stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2976
  [created_approved] => 2019-03-14 21:30:00
  [blog_title] => Chùa Tam Chúc chốn bồng lai tiên cảnh giữa trần gian
  [albums] => 49080,49081,49082,49083,49084,49085,49086,49087,49088,49089,49090,49091,49092,49093,49094,49095,49096,49097,49098,49099,49100,49101,49102,49103,49104,49105,49106,49107,49108,49109,49110,49111,49112,49113,49114,49115,49116|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/3778abc405780b00ec1190be94418517.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c99ee227f0373785ab89ffd92250e35d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/8f63fc460e743651a6906d5f4721a7df.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/fc20c7f34dab86c07f6a2e2cb2f4e004.jpeg,17e4e21c7ad782b9ea52831e1b5abc6e.jpeg,ab392e38df29c489832fa6140e486183.jpeg,77b6d108af25b461aabd1f3cf12dda93.jpeg,3f8e61d48e2289884db7921c8d22258a.jpeg,4026d21b12b15adb8fcb46947d34d290.jpeg,8bad790de565f5846102f8abc1c51f3e.jpeg,722153fa1e81374c4f4a3ff23130f5bd.jpeg,4fc8b27f04781f2ed1886ee4b1853ed2.jpeg,ea28fde9bea3827f34b25ab73b518375.jpeg,83486726109e2ea410a86bc27541a5c3.jpeg,89e007eb19ee0461678649cf683d4916.jpeg,b364773f4f259b3ec6e56b1341c7eab9.jpeg,be357b7105a7bc72ea4c67c46e62314d.jpeg,88d6fdbd5c4e8cdc6bfd26e7884966a2.jpeg,ed1e39450c3019dcb2bf41969b24ea03.jpeg,e62a69459c58594af8de033b045bf4af.jpeg,1348b9bde3228b0d54262b3dc0bfd977.jpeg,62d86f9ed139b50e72ea0d51710038e2.jpeg,db1558c2a1ace3b0d57aead539d630e7.jpeg,900085cc09a5700728d7f137bb314eee.jpeg,a340cdbb4a792ab36b5510b25368d2b8.jpeg,392ac2085b2bb62db1be82d5228074f3.jpeg,ec41706cb9596ca562eeb884234d9154.jpeg,36a41441318eb6c15e7dcd45de52d4b2.jpeg,b0bb00c662fe477683ea190c11283b13.jpeg,15644e52d7a142de7d59a683b23be889.jpeg,7306654b00d8cd0e4540c2062c5fd31a.jpeg,233d392ad11dbf2d1e616825a9e90706.jpeg,11ae167aa07165aeb3541c7f58e3e26f.jpeg,31a18dacab199ed815d88b35dbffbb71.jpeg,9277b80240bf55bf9f32bfb989fd9c11.jpeg,4543daa54bc9535260de21bbf204907f.jpeg,556e66a6cdf641ac4df3593b6ee4514e.jpeg|public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148,public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148|2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
  [total_auto_comment] => 12
  [list_auto_comment] => 5084,5085,5086,5087,5088,5089,5090,5091,5092,5093,5094,5095|2019-03-15 16:48:23,2019-03-16 00:45:14,2019-03-15 16:45:21,2019-03-15 19:51:22,2019-03-16 11:37:11,2019-03-16 01:40:07,2019-03-17 20:39:22,2019-03-17 22:47:12,2019-03-17 23:45:02,2019-03-17 09:36:03,2019-03-17 12:47:20,2019-03-14 20:51:16
  [tags_destination] => 6424|khu-du-lich-tam-chuc|Khu du lịch Tam Chúc|3|1173
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-03-13 10:31:07
  [blog_created] => 2019-03-13 05:57:07
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/770db14ae87a5d433dedc6cd10c9a89b89e7b552.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => min.263965148
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Chùa Tam Chúc chốn bồng lai tiên cảnh giữa trần gian.
