đây là tới với vùng đất đầy sự bao la, hùng vĩ với những ngôi nhà nhỏ hết sức thú vị nằm trên ngọn cây. Tại Bokeo, du khách sẽ được trải nghiệm đu dây cáp di chuyển tới các ngôi nhà trên cây hoặc trải nghiệm sự chông chênh trên những chiếc cầu khỉ. Điểm nhấn chính là nằm ở sự hoang sơ hoàn toàn khác biệt đã làm cho địa danh Bokeo cực kỳ thu hút sự chú ý của khách du lịch.
Một phần khu bảo tồn tự nhiên Bokeo còn được quy hoạch cho người dân sử dụng vào mục đích canh tác và một phần dành cho việc du lịch sinh thái.
Điều hành và bảo vệ khu bảo tồn tự nhiên Bokeo là khu du lịch The Gibbon Experience, được sự cho phép của chính phủ Lào từ những năm 2007. Họ khai thác du lịch theo chiều hướng vẫn giữ gìn được thiên nhiên, tạo công ăn việc làm cho những lao động địa phương, hỗ trợ người dân bản địa phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là một hình mẫu cho du lịch sinh thái theo hình thức tự nhiên, khám phá và bảo vệ môi trường.
Còn chần chờ gì nữa mà không xách balo lên mà khám phá Bokeo thôi nào. Đừng bỏ lỡ giây phút nào của tuổi trẻ cả, và chẳng đâu xa xôi khi ngay nước láng giềng Lào đã có một thiên đường tuyệt vời cho bạn đến khám phá, trải nghiệm cuộc sống "Tarzan" như thế.
Theo Phong Châu
Hình: Sưu tầm

Xem thêm:
Top 10 điểm đến đẹp nhất ở Lào
Kinh nghiệm du lịch Vang Vieng - Lào
Kinh nghiệm du lịch Lào tự túc từ A đến Z
Hướng dận cách phượt Lào bằng xe máy