  [blog_slug] => chua-tam-chuc-chon-bong-lai-tien-canh-giua-tran-gian
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fc20c7f34dab86c07f6a2e2cb2f4e004.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/fc20c7f34dab86c07f6a2e2cb2f4e004.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/fc20c7f34dab86c07f6a2e2cb2f4e004.jpeg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div>Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao là một quần thể tâm linh lớn, tọa lạc trên mảnh đất Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam. Nơi đây nằm cách thành phố Hà Nội khoảng 60km.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8f63fc460e743651a6906d5f4721a7df.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/8f63fc460e743651a6906d5f4721a7df.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/8f63fc460e743651a6906d5f4721a7df.jpeg" w="1024" h="1280"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Đây chính là ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Đông Nam Á và cũng chính là địa điểm được lựa chọn làm nơi đăng cai Đại lễ Phật giáo Thế giới Veskas 2019.<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c99ee227f0373785ab89ffd92250e35d.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c99ee227f0373785ab89ffd92250e35d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/c99ee227f0373785ab89ffd92250e35d.jpeg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><span >Hiện tại đang được xây dựng và đã đưa vào hoạt động một số khu vực. Dự kiến hoàn thành xong vào năm 2048.</span></div><div class="">Từ Hà Nội, đi theo cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về tt Ba Sao.</div><div class="">Giá vé: giá vé gửi xe là 15k, giá xe điện là 60k khứ hồi trẻ em là 40k khứ hồi. Tuy nhiên bạn có thể đi bộ từ chỗ gửi xe vào đến chùa tầm 5km.</div><div class="">Vì hiện tại đang được thi công nên khá bụi bặm khi đi nên mang ô che nắng và nước để chống khát vì chùa khá rộng.</div><div class="">Ở bãi đỗ xe có khi bán nước uống đồ ăn vặt linh tinh và vòng lưu niệm giá cao hơn ở ngoài một chút. Bên trong chùa cũng có nhà ăn.&nbsp;</div><div class="">Hôm mình đi tầm 3 giờ là vừa đẹp đỡ nắng mà leo lên chùa Ngọc vừa được ngắm hoàng hôn luôn.&nbsp;<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3778abc405780b00ec1190be94418517.jpeg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/3778abc405780b00ec1190be94418517.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/7/4/min.263965148/3778abc405780b00ec1190be94418517.jpeg" w="1024" h="620"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@min.wanderlust</figcaption></figure></div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Anh Trâm
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/969107926591052/picture?type=normal
  [follower_n] => 11
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Chùa Tam Chúc chốn bồng lai tiên cảnh giữa trần gian

Chùa Tam Chúc chốn bồng lai tiên cảnh giữa trần gian.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao là một quần thể tâm linh lớn, tọa lạc trên mảnh đất Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam. Nơi đây nằm cách thành phố Hà Nội khoảng 60km. 
Đây chính là ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Đông Nam Á và cũng chính là địa điểm được lựa chọn làm nơi đăng cai Đại lễ Phật giáo Thế giới Veskas 2019.
Hiện tại đang được xây dựng và đã đưa vào hoạt động một số khu vực. Dự kiến hoàn thành xong vào năm 2048.
Từ Hà Nội, đi theo cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về tt Ba Sao.
Giá vé: giá vé gửi xe là 15k, giá xe điện là 60k khứ hồi trẻ em là 40k khứ hồi. Tuy nhiên bạn có thể đi bộ từ chỗ gửi xe vào đến chùa tầm 5km.
Vì hiện tại đang được thi công nên khá bụi bặm khi đi nên mang ô che nắng và nước để chống khát vì chùa khá rộng.
Ở bãi đỗ xe có khi bán nước uống đồ ăn vặt linh tinh và vòng lưu niệm giá cao hơn ở ngoài một chút. Bên trong chùa cũng có nhà ăn. 
Hôm mình đi tầm 3 giờ là vừa đẹp đỡ nắng mà leo lên chùa Ngọc vừa được ngắm hoàng hôn luôn. 
@min.wanderlust
+